Završeni su radovi Godišnje konferencije Banke Albanije

10/11/2017

Završena je tradicionalna godišnja konferencija Banke Albanije , u saradnji sa Univerzitom u Oksfordu , u stvari sa Koledž St Anthony. Tokom rada ove konferencije zaključeno je da monetarna politika dobija podršku u drugim finansijskim instrumentima . Na ovaj način , ona može imati koristi od daljeg razvoja finansijskih institucija , pošto ovaj razvoj , uz korištenje finansijskih instrumenata , direktno utiče na prenošenje efekata monetarne politike. Ovo prema učesnicima panela , podrazumeva da su monetarna politika i razvoj finansijskih tržišta veoma važni za napredak i dalju promociju ekonomije, kao i i za nastavak reformi i preduzetih politika.

Učesnici su takođe uočili da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja važan pečat za sve zemlje u regionu. Međutim, dalji razvoj reformi , unutrašne politike i lokalne institucije trebalo bi da budu stalni prioritet za njih. S druge strane, prema diskusijama ovog događaja , ove zemlje bi trebalo intenzivno raditi na smanjenju makroekonomskih i finansijskih neizvesnosti , produbljivanju bankarskog sektora, razvoj tržišta kapitala i diverzifikaciju investicionih portofolija.
Produbljivanje i dalje širenje finansijskog tržišta u drugim segmentima, kao i povećanje finansijskog obrazovanja , bili su neki od važnih zaključaka istaknuti tokom radova konferencije. Preduzimanje ovih mera bi poboljšalo efikasnost politika centralne banke, zaštitilo investitore, doprinelo smanjenju rizika i obezbedilo veću makroekonomsku i finansijsku održivost .
Tokom konferencije istaknuto je da nakon nedavne finansijske krize primećeno je da finansijski pogodci imali velike efekte ne samo za bankarski sistem , već i za stvarni sektor i dobrobit zemlje u celini. Na ovoj tačci , učesnici su diskutovali da je stabilnost cena je neophodan uslov, ali ne dovoljan da obezbedi finansijsku stabilnost. S druge strane, makroprudencijalne politike ne mogu osigurati samo finansijsku stabilnost zemlje. Shodno tome, identifikovanje finansijskih šokova i koordinacija između monetarne i finansijske politike je važno , imajući u vidu da postoji zajednički efekat između njih.
U zaključnom delu konferencije naglašeno je da iako su zemlje u razvoju pokazale da su uspešno rešile neke probleme, u budućnosti će se suočiti s drugim izazovima , koje nisu vezani samo za bankarski sistem. Neki od njih su direktno povezani sa razvojem novih tržišta kapitala.
U tom kontekstu , regionalna saradnja između zemalja i njihovih institucija, trebalo bi biti prioritet za zemlje jugoistočne Evrope. To će služiti institucionalnom jačanju , stvaranju neophodne infrastrukture , kao i potpuniji i efikasnijem primjeni makroekonomskih politika.
Učesnici su takođe naglasili potrebu daljeg povećanja nivoa finansijskog uključivanja finansijskog obrazovanja opšte javnosti , i potrebe za primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća. To bi omogučilo zemljama jugoistočne Evrope da imaju sofisticiranije finansijske sisteme.
Razvoj ove konferencije je takođe dokaz valjanosti jedne saradnje institucija i akademije u oblasti naučno – istraživačkog rada. Ova saradnja pomaže u produbljivanju znanja političkih institucija kao i podržavaju njihov razvoj.
Dobijeni zaključci sa panela treće sesije, panela guvernera, koji sazvao u raspravi guvernera Banke Albanije , g. Gent Sejko; v.d.guvernera Centralne banke Republike Kosova, g. Fehmi Mehmeti; guvernera Centralne banke Crne Gore g.Radoje Zhugiç ; zamenika guvernera Banke Bosne i Hercegovine Belma Çollakoviq, kao i glavnu ekonomistu Banke Makedonije Aneta Krstevska. Diskusija se uglavnom usredsredila na ulogu finansijskog tržišta i njene infrastrukture, naročito uloge nedostajućih “veza” (tržište novca, penzioni fondovi , zajedničih fondovi i drugi tržišni segmenti); kao i uvođenjem tehnoloških inovacija na finansijskom tržištu “FinTech”, u aktuelnim kretanjima u pogledu rizika, održivostii efikasnosti monetarne politike i finansijske stabilnosti.
Više o raspravi o gore pomenutim temama i učešću u ovom panelu g.Fehmi Mehmeti v.d guvernera CBK možete se informisati kako sledi.
Završeni su radovi Godišnje konferencije Banke Albanije

