Zamenik guvernera Havolli zahteva od KFGK-a da se poveća šema garancije poslovnih kredita

Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli, dočekao je na sastanku rukovodioce Kosovskog fonda za garantovanje kredita.

Na ovom sastanku, zamenik guvernera Havolli razgovarao je sa rukovodiocima KFGK-a o mogućnostima za razvoj onih sektora ekonomije koji imaju ograničeniji pristup finansijskim proizvodima.

S druge strane, rukovodioci KFGK-a su obavestili o preduzetim radnjama za jačanje prozora agrobiznisa, kao i o finansiranju poslovanja koja se vode od žena, instrumenti koji bi omogućili poslovanjima ovih kategorija da se brže razvijaju i rastu.