Završetak programa tehničke saradnje sa Evropske Centralnom Bankom

27/03/2015

Svečanom prilikom, obeležen je danas završetak Programa saradnje Evropske centralne banke (ECB) sa Centralnom bankom Republike Kosova (CBK), Banku Albanije (BA) i Narodnom bankom Republike Makedonije (NBRM). Pored ECB, u ovom programu , koji je finansiran od strane Evropske komisije , ukljućene su i nacionalne centralne banke Evropskog sistema centralnih banka (ESCB). Ceremonija zatvaranja programa održana je u Prištini, gde domaćin bio CBK , učešćem g. Gilles Noblet, zamenik generalnog direktora za međunarodne i evropske odnose u ECB , g. Libor Chlad, predstavnik Evropske unije, g. Bedri Hamza, guverner CBK, gdja. Elisabeta Gjoni, prvi zamenik BOA, i g. Fadil Bajrami, zamenik guvernera BPRM.


Tokom programa su analizirane potrebe tri centralne banke regijona u smislu pripreme da postanu deo ESCB, sobzirom da odgovarajuće zemlje se kvalifikuju da postanu deo EU. Okončanje programa poklopio se sa završetkom perioda analize potrebe CBK, i tokom ceremonije zaključka bilo je formalno dostavljanje Izveštaja analize potrebe za CBK , koji sadrži preporuke za razvoj funkcija CBK da postignu standarde i prakse centralnih banka u EU.

Govor guvernera tokom ceremonije

Zajedničko saopštenje.