Zamenik guvernera Havolli učestvuje na godišnjoj konferenciji Banke Albanije

02/11/2018

Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli učestvuje na godišnjoj konferenciji koju su organizovali Banka Albanije i Londonska škola ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science) na temu: Monetarna politika, ekonomska integracija i "Nova normalnost".
Zamenik guvernera Havolli je u svom govoru prisutnima predstavio aktuelne tokove u finansijskom sistemu na Kosovu uopšte, a posebno razvoj bankarskog sistema, koji karakteriše visoka održivost, povećano finansiranje ekonomije zemlje i poboljšanje uslova pristupa finansijama.

Zamenik guvernera Havolli je tom prilikom objasnio put koji je CBK sledio za izgradnju savremenog, stabilnog i kontinuirano povećanog finansijskog sistema kao i multidimenzionalna angažovanja za podršku daljeg i održivog razvoja ovog sektora i dalje povećanje svoje uloge u podršci razvoju i stabilnosti ekonomije zemlje.
Zamenik guvernera Havolli naglasio je potrebu za daljom saradnjom između centralnih banaka i međunarodnih regulatornih organa za finansije kao način zajedničkog unapređenja kapaciteta potrebnih za što efiksnije prevazilaženje izazova održavanja finansijske stabilnosti.
Ova godišnja konferencija organizovana je u četiri sesije.
Prva sesija konferencije tretira ključne elemente za "novu normalnost" monetarne politike i centralnog bankarstva u razvijenim ekonomijama i proceniće njihove implikacije.
Fokus će takođe biti u malim ekonomijama u razvoju i angažovanim u integracionim procesima u političkoj sferi ECB-a.
Na drugoj sesiji, diskusije će se fokusirati na iskustva i naučene lekcije iz nekih zemalja u razvoju o koherentnosti i komplementarnosti u novom pejzažu stabilnosti i neophodnosti saradnje nadzornih vlasti zemalja domaćina sa onima iz zemalja koje nisu članice EU-a.
Treća sesija obrađuje efektivnost regulatornih intervencija u periodu posle krize i transformaciju uticaja fintech-a na finansijski sistem, ukupnu ekonomiju i finansijsku uključenost, kao i rešavanje pitanja kako se regulatorni i monetarni okviri mogu pripremiti za ovaj "Novi svet".
Dok će se četvrta sesija uglavnom fokusirati na glavne izazove za male ekonomije u ovoj "novoj normalnosti" i odgovorima koji mogu doći od centralnih banaka i vlasti.
Na ovoj konferenciji, pored guvernera Banke Albanije, Gent Sejko i zamenika guvernera CBK-a Sokol Havolli, učestvuju i guverner Centralne banke Islanda, Már Gudmundsson, zamenik guvernera Narodne banke Hrvatske, Sandra Švaljek i guverner Centralne banke Bosne i Hercegovina, Senad Softić.
Takođe, na konferenciji učestvuje značajan broj istaknutih ekonomista iz različitih međunarodnih akademskih i finansijskih instituta.