Zamenica guvernera Shileku-Shala: CBK se angažuje i podržava inicijative za žene preduzetnice da imaju finansijsku inkluziju

21/03/2024

Angažovanje Centralne Banke Republike Kosova u finansijskom uključivanju žena preduzetnica nije samo cilj, već je investicija u budućnosti, izjavila je zamenica guvernera za opšte funkcije, gđa. Nesrin Shileku-Shala na konferenciji „Pristup finansiranju za žene preduzetnice“, koju zajedno organizuju CBK i Udruženje mikrofinansijskih institucija Kosova (AMIK) u okviru Međunarodne nedelje novca.

U svom pozdravnom govoru, zamenica guvernera Shileku-Shala je istakla da, sa višestrukim pristupom finansijskoj inkluziji, CBK doprinosi svetlijoj ekonomskoj budućnosti za građane Republike Kosovo.

 „Centralna banka Republike Kosova, u okviru svog ustavnog i zakonskog mandata, i kroz svoju strategiju, posvećena je unapređenju regulatornog okvira i nadzorne infrastrukture u cilju usklađivanja sa zakonodavstvom i politikama Evropske unije i podrške inicijativama koje povećavaju pristup finansijama i održivosti“, naglasila je zamenica guvernera Shileku-Shala na ovoj konferenciji.

Prema zamenici guvernera Shileku-Shala, postizanje finansijske inkluzije i pristupa finansijama za žene zahteva kolektivne napore.

„Finansijski sektor, posebno banke, mikrofinansijske institucije, ali i nebankarske finansijske institucije nude mogućnosti, kao i proizvode i usluge namenjene ženama preduzetnicama“, potencirala je zamenica guvernera Shileku-Shala.

„Žene preduzetnice imaju potrebu za više obuka i aktivnosti u ovom pravcu od aktera finansijskog sektora i šire. Doprinos institucija finansijskog sektora treba da bude veći u obrazovanju žena što se tiče edukacije i obuke za usluge i mogućnosti finansijskih institucija koje bi takođe povećale odgovarajućim portfeljima finansijskih institucija, i pozitivno bi doprinelo ukupnom finansijskom zdravlju sektora“, dodala je ona.

S tim u vezi, finansijsko znanje kao kamen temeljac finansijskog osnaživanja omogućilo bi ženama preduzetnicama da:

  • Bolje razumeju različite finansijske proizvode i usluge koje su već dostupne;
  • Razviju dobre poslovne planove i strateški upravljati svojim finansijama;
  • Efikasno pregovarati sa kreditnim institucijama; i
  • Donose informisane finansijske odluke kako bi osigurali dugoročni uspeh svojih biznisa.

Govoreći o adresiranju izazova i prepreka sa kojima se žene preduzetnice suočavaju u svojim biznisima, zamenica guvernera za opšte funkcije je istakla da će CBK kroz programe finansijskog obrazovanja doprineti njihovom informisanju i edukaciji.

„Centralna banka Republike Kosova će podsticati inovativne projekte, kampanje i namenske programe u oblasti finansijske edukacije, kako bi doprinela eliminisanju prepreka sa kojima se žene preduzetnice svakodnevno suočavaju u pristupu i korišćenju raznovrsnih finansijskih proizvoda i usluga koje se nude na lokalnom tržištu. To je u skladu sa 5. ciljem Strateškog plana CBK-a“, istakla je zamenica guvernera za opšte funkcije CBK-a.

Na kraju, zamenica guvernera Shileku-Shala je rekla da će se CBK posvetiti prikupljanju i objavljivanju rodno razdvojenih podataka o pristupu finansijama, podataka koji će pružiti vredan uvid u specifične izazove sa kojima se suočavaju žene preduzetnice u Republici Kosovo.

Međunarodna nedelja novca je godišnja globalna kampanja podizanja svesti, koju organizuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), koja ima za cilj da informiše građane od najranijeg detinjstva i postepeno stekne znanja, sposobnosti, stavove i ponašanja koja su potrebna za donošenje zdravih finansijskih odluka i za postizanje finansijskog blagostanja i stabilnosti.

Ove godine je 12. izdanje Međunarodne nedelje novca koju organizuje CBK, a moto ove godine je „Pobrini se za svoj novac, osiguraj svoju budućnost“, zajedno sa centralnim bankama širom sveta.