Centralna banka i Ministarstvo finansija razgovaraju o planu ekonomskog oporavka sa rukovodiocima banaka

28/05/2020

Na poziv Guvernera Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti i ministra Ekonomije i transfera Besnik Bislimi, u CBK je organizovan zajednički sastanak sa svim rukovodiocima komercijalnih banaka koje posluju na Kosovu.

Svrha ovog sastanka bila je da se razgovara o dosadašnjim razvojima i merama kako bi se pomoglo ekonomiji da se izbori sa posledicama koje je izazvala pandemija COVID 19, kao i razgovor o planu ekonomskog oporavka za naredni period.

Ovom prilikom, Guverner CBK-a je visoko ocenio konstruktivnost koju je bankarski sektor pokazao u ovom periodu, pozitivno reagujući na potrebe ekonomije kroz olakšice koje su ustupljene kreditorima. Guverner Mehmeti izrazio je uverenje da će bankarski sektor, koji uživa visok stepen održivosti i potencijala za daljnje povećanje kreditiranja ekonomije, igrati ključnu ulogu tokom faze ekonomskog oporavka, služeći kao pouzdan partner institucijama u naporima da se pomogne daljem ekonomskom oporavku i razvoju zemlje.

Ministar Bislimi je takođe izrazio veliku zahvalnost radu bankarskog sektora tokom ovog perioda, koji je zajedno sa zamenikom ministra Ilir Aliu, predstavio pred rukovodiocima banaka plan ekonomskog oporavka, koji priprema radna grupa koja uključuje predstavnike Vlade, CBK-a i poslovanja. U središtu ovog plana je šema kreditnih garancija, kroz koju se cilja povećanje kreditnog finansiranja i poboljšanje uslova finansiranja za poslovanja i pojedince.Sa druge strane, Albert Lumezi, predsednik Odbora Udruženja banaka Kosova, izrazio je zahvalnost za brzi odgovor CBK-a u vezi sa regulatornim merama u vezi sa upravljanjem situacijom stvorenom tokom pandemije kao i pozdravio je inicijativu za uspostavljanjem plana ekonomskog oporavka, pokazujući spremnost bankarskog sektora da doprinese u ovom procesu. 
Sve strane su se složile da nastave blisku saradnju u procesu finalizacije plana ekonomskog oporavka i neophodnosti de se što pre započne sa  sprovođenjem takvog plana kako bi se smanjile ekonomske posledice pandemije i pomoglo ekonomskom oporavku i razvoju zemlje.