Završena je tradicionalna godišnja konferencija Banke Albanije , u saradnji sa Univerzitom u Oksfordu , u stvari sa Koledž St Anthony. Tokom rada ove konferencije zaključeno je da monetarna politika dobija podršku u drugim finansijskim instrumentima . Na ovaj način , ona može imati koristi od daljeg razvoja finansijskih institucija , pošto ovaj razvoj , uz korištenje finansijskih instrumenata , direktno utiče na prenošenje efekata monetarne politike. Ovo prema učesnicima panela , podrazumeva da su monetarna politika i razvoj finansijskih tržišta veoma važni za napredak i dalju promociju ekonomije, kao i i za nastavak reformi i preduzetih politika.

Učesnici su takođe uočili da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja važan pečat za sve zemlje u regionu. Međutim, dalji razvoj reformi , unutrašne politike i lokalne institucije trebalo bi da budu stalni prioritet za njih. S druge strane, prema diskusijama ovog događaja , ove zemlje bi trebalo intenzivno raditi na smanjenju makroekonomskih i finansijskih neizvesnosti , produbljivanju bankarskog sektora, razvoj tržišta kapitala i diverzifikaciju investicionih portofolija.
Produbljivanje i dalje širenje finansijskog tržišta u drugim segmentima, kao i povećanje finansijskog obrazovanja , bili su neki od važnih zaključaka istaknuti tokom radova konferencije. Preduzimanje ovih mera bi poboljšalo efikasnost politika centralne banke, zaštitilo investitore, doprinelo smanjenju rizika i obezbedilo veću makroekonomsku i finansijsku održivost .
Tokom konferencije istaknuto je da nakon nedavne finansijske krize primećeno je da finansijski pogodci imali velike efekte ne samo za bankarski sistem , već i za stvarni sektor i dobrobit zemlje u celini. Na ovoj tačci , učesnici su diskutovali da je stabilnost cena je neophodan uslov, ali ne dovoljan da obezbedi finansijsku stabilnost. S druge strane, makroprudencijalne politike ne mogu osigurati samo finansijsku stabilnost zemlje. Shodno tome, identifikovanje finansijskih šokova i koordinacija između monetarne i finansijske politike je važno , imajući u vidu da postoji zajednički efekat između njih.
U zaključnom delu konferencije naglašeno je da iako su zemlje u razvoju pokazale da su uspešno rešile neke probleme, u budućnosti će se suočiti s drugim izazovima , koje nisu vezani samo za bankarski sistem. Neki od njih su direktno povezani sa razvojem novih tržišta kapitala.
U tom kontekstu , regionalna saradnja između zemalja i njihovih institucija, trebalo bi biti prioritet za zemlje jugoistočne Evrope. To će služiti institucionalnom jačanju , stvaranju neophodne infrastrukture , kao i potpuniji i efikasnijem primjeni makroekonomskih politika.
Učesnici su takođe naglasili potrebu daljeg povećanja nivoa finansijskog uključivanja finansijskog obrazovanja opšte javnosti , i potrebe za primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća. To bi omogučilo zemljama jugoistočne Evrope da imaju sofisticiranije finansijske sisteme.
Razvoj ove konferencije je takođe dokaz valjanosti jedne saradnje institucija i akademije u oblasti naučno – istraživačkog rada. Ova saradnja pomaže u produbljivanju znanja političkih institucija kao i podržavaju njihov razvoj.
Dobijeni zaključci sa panela treće sesije, panela guvernera, koji sazvao u raspravi guvernera Banke Albanije , g. Gent Sejko; v.d.guvernera Centralne banke Republike Kosova, g. Fehmi Mehmeti; guvernera Centralne banke Crne Gore g.Radoje Zhugiç ; zamenika guvernera Banke Bosne i Hercegovine Belma Çollakoviq, kao i glavnu ekonomistu Banke Makedonije Aneta Krstevska. Diskusija se uglavnom usredsredila na ulogu finansijskog tržišta i njene infrastrukture, naročito uloge nedostajućih “veza” (tržište novca, penzioni fondovi , zajedničih fondovi i drugi tržišni segmenti); kao i uvođenjem tehnoloških inovacija na finansijskom tržištu “FinTech”, u aktuelnim kretanjima u pogledu rizika, održivostii efikasnosti monetarne politike i finansijske stabilnosti.
Više o raspravi o gore pomenutim temama i učešću u ovom panelu g.Fehmi Mehmeti v.d guvernera CBK možete se informisati kako sledi, više