Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosovo učestvuje na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke

09/10/2023

Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosovo, na čelu sa guvernerom Ahmet Ismaili, uz učešće predsednika Odbora, Bashkim Nurboja i vršioca dužnosti direktora bankarskog nadzora, Blerim Terziqi, učestvuje na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke (SB), koji se održavaju u Marakešu, u Maroku.

Delegacija koju predvodi guverner Ismaili imaće sastanke sa visokim zvaničnicima MMF-a i SB-a na kojima će se razgovarati o ekonomskim i finansijskim kretanjima tokom 2023. godine i očekivanjima za 2024. godinu i dalje.

Na ovim sastancima, guverner Ismaili će predstaviti svoje prioritete za finansijski sektor i tražiće podršku ove dve institucije za njihovo sprovođenje. Ovi prioriteti imaju za cilj dalje jačanje kapaciteta i sistema CBK-a, kao preduslova za zdrav finansijski sektor i podršku privatnom sektoru i porodičnoj ekonomiji.

Tokom svog boravka u Marakešu, guverner Ismaili će potpisati sa Svetskom bankom sporazum o članstvu CBK-a u programu trezora Svetske banke pod nazivom "Reserve Advisory & Management Partnership" (RAMP).

RAMP je program koji se bavi ljudskim kapitalom i nudi usluge upravljanja imovinom i rezervama, u kojem učestvuju veliki broj centralnih banaka iz celog sveta.

Takođe, guverner Ismaili će učestvovati na plenarnoj sednici na kojoj će se generalna direktorka MMF-a Kristalina Georgieva i predsednik Svetske banke Ajay Banga obratiti guvernerima centralnih banaka i ministrima finansija iz celog sveta. Na ovom forumu će se razgovarati o pitanjima koja se tiču svetskih izazova i radnjama koje je potrebno zajedno koordinirati da bi se oni rešili.

Na sastancima koji će se održati do 14. oktobra, okupljaju se centralne banke, ministri finansija i ekonomije poslanici, upravnici privatnog sektora, predstavnici organizacija civilnog društva i akademici kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja, kao što su ekonomski izgledi, iskorenjivanje siromaštva i ekonomski razvoj.