Zastita potrosaca i finansijsko obrazovanje- projekat od posebnog znacaja za Centralnu Banku

20/11/2012

Priština 19 novembar 2012

Guverner Gani Gërguri primio je misiju stručnjaka Svetske banke koja će do 30 novembra  2012 boraviti u našoj zemlji kako bi realizovali projekat  Diagnostička procena za zaštitu potrošača i finansijsko obrazovanje .  U početku , ovaj projekat će se fokusirati na bankarski sistem, industriju osiguranja i mikrofinansijskih institucija, dok kasnije će obuhvatiti i registar  kredita i penzioni sistem .   Ova diagnostična procena će obuhvatiti sledeće oblasti : 1) zakoni, propisi i prakse, 2) transparentnost i obelodanjivanje informacija , 3) prakse poslovanja finansijskih  institucija  3) mekanizam   žalbi i rešavanje sporova, 4) podizanje svesti i obrazovanje potrošača.
U ovom slučaju, istitučući zaštitu  potrošača kao bitan elemenat  za izgradnju i zaštitu efikasnog finansiskog sektora , konkurentnog i realnog , guverner , Gani Gërguri je rekao da  Kosovo je dvanesta država koja do danas  ima koristi  od tehničke pomoći Svetske banke u ovoj oblasti i ova procena će pomoći u promovisanju većih prava potrošača finansijskog sektora da  raspolaže sa jasnim,  tačnim i sveobuhvatnim informacijama u svim svojim ulogama kao korisnici finansijskih usluga , uključujući i proširenje  finansijskog obrazovanja u saradnji sa lokalnim i medjunarodnim institucijama.