Zëvendësguvernatori i BQK-së z.Nexhat Kryeziu qëndroi për vizitë pune në Bankën Qendrore të Anglisë (Bank of England)