Zamenik guvernera za bankarstvo Lulzim Ismajli vrši radnu posetu centru plaćanja kartica u Istanbulu (Bankalararasi Kart Merkezi – BKM

09/02/2018

U cilju razmene iskustava i upoznavanja sa novim razvojem u oblasti platnih usluga, zamenik guvernera za bankarstvo, Lulzim Ismajli i direktor platnog sistema g. Dardan Fuša, posetili su instituciju za obradu ATM plaćanja u Istanbulu, koju je osnovao bankarski sektor u Turskoj, koji je prepoznat kao uspešan primer inicijative banaka za olakšavanje plaćanja karticama i stvaranje moderne infrastrukture za interakciju pružalaca platnih usluga u Turskoj
Delegacija se sastala sa predsjedavajućim CBCG. Soner Canko, zamenik predsednika Cenk Temz i gospođa Igra Guven. Tokom ove posete razgovaralo se o nedavnim kretanjima u oblasti plaćanja i modelu koji je bankarski sektor usvojio u Turskoj za korišćenje novih tehnologija u povećanju korišćenja elektronskih instrumenta plaćanja.
Predstavnici CBCG su podelili svoja iskustva u uspostavljanju centra za obradu i beneficija, kao i izazova sa kojima su se suočavali tokom izgradnje sistema, ali i zbog njihovih trenutnih izazova usled brzog razvoja kretanja u oblasti plaćanja . Pored toga, predstavnici CBCG su izrazili spremnost da pruže CBK znanje i iskustvo u vezi sa usvajanjem sličnog rešenja za obradu kartičnih plaćanja na Kosovu. Na kraju sastanka, predstavnici dveju institucija su se složili da nastave saradnju i održe sledeći sastanak u Centralnoj banci Republike Kosovo, u bliskoj budućnosti