CBK i MRSZ se složile da preduzimaju mere za olakšavanje primanja penzija

18/06/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa ministrom rada i socijalne zaštite, Skender Reçica.

Na ovom sastanku se razgovaralo o olakšavanju pristupa penzionerima za primanje penzija.

Ovom prilikom obe strane se dogovorile o mehanizmima koje će omogućavati svim penzionerima u Republici Kosovo, podizanje penzija i vršenje drugih usluga putem bankarskih kartica.

Ove mere će omogućiti penzionerima da izbegnu rizik od izloženosti virusu Covid-19 i drugih drugim zdravstvenim rizicima dugim čekanjem na šalterima banaka.

Takođe, guverner Mehmeti i ministar Reçica se složili da počinju razgovore o pronalaženju mogućnosti za potpuno oslobađanje penzionera od svih dosadašnjih tarifa koje banke primenjuju.