Zamenik guvernera Havolli zahteva od KFGK-a da se poveća šema garancije poslovnih kredita

20/08/2019

Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli, dočekao je na sastanku rukovodioce Kosovskog fonda za garantovanje kredita.

Na ovom sastanku, zamenik guvernera Havolli razgovarao je sa rukovodiocima KFGK-a o mogućnostima za razvoj onih sektora ekonomije koji imaju ograničeniji pristup finansijskim proizvodima.

S druge strane, rukovodioci KFGK-a su obavestili o preduzetim radnjama za jačanje prozora agrobiznisa, kao i o finansiranju poslovanja koja se vode od žena, instrumenti koji bi omogućili poslovanjima ovih kategorija da se brže razvijaju i rastu.