CBK je donela odluku o privremenom smanjenju tarifa graničnog osiguranja od autoodgovornosti

29/07/2020

Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosovo na sastanku održanom 29. jula, doneo je odluku o privremenom smanjenju graničnog osiguranja od autoodgovornosti.

Ova odluka doneta od strane uprave CBK-a, došla je nakon razmatranja aktuarskog izveštaja Kosovskog biroa za osiguranje od 16. jula 2020. godine, i aktuarskog izveštaja CBK-a o adekvatnosti tarifa graničnog osiguranja od autoodgovornosti, i ocenjeno je da postoji dovoljna osnova za promenu tarifa premija graničnog osiguranja od autoodgovornosti za putnička vozila i motocikle.

Kroz ovu odluku, Centralna banka Republike Kosovo zahteva od Kosovskog biroa za osiguranja da u ime svojih članova, licenciranih osiguravača za obavezno osiguranje od autoodgovornosti, privremeno smanji tarife graničnog osiguranja od autoodgovornosti za tarifne grupe automobila i motocikala za 35 odsto.

Takođe, putem ove odluke se zahteva da primena novih tarifa za granične polise osiguranja počne da se sprovodi od 1. avgusta 2020. do 31. decembra 2020. godine.