ŽALBI

U cilju zaštite finansijskih potrošača u okviru CBK-a, funkcioniše Odeljenjem za žalbe korisnika finansijskih usluga (Odeljenje za žalbe).

Tokom korišćenja finansijskih proizvoda/usluga finansijskih institucija (banaka, kompanija osiguranja, mikro-finansijskih institucija, nebankarskih finansijskih institucija ili čak penzijskih fondova), desi se da nailazimo na probleme, stoga ćete u nastavku biti informisani o koracima koje treba da preduzmete u slučaju podnošenja žalbe.

Žalbu možete podneti na jedan od sledećih načina:

  • Putem elektronskog sistema https://ankesat.bqk-kos.org
  • Putem poštarske adrese
  • Dostavljanjem lično u kancelariji arhive CBK-a
  • Putem faksa ali ne telefonom.

Za više detalja referišite se na link: Kako podneti žalbu?