Završetak misije tima MMF-a: Izbor guvernera CBK-a dao je novi podsticaj sprovođenju fiskalnih i finansijskih reformi na Kosovu

17/10/2023

Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio g. Gabriel Di Bella posetila je Republiku Kosovo u periodu od 25. septembra do 6. oktobra 2023. godine, radi razgovora o prvim revizijama Ugovora o prethodnom stend-baj zbrinjavanju (SBA) i Instrumentu otpornosti i održivosti (RSF) koju Kosovo ima sa MMF-om.

Ovaj tim MMF-a je nakon završetka misije zaključio da je izbor novog guvernera Centralne banke Republike Kosovo (CBK) dao podsticaj sprovođenju fiskalnih i finansijskih reformi u zemlji.

"Imenovanje novog guvernera CBK-a i normalizacija upravljačkih struktura CBK-a dali su novi podsticaj sprovođenju reformi. Osoblje MMF-a očekuje da će uskoro biti odobren novi Pravilnik o radu, koji će razjasniti odgovornosti Nadzornog odbora CBK-a u odnosu na Izvršni odbor i da će novi Zakon o bankama bude podnet Skupštini početkom 2024. godine“, navodi se u saopštenju MMF-a.

Takođe, potvrđuje se da je kvalitet i likvidnost sredstava CBK-a održan u skladu sa ciljevima programa MMF-a.

„Fiskalni bilans i vladini depoziti u CBK-u ostali su dovoljno iznad svog nivoa prema programu tokom 2023. godine i apsorpcija javnih investicija je značajno porasla u poređenju sa 2022. godinom. Osoblje MMF-a očekuje da će dva cilja za kraj 2023. godine biti ispunjeni. Takođe, kvalitet i likvidnost sredstava CBK-a je održan u skladu sa ciljevima programa“, zaključuje MMF.

CBK je u toku sprovođenja mera predviđenih programom, dok je fokusirana na njihovo dovršavanje unutar rokova.