Zamenik guvernera Fusha: CBK unapređuje regulatorni okvir i infrastrukturu za platne usluge ka finansijskoj inkluziji i integraciji

21/02/2024

Centralna banka Republike Kosovo je u procesu unapređenja regulatornog i nadzornog okvira i infrastrukture u oblasti usluga digitalnih plaćanja i sektora FinTech-a, izjavio je zamenik guvernera za bankarske operacije, g. Dardan Fusha, na ceremoniji osnivanja FinTech Kosova (FIKS).

Zamenik guvernera Fusha je u svom pozdravnom govoru istakao da kontinuirana digitalizacija finansijskih usluga stvara mogućnosti za efikasnije, pristupačnije i sveobuhvatnije finansijske usluge, čime se promoviše ekonomski razvoj zemlje.

"Primena digitalne tehnologije u oblasti finansijskih usluga, ili kako su još poznati FinTechs, čine velike promene u obliku i načinu pružanja finansijskih usluga, procesa koji su ubrzani u situaciji pandemije COVID-19", istakao je zamenik guvernera Fusha.

„Sektor FinTech-a je prošao kroz ogroman rast u proteklih nekoliko godina, menjajući sisteme plaćanja i tradicionalno bankarstvo u mnogim zemljama. Na Kosovu su, do sada, četiri nebankarske finansijske institucije licencirane u oblasti digitalnih plaćanja, a tri postojeće institucije su proširili svoju aktivnost, kao rezultat regulatornih promena zasnovanih na standardima EU-a, kako bi omogućili rad FinTech-a i inovativnih usluga na lokalnom tržištu“, dodao je zamenik guvernera Fusha.

Prema zamenika guvernera Fusha, poslednjih godina, FinTech ekosistem je imao brzo proširenje u Republici Kosovo.

„Ekosistem FinTech-a u poslednje 2-3 godine u Republici Kosovo se proširio, što je omogućilo privlačenje investicija za domaće i strane kompanije, uglavnom u platne usluge i međunarodne transfere male vrednosti, uključujući doznake. CBK je pokazala spremnost da napreduju u izgradnji prijateljskog okruženja za razvoj i inovacije, gde mnogi FinTech-ovi to vide kao priliku za širenje na tržištu Zapadnog Balkana“, naglasio je zamenik guvernera Fusha.

Zamenik guvernera za bankarske operacije je dodao da finansijski sistem Republike Kosovo prolazi kroz brzu promenu u oblasti inovacija i migracije ka digitalnim plaćanjima i uslugama.

"CBK, kao regulator, ali i katalizator, odlučna je da proširi mogućnosti i adaptira međunarodna pravila i najbolje prakse koje omogućavaju pružanje novih digitalnih usluga za biznise i potrošače. Finansijske usluge omogućene ovim tehnološkim razvojem konstantno rastu od banaka, ali takođe od FinTech-a i novih nebankarskih finansijskih institucija“, rekao je zamenik guvernera za bankarske operacije u CBK.

Međutim, zamenik guvernera Fusha stavio do znanja da se ove koristi moraju pažljivo odmeriti u odnosu na nove rizike koji dolaze od pružaoce potpuno digitalnih usluga, posebno rizik od kibernetičkih napada i zloupotrebe podataka.

U tom pravcu, finansijske institucije licencirane od CBK-a, u cilju unapređenja platnog sistema i povećanja kvaliteta i efikasnosti platnih usluga za svoje klijente, podstiču se da:

  • Investiraju u infrastrukturu i izgrade ljudske kapacitete;
  • Unaprede politike, procedure i procese upravljanja rizicima kako bi se osigurao kontinuitet biznisa, kao i poverljivost i integritet informacija prilikom ugovaranja usluga sa vanjskih strana;
  • Adresiraju kibernetičke rizike kroz blisku saradnju sa CBK-om i državnim autoritetima odgovornim za kibernetičku bezbednost na državnom nivou; i
  • Posvete veću pažnju vanjskom vlasništvu i poreklo sredstava potencijalnih klijenata i investitora, kroz mehanizme posmatranja (Investor’s Screening Mechanism), uzimajući u obzir trenutne geostrateške rizike.

Što se tiče projekata koji imaju za cilj poboljšanje usluga građanima, zamenik guvernera Fusha je naglasio da je CBK u procesu investiranja u izgradnju infrastrukturnih kapaciteta i ljudskih resursa. Takođe, CBK je posvećena:

  • Razviti i stvoriti mogućnosti za pristup platnom sistemu nebankarskih pružalaca usluga, za povećanje konkurentnosti nakon omogućavanja posedovanja IBAN-a, povećati pristup finansijama, u okviru novog koncepta „računa za plaćanje“;
  • Razviti tehničku infrastrukturu za omogućavanje brzih plaćanja 24/7, kreiranje Nacionalnog QR koda i standardizaciju API-ja za međusobno povezivanje sistema;
  • Unaprediti regulatorni i nadzorni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u vezi sa uslugama plaćanja i transfera ; i
  • Ojačati Nacionalni savet plaćanja na nivou zemlje, gde je nedavno održan sastanak sa proširenim članstvom saveta, uključujući i predstavnike NBFI-a.

„Ovi razvoji će uticati na jačanje nadzora FinTechs-a, za koje je CBK uspostavila posebnu funkciju za nadzor informacionih sistema i kibernetičkih rizika za finansijske institucije, funkciju za nadzor prakse pružanja usluga od strane finansijskih institucija, kao i jačanje finansijske edukacije, kao sredstvo za korektan i pošten tretman zahteva koji proizilaze iz ovakvih usluga“, naglasio je zamenik guvernera Fusha.

Na kraju, zamenik guvernera Fusha je ohrabrio finansijske institucije licencirane od CBK-a, kako bi unapredili sistem plaćanja i povećali kvalitet i efikasnost platnih usluga za svoje klijente, da povećaju saradnju sa fokusom na stvaranju interoperabilnosti između sistema i njihovih usluga, kao i harmonizaciju i standardizaciju načina komunikacije i razmene podataka i finansijskih poruka.