Visoka delegacija CBK-a učestvuje na prolećnim sastancima MMF-a i SB-a

14/04/2023

Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosovo, predvođena VD guvernerom, Bashkim Nurboja i Nora Latifi Jashari VD zamenicom guvernera za bankarske operacije, učestvuju na prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, SAD.

Delegacija CBK-a imaće sastanke sa visokim zvaničnicima MMF-a i SB-a, na kojima će se razgovarati o najnovijim ekonomskim, fiskalnim i finansijskim kretanjima, kao i o očekivanjima za 2023. godinu.

Na sastancima koji će se održati do 15. aprila, takođe će se razgovarati i o sprovođenju preporuka iz prethodnih izveštaja o tehničkoj pomoći, te će biti izražena zainteresovanost za podršku i u budućnosti.

Godišnji sastanci organizovani od strane Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, okupljanju bankare iz centralnih banaka, ministre finansija i ekonomskog razvoja, članove parlamenta, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike iz organizacija civilnog društva i članove iz akademske zajednice, kako bi diskutovali o pitanjima od globalnog značaja, uključujući svetsku ekonomsku perspektivu, iskorenjivanje siromaštva, ekonomski razvoj i efikasnost pomoći.