Visoka delegacija CBK deo je prolećnih sastanaka MMF-a i SB

19/04/2022

Visoka delegacija Centralne Banke Republike Kosovo predvođena od strane Guvernera Fehmi Mehmeti učestvovaće na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske Banke, koji se održavaju u Vašingtonu, SAD.

Ovi sastanci održati će se od 18. do 24. Aprila.

Na sastancima koji će biti održani sa visokim zvaničnicima MMF-a i SB, visoka delegacija CBK će razgovarati o najnovijim ekonomskim, fiskalnim i finansijskim kretanjima, kao i o očekivanjima za 2022. godinu.

Na sastancima koji će se održati narednih dana  razgovara će se o implementaciji preporuka iz prethodnih izveštaja o tehničkoj pomoći, kao i o iskazivanju interesovanja podrške za u buduće.

Takođe biće reči  i o perspektivi i izazovima za Evropu.

Godišnji sastanci, koje organizuju Međunarodni Monetarni Fond i Svetska Banka, okupljaju centralne bankare, ministre finansija i ekonomskog razvoja, parlamentarce, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike, kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja, uključujući ekonomsku perspektivu iskorenjivanje svetskog siromaštva, ekonomskog razvoja i efikasnosti pomoći.