Vesti

Centralna Banka Republike Kosovo obeležava početak aktivnosti Međunarodne nedelje novca

21/03/2023
Centralna Banka Republike Kosovo je otvorila Međunarodnu nedelju novca, aktivnost koja se sada već tradiocionalno obeležava na Kosovu.Pred učenicima srednje škole “Sami Frasheri”, Guverner, Fehmi Mehmeti, govorio je o ulozi CBK-a u finansijskom obrazovanju, dajući tako doprinos informisanju i podizanju znanja građana, u cilju poboljšanja svojih znanja o ekonomskim i finansijskim konceptima, proizvodima, uslugama koje […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku misiju MMF-a

14/03/2023
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo, Gabriel Di Bella i Stephanie Eble, predstavnicom regionalne kancelarije za Zapadni Balkan. Na ovom sastanku, razgovarano je o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i obavezama CBK-a u daljem unapređenju ovog sektora. […]

Počinje projekat bilateralne saradnje između CBK-a i Centralne banke Luksemburga sa ciljem unapređenja funkcije upravljanja sredstvima

22/02/2023
U okviru druge faze Programa za jačanje kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u evropski sistem centralnih banaka, Centralna banka Republike Kosovo je počela sa sprovođenjem bilateralne mere sa Centralnom bankom iz Luksemburga. Ova bilateralna mera će biti usmerena na podizanje okvira i prakse upravljanja sredstvima u CBK-u i obuhvatiće dve ekspertske […]

Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima Američke ambasade

10/02/2023
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku, Richard Heater, ekonomskog i trgovinskog zvaničnika u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Na sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, dok je Guverner Mehmeti rekao da bankarski sektor, kao glavna komponenta finansijskog sistema u zemlji, je igrao i igra veoma […]

Odbor CBK-a je izabrao prof. Bashkim Nurboja za predsednika Odbora CBK-a

06/02/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo izabrao je Bashkima Nurboju za predsednika Odbora Centralne banke Kosova. G. Nurboja je univerzitetski profesor u oblasti ekonomije, sa završenom doktoratom na Univerzitetu u Ljubljani – Ekonomski fakultet. U svojoj doktorskoj tezi bavio se bankarskom industrijom. G. Nurboja je magistraturu završio u Engleskoj na Univerzitetu Staffordshire, kao i studije biznisa […]

MMF ceni saradnju sa guvernerom Mehmeti

03/02/2023
Međunarodni monetarni fond je visoko cenio saradnju sa guvernerom Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti.U objavljenom tekstu, MMF je pomenuo tehničku pomoć kroz Pregled stabilnosti finansijskog sektora (Financial Sector Stability Review – FSSR).Ova institucija je citirala guvernera Mehmeti koji je rekao da je ova pomoć imala veliki uticaj na finansijski sektor.Guverner Centralne banke Republike Kosovo, […]

Saopštenje za Saopštenje

01/02/2023
Nakon završetka proceduralnih radnji, danas, 01.02.2023. godine, Skupštini Kosova i Vladi poslata je sledeća lista kandidata za poziciju Guvernera/ke Centralne banke Kosova: Radi pojašnjenja, maksimalni mogući broj bodova za gorepomenutu poziciju bio