ZAJEDNICKI SEMINAR IZMEDJU SVETSKE BANKE CENTRALNE BANKE REPUBLIKE KOSOVA I UDRUZENJA OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA KOSOVA