Zamenik guvernera Fusha se sastao sa predstavnicima Banke Italije

14/03/2024

Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, g. Dardan Fusha i njegov tim primili su na sastanku predstavnike Banke Italije (Banca d'Italia), g. Gianluca Maddaloni i g. Robert Zuccala, kao deo misije za podršku CBK-u u oblasti gotovinskih operacija, u okviru Programa za jačanje kapaciteta centralnih banaka zemalja Zapadnog Balkana za integraciju u Evropski sistem centralnih banaka i Evropske centralne banke (ECB) koji finansira Evropska unija.

Svrha ove dvodnevne radne posete je podrška CBK-u u unapređenju pravne i tehničke infrastrukture, kao i praksi za gotovinske operacije, kao nastavak prethodne misije u ovu svrhu koja je sprovedena u novembru 2023. godine, gde je pregledan pravni okvir CBK-a po pitanju gotovinskih operacija.

Tokom ovog sastanka, zamenik guvernera Fusha je informisao predstavnike Banke Italije o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sistemu zemlje, ciljevima i Strateškom planu CBK-a, uključujući plan za unapređenje borbe protiv fenomena falsifikovanog novca i modernizaciju platnog sistema i cilju za članstvo u Jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima (SEPA) EU.

Ovom prilikom, zamenik guvernera CBK je izrazio najviše pohvale i uvažavanja za podršku Italije Kosovu, sa akcentom na Banca d'Italia prema Centralnoj banci Republike Kosovo, koja je kroz različite projekte doprinela izgradnji kapaciteta i unapređenju mnogih procesa i praksi unutar CBK-a.

Zamenik guvernera Fusha je napomenuo da je ova misija posebno značajna, koja se odnosi na aktuelna dešavanja u vezi sa unapređenjem zakonskog okvira i aktivnostima koje se preduzimaju u saradnji sa drugim domaćim institucijama u borbi protiv fenomena falsifikovanog novca, kao i očuvanju integriteta valute eura.

Takođe, strane su razgovarale o planovima i ciljevima CBK-a za digitalizaciju finansijskih usluga sa fokusom na smanjenje upotrebe gotovine, u skladu sa preporukama sastanka Nacionalnog saveta za plaćanja. U okviru ovih aktivnosti razgovarano je i o procesu koji je pokrenut između dve centralne banke radi detaljnijeg proučavanja mogućnosti saradnje u prilagođavanju rešenja sa Bankom Italije, kako bi se omogućilo pokretanje i poravnanje brzih plaćanja na lokalnom nivou, a sa konačnim ciljem povezivanja sa platnim sistemom EU (TIPS).

Na kraju, g. Fusha je izrazio zahvalnost CBK-a za kontinuiranu podršku Banke Italije na svim nivoima saradnje, na putu ka održivom i dugoročnom razvoju ka unapređenju pravnog okvira i tehničke infrastrukture finansijskih usluga i integracije sa evropskom šemom i platnim sistemima.