Viša delegacija CBK-a završila je učešće na prolećnim sastancima MMF-a i Svetske banke

04/05/2022

Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosovo predvođena guvernerom Fehmi Mehmeti zaključila je učešće na prolećnim sastancima u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.

Na ovim sastancima održanim u Vašingtonu, SAD, data je fizička podrška dosadašnjem radu CBK-a i daljim angažovanjima.

Zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda, Bo Li je istakao dalju podršku CBK-u I u budućnosti.

Tokom svog boravka na prolećnim sastancima, guverner Mehmeti se sastao sa direktorom Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda, Alfred Kammer, sa kojim je razgovarao o najnovijim makroekonomskim kretanjima, kao i o dešavanjima u finansijskom sistemu Kosova, koji nastavlja da igra važnu ulogu u podršci ekonomskom razvoju zemlje.

U međuvremenu, Udabir S. Das iz Odeljenja za monetarnu politiku i tržišta kapitala Monetarnog fonda pružio je podršku u pružanju tehničke pomoći u sprovođenju preporuka Pregleda stabilnosti finansijskog sistema ((Financial System Stability Review-FSSR).

Takođe, tim Odeljenja za monetarnu politiku i tržišta kapitala, ocenio je sprovođenje od strane CBK nekih od preporuka koje proizilaze iz ovog izveštaja.

Guverner Mehmeti se takođe sastao sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo koju vodi Gabriel Di Bella, kao i sa direktorom naše Konstituencije u Fondu, Daniel Palotai.

Na sastanku sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Anna Bjerde, razgovarano je o daljoj podršci CBK-a kroz različite projekte, u cilju daljeg razvoja finansijskog sistema na Kosovu.

Tokom boravka u Vašingtonu, guverner Mehmeti se sastao sa Izvršnim direktorom konstituencije Svetske banke Hayrettin Demircan, kao i učestvovao na sastanku sa ministrima i guvernerima na kojem su teme razgovora bile perspektiva i politički izazovi za Evropu.

Prolećni sastanci Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda i Odbora guvernera Grupe Svetske banke okupljaju centralne bankare, ministre finansija i razvoja, upravnike privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademika.