CBK i MON potpisuju Sporazum o Razumevanju

29/09/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti i ministar obrazovanja i nauke, Ramë Likaj potpisali su Memorandum o razumevanju kojim se institucionalizuje uključivanje 5 udžbenika finansijskog obrazovanja u školskom nastavnom planu.

Ovom prilikom, guverner Mehmeti rekao je da je CBK angažovana promovisanju i održavanju finansijske stabilnosti u zemlji i da je finansijski sektor jedan od glavnih doprinosioca ekonomiji Kosova.

CBK posvećuje posebnu pažnju finansijskom obrazovanju za koje je radio i ulagao da bi ga unapredio dugi niz godina.

“Projekat Kolekcije 5 knjiga, projekat Centralne banke Republike Kosovo u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke i podržan od Departmana za razvoj Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, EFSE DF, ima za cilj da opremi učenike osnovnih škola sa osnovnim finansijskim konceptima koje će slediti tokom svog života bez obzira na profesiju koju će izabrati u budućnosti. Tekstove su pripremili odgovarajući stručnjaci u toj oblasti, tekstopisci i ilustratori, u skladu sa osnovnim nastavnim planom za osnovno obrazovanje Kosova. Kolekcija se sastoji od pet knjiga sa pričama za decu uzrasta od 6 do 10 godina, odnosno za učenike od I do V razreda osnovnog obrazovanja. Fokus knjiga je na finansijskom obrazovanju, u kojem deca imaju priliku da uče o osnovnim finansijskim temama odabranim za određeni uzrast, uvek na osnovu standarda koje preporučuje OECD.  Pored pisane forme, knjige su izrađene i glasovno (audio), kako bi bile pogodne za slepu ili slabovidu decu, a pored albanskog jezika prevedene su i na druge jezike kako je definisano Zakonom o upotrebi jezika “, izjavio je guverner Mehmeti.

Knjige će se distribuirati u fizičkom obliku u osnovnim školama svih opština Kosova, u elektronskom obliku putem kanala za komunikaciju CBK-a i sa Udruženjem/Školom slepih Kosova.

“Uključivanje finansijskog obrazovanja u školskom nastavnom programu je najefikasniji, održiv i dugoročan način da se obezbedi da se finansijsko znanje i veštine pravilno podučavaju i razvijaju od svih generacija na nivou zemlje. Učenici na Kosovu, kao i studenti iz svih ostalih zemalja sveta, već su deo procena koje je sprovela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u okviru PISA, gde je kao posebno poglavlje uvrštena i procena znanja u oblasti finansijskog obrazovanja “, rekao je dalje guverner Mehmeti.

On je zahvalio ministru Likaj i Fondu za jugoistočnu Evropu (Finance in Motion-EFSE), Kancelariji na Kosovu na saradnji u realizaciji ovog projekta.

S druge strane, ministar Likaj izrazio je posvećenost da će se saradnja sa CBK-om u korist finansijskog obrazovanja učenika nastaviti i u budućnosti.  

“Ministarstvo obrazovanja i nauke zainteresovano je za podizanje nivoa obrazovanja u pogledu finansijskog obrazovanja i smatramo da je veoma važno da nastavimo dalje u tom pogledu, kako bi deca mogla da steknu znanje i pripreme se i budu svesna kako da troše i upravljaju novcem. Učenicima će se ove godine raspodeliti knjige od 1-5 razreda na čitavoj teritoriji Kosova u više od 900 škola, a osim na albanskom jeziku, udžbenici će biti i na jezicima zajednica, udžbenici su u skladu sa nastavnim programima našeg obrazovnog sistema i pripremljeni su od stručnjaka te oblasti, pa će Ministarstvo obrazovanja i nauke uvek biti u kontaktu sa školama i opštinskim direkcijama obrazovanja kako bi dobili rezultate kako će ovi udžbenici uticati na naše učenike “, naglasio je ministar Likaj.

Christoph Tiskens, predsednik Odbora direktora EFSE-a, u uvodnoj reči naglasio je značaj realizacije ovog projekta, i izrazio je spremnost za rad na budućim projektima.

“Čast je što Ministarstvo obrazovanja današnjim potpisivanjem prepoznaje ovaj rad. To pokazuje značaj koju Ministarstvo pridaje finansijskom obrazovanju kao osnovnom intrumentu za budući uspeh. „EFSE stoji zajedno sa partnerima kao što su Centralna banka Kosova i Ministarstvo prosvete kako bi učinili pozitivnu razliku za današnje preduzetnike i sledeću generaciju građana“, izjavio je Tiskens.

Markus Aschendorf, šef Odeljenja za razvoj EFSE-a, naglasio je: „Ovaj je istorijski trenutak u našoj dugoj saradnji sa Centralnom bankom Republike Kosovo. Godinama smo zajedno radili na poboljšanju finansijskih sposobnosti preduzetnika i  stanovništva uopšteno kao sredstva za poboljšanje životnih uslova i za razvoj ekonomije. Naša saradnja obuhvata osnivanje Centra za finansijsko obrazovanje 2017. godine - za koji ovaj fenomenalan projekat je ključni stub. Dobre navike u upravljanju novcem počinju u ranom uzrastu. Kao fond posvećen za održivo i odgovorno finansiranje, drago nam je da damo doprinos projektima koji imaju pozitivan uticaj na uspeh i stabilnost sledeće generacije Kosova."

Cilj Programa finansijskog obrazovanja CBK-a je da uključi kroz obrazovne aktivnosti i materijale sve starosne grupe građana Kosova, međutim primarni fokus je na učenicima svih nivoa obrazovanja na Kosovu.  

Stvaranje adekvatnih navika za upravljanje novcem upoređuje se sa stvaranjem osnovnih životnih navika, stoga je institucionalizacija finansijskog obrazovanja u školama veoma važan korak.  

Na ovaj način moći ćemo da obezbedimo održivost, kontinuitet i uspeh u instaliranju jedne prave finansijske kulture.