Zamenik guvernera Ismajli primio je delegaciju od Federal Reserve Bank of New York

31/03/2017

Delegacija od Federal Reserve Bank of New York boravi u radnoj poseti Centralnoj banci Kosova kako bi razgovarali o najboljim praksama upravljanja rezervi između Republike Kosova i Federal Reserve Bank of New York.
Američku delegaciju danas je primio zamenik guvernera za bankarske poslove/operacije/ g. Lulzim Ismajli i direktor Departmana za upravljanje sredstava g-đica Shkëndije Nahi.
G-din. Ismajli informisao je američku delegaciju o pozitivnom stanju finansijskog sektora na Kosovu. Poseban fokus razgovora je posvećen finansijskom sektoru , upravljanju rezervi i razvoju u međunarodnim finansijskim tržištima.
Zamenik guvernera Ismajli, zahvalio delegaciju SAD za svu podršku koju je Američka država dala za Kosovo a posebno podržci prema Centralnoj banci Republike Kosova.
G-din. Ismajli zatražio od američke delegacije da osoblju CBK biti pružena mogućnost korišćenja iskustva stručnjaka od strane Federal Reserve Bank of New York u pogledu obuke kadrova , učešće na konferencijama i simpozijuma organizovanih od Federal Reserve Bank of New York.
Takođe, tokom boravka predstavnici od Federal Reserve Bank of New York, su se sastali sa drugim predstavnicima iz Departmana upravljanja sredstava, Pravnog departmana , Departmana novca i bankarskih odnosa i Departman za izveštavanje i finansijsko planiranje. Tokom ovih sastanaka je razgovarano o mogućnosti dalje saradnje u oblasti upravljanja sredstava i alternativa za ulaganje u narednim godinama, uloga centralne banke kao vladini fiskalni agent i t.d.