CBK ograničava troškove osiguravajućih društava

05/02/2020

U cilju održavanja i jačanja stabilnosti u sektoru osiguranja, Centralna banka Republike Kosovo je usvojila Uredbu o upravljanju provizijama i operativnim troškovima osiguravajućih društava. 

Ova uredba utvrđuje kriterijume i ograničenja za upravljanje provizijama i troškovima za neživotna osiguravajuća društva, i takođe utvrđuje dozvoljene provizije posredovanja i operativnih troškova. Sprovođenje ove uredbe biće u potpunosti nadgledana od strane CBK putem izveštavanja i nadgledanja osiguravajućih društava u zemlji. 

Ograničavanje troškova za provizije posredovanja i operativnih troškova doprineće direktno poboljšanju finansijskog učinka ovog sektora, i shodno tome povećanju kapaciteta osiguravajućih društava za nadoknadu štete oštećenim stranama. Usvajanje ove uredbe je u nizu drugih aktivnosti koje je CBK nedavno preduzela u cilju jačanja stabilnosti sektora osiguranja. 

CBK ostaje posvećena preduzimanju svih neophodnih mera i radnji kako bi ispunila svoje zakonske obaveze, u funkciji održivog razvoja finansijskog sistema i zaštiti javnog interesa.

https://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/shqip/Rregullore%20për%20menaxhimin%20e%20komisioneve.pdf