Zamenik guvernera Mehmeti učestvuje na Samitu “Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju ” koji se održva u Bečićima Crnoj Gori

16/06/2017

Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosova, g.Fehmi Mehmeti učestvuje na samitu guvernera centralnih banaka ministara finansija i direktora poreskih uprava zemalja regiona koji se održava u Bečićima Crnoj Gori sa temom “Finansijska stabilnost regiona u promenjenim globalnim okolnostima ”. Na sesiji Panelista guvernera regiona sa temom monetarna politika zemalja regiona između Američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke FED i Evropske centralne banke ECB, u čijem sastavu je bio zamenik guvernera Mehmeti, date su preporuke guvernerima centralnih banaka iz regiona za ministre finansija – sa posebnim naglaskom na teme, o tome kako da se postigne na bolju koordinaciju fiskalne monetarne politike, koji će biti uticaj kvantitativnog popuštanja ECB u monetarne politike , kamatnih stopa i kurseva lokalnim valutama na Zapadnom Balkanu . Takođe tokom ove sesije , druga tema razgovora razrađena je rešenje problematičnih kredita kao preduslov za rast kreditne aktivnosti banaka – iskustva iz regiona. Istaknut je značaj očuvanja stabilnosti bankarskog sistema. Panelisti debate ove rasprave izrazili svoje pozicije i izloženosti regiona na eksterne šokove , kamatnih stopa na štednju i kredite u 2017god. Zamenik guvernera u svom govoru otkrio stabilnost finansijskog sistema koje Kosovo uživa, povezujući se temi sesije kako se može doći do bolje koordinacije fiskalne monetarne politike i rezultati pravilne institucionalne saradnje. On je takođe naglasio da je nedavna kriza pokazala neophodnost koordinacije različizih institucija da spreči krize i sanira posledice finansijske krize u slučaju njihovog pojavljivanja. U slučajevima kao što je, međuinstitucionalna saradnja , posebno između Centralne banke i Ministarstva finansija , je neophodna kada uzmemo u obzir ograničenja monetarne politike prouzrokovane od evroizacije . Možemo pomenuti dobar primer ove saradnje , koja ima veze sa stvaranjem hitne likvidnosti za banke, koja je osnovana od strane Vlade i Centralne banke Republike Kosova. Dok uslovi mogućih posledica nove politike Federalnih rezervi i monetarne politike ECB , kamatnih stopa i kurseva nacionalnih valuta u zemljama Zapadnog Balkana, g. Mehmeti , rekao pošto Kosovo koristi evro kao svoju zvaničnu valutu promene u valute u monetarnoj politici ne predstavljaju nikakav direktan uticaj na Kosovu. To iz razloga što glavni trgovinski partneri Kosova ostaju zemlje evrozone i regiona koje imaju valute koje čuvaju prilično stabilan kursa u odnosu na evro . To znači da promene kursa evra imaju mali uticaj na ekonomiju.Kosova.


Isto tako, većina kredita i depozita na bankarsom sektoru Kosova su iskazane u evrima. Stoga , sektor je prilično zaštićen od rizika deviznog kursa . Što se tiče pitanja rešavanja krditima sa problemima kao zahtev za povećanje aktivnosti bankarskog kreditiranja - iskustvo na Kosovo, on je istakao da je nivo nekvaletetivnih kredita i kreditima sa problemima u odnosu na ukupni kredit u maju 2017 smanjen na 4.3% od 5.6% koliko je bilo u maju 2016 odnosno 6.0% od 7.2% u maju 2016.
Ovaj nivo ovih pokazatelja može se uporediti ili je ispod proseka zemalja Evropske unije. Pokazatelj rezervi za gubitak od kredita u maju 2017 porastao na 136.2% od 117.7% koliko je bio godinu dana ranije. Pozitivan razvoj je takođe predstavljen i kod pokazetelja kapitalizacije obeležavajući nivo od 18.8% i 16.8%, iznad propisanog zahteva od 2.0% odnosno 8.0%.
U nastavku sednice Samita Sesija Panelista su razrađene teme o finansijske inkluzije , banke regiona , novi trendovi u globalnom bankarstvu kao što su: Šta treba da rade banke da povećaju učeše građana koji koriste savremene finansijske usluge; U kojoj meri ponuda osnovnih finansijskih usluga u bankama regiona utičena na stepen finansijske uključenosti. Novih tehnologija - glavni potencijal za povećanje finansijske uključenosti u regionu ; Banke i država - partneri u nastojanju da se smanji broj građana koji su isključeni iz finansijskog sistema, "Dobrovoljno finansijsko isključenosti ili prisilnih uzrocima i posledicama finansijske inkluzije i borbe protiv sive ekonomije ; Sa novim finansijskim produktima do novih korisnika bankarskih usluga; Nekorišćeni potencijal -oko 2.5 miliardi ljudi širom sveta nemaju bankovne račune – kakva je situacija u regionu , evropske integraije i finansijska inkluzija – značaj daljeg razvoja jedinstvenog finansijskog tržišta u okviru EU u regionu , kao i primeri dobre prakse banaka iz regiona.
Tokom boravka u Bečić, zamenik guvernera Mehmeti sastao sa guvernerima regionalnih banaka, kao što je Albanije; Makedonije, Crne Gore ocenjujći dobru saradnju između institucija , kao i potrebu produbljenja saradnje . Učesnici ovog Samita su predstavnici EBRD – a , centralne banke regiona , carine i poreske uprave