Zastita od falsifikovanog novca u Republici Kosova

08/11/2011

Centralna banka Republike Kosova (CBK) u saradnji sa Kosovskom policijom i Laboratoriju Forenzike, 08 novembra 2011 organizovala je program obuke za zastitu od falsifikovanog novca u Republici Kosova, program  dizajniran za odabrano osoblje finansijskih institucija koji pruzaju usluge gotovinom u Republici Kosova. Obuka je organizovana u zgradi CBK-a.

U ovom jednodnevnom programu , preko 80 ucesnika iz raznih finansijskih institucija koji operiraju u Republici Kosova kao i pripadnici Kosovske policije, su upoznati sa bezbednim funkcijama euro novcanica kao i sa razlicitim tehnickim aspektima falsifikovanja ovih novcanica kao i mere koje treba preduzeti od njih za zastitu od falsifikovanog novca. 

 

 

 

Otvaranje programa je ucinio zamenik guvernera CBK g. Lulzim Ismajlikoji izmedju ostalog , naglasio veliki znacaj ovog programa u zastiti od falsifikovanog novca kao i neprekidne napore i angazovanja koje preduzima Kosovska policija i Centralna banka Republike Kosova u ovoj oblasti.

U daljem izlaganju direktor Direkcije za operacije u gotovini i placanje pri CBK-a  g. Jeton Bajramaj dao je kratku prezentaciju o ulozi CBK u borbi protiv falsifikovanja novca kao nadzorni organ finansijskih institucija.

Osnovne karakteristike obezbedjenja novcanica euro su predstavljene od g. Islam Bahtiri – visoki sluzbenik za operacije u gotovini pri CBK.

Pravni i proceduralni aspekti koji se odnose na povlacenje falsifikovanog novca iz opticaja objasnjeno je od g.. Blerim Sylejmani – Rukovodioc Odeljenja protiv falsifikovanog novca u okviru Direkcije za privredni kriminal i korupciju Kosovske policije .

Program je zakljucen sa prezentacijom g. Halim Borovci - Laboratorija Forenzike – Jedinica za strucnu analizu koji je objasnio metode falsifikovanja evro novcanice u opticaju u Republici Kosovo.