Zajednicka Konferencija CBK I UKO za osiguranje

08/07/2010

Centralna Banka Republike Kosova u saradnji sa Udruženjem Kompanija osiguranja u petak 9 jula 2010 organizovala je prvu konferenciju o osiguranju na Kosovu pod nazivom “Perspektiva osiguranja u svetlu budućih razvoja ”.
Voditelji na ovoj konferenciji će biti predstavnici Kosovskih institucija, regulatornih tjela u regionu (Slovenija,Crna Gora, Makedonija i Albanija) i industrije osiguranja.  Glavni govornik ove konferencije je g Peter Braumuller Predsednik Izvrsnog Komiteta Medjunarodne Asociacije Nadzornika Osiguranja.  Ovo je jedinstvena konferencija sobzirom da je sakupila za diskusiju o razvoju sektora osiguranja, razne nivoe kao ṡto su kreatori politika, supervizori i privatni sektor.
Za viṡe informacija o dnevnom redu kliknite ovde .