Završena je Međunarodna konferencija “Pristup finansijama, bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi”

14/11/2017

Centralna banka Republike Kosova u saradnji Nacionalne banke Austrije i Evropskom investicionom bankom , održali su Međunarodniu konferenciju visokog nivoa “Pristup finansijama, bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope ”. Na ovoj konferenciji su razmatrane teme sa pitanjima koja su važna za značaj bankarskog sektora u centralnoj i istočnoj Evropi i budućnosti ovog sektora, kao važnog stuba finansiranja ekonomskog razvoja u ovim zemljama.
Učesnici ove konferencije bili su brojni stručnjaci iz ove oblasti, iz centralne banke zemlje, centralnih banaka regiona i šire, lokalnih i međunarodnih finansijskih institucija, i komercijalnih banaka.
Radovi konferencije otvoreni su pozdravnim govorom V.D. guvernera , g. Fehmi Mehmeti, i ministra finansija Republike Kosova g. Bedri Hamza.

V.D guvernera g.Fehmi Mehmeti u uvodnom govoru izrazio je posebnu zahvalnost oba koautora ove konferencije, Nacionalnu banku Austrije i Evropsku investicionu banku, kao i ostalih prisutnih koji su se odazvali na poziv kako bi bili deo ovog važnog događaja za bankarski sektor uopšte.
Tokom svog govora V.D. guvernera Centralne banke Republike Kosova g.Fehmi Mehmeti, rezimirao je nedavna dešavanja u finansijskom sektoru na Kosovu, sa posebnim fokusom na bankarsku indusriju na Kosovu. G. Mehmeti je naglasio da konferencije kao takve predstavljaju dobru priliku da vide bankarske sektore našeg regiona i kako se razvija odnos između njih i ekonomija u kojima posluju. Između ostalog g.Mehmeti rekao da se poboljšanje kvaliteta kreditnog portfolia smatra faktorom sa veoma značajnim doprinosem u potsticaju bankarskog kreditiranja , ali činjanica da stopa neizmirenja kredita u većini ovih zemalja ostaje iznad pre krize, podrazumeva da problemi uz kvalitet kredita može sprečiti još brži rast kreditiranja. Za više govor V.D. guvernera Mehmeti.


Nakon toga, ministar finansija Bedri Hamza govorio je o važnosti ove konferencije , za bankarski sektor i za ekonomski razvoj uopšte. On je, između ostalog, naglasio da organizacija ovog foruma ima istu svrhu – da razgovara i diskutuje o pitanjima koja su važna za naše zemlje, a oslanjujući se na iskustva i stručnost , raditi na daljim reformama, u funkciji bržeg i održivog rasta. Za više govor ministra Hamze.
S druge strane, Ruud Vermeulen, stalni predstavnik MMF-a na Kosovu, na svom izlaganju govorio je o bankarskim sistemima na Zapadnom Balkanu i njihovom razvoju.

Konferencija je nastavila sa radovima sa izradom tema koja su raspravljena u Panel diskusija

Na prvom panelu razmatrana je tema "Povratak na binarnu diskusiju? Diskusija na makro-finansijsku stabilnost na Zapadnom Balkanu” koja se sastoji od panelista, g-đa. Elizabeta Gjoni, prvi zamenik guvernera Banke Albanije, g.Fehmi Mehmeti V.D. guvernera CBK-a , Anita Angelovska Bezhoska, zamenik guvernera Narodne banke Republike Makedonije, g-đa. Mirjana Mitroviq Mijatoviq od Centralne banke Crna Gora i Michaela Erbenova, izvršni direktor , Konstituenca CEE-a – MMF. Ovaj panel je predstavljen od : Helene Schuberth, šef Departmana za inostrana istraživanja – OeNB.
U nastavku u vezi konferencije i njenom značaju govorio je Jörg Decressin, zamenik direktora Departmana za Evropu – MMF.
Druga sesija panelista čiji predsedavajući bio Direktor Instituta JVI Tomas Richardson diskutovao je o temi “Nova normalnost za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu: refleksija o prilagođavanju nakon krize i novi ekonomski model u regionu”.
Dok je na temu "Pejzaž investicija i kreditiranja u EQLJL" govorio Luca Gattini iz Evropske investicione banke (EIB) .
U nastavku treće sesije na temi: “Podrška za region” prezentirao je , Jan-Axel Voss, Zamenik ambasadora Nemačke Ambasade u Prištini.
Zatim konferencija je nastavljena prezentacijom Mario Holzner iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije (WIIW).
Četvrta sesija konferencije je predstavljena od Tomas Slacik od Narodne banke Austrije (OeNB) na temu “Bankarski sektor i protok kapitala u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope”.
Tokom poslednje sesije predstavljene su odabrane teme u oblasti bankarskim uslugama i pristup finansijama, kojim je predsedavala Barbara Marchitto iz Evropske investicione banke (EIB).
Konferenciju je zaključila g-đa Barbara Marchitto iz Evropske investicone banke (EIB), koja je navela niz zaključaka i poruka sa konferencije. G-đa.Marchitto se zahvalila na gostoprimstvu i izvrsnoj organizaciji ove konferencije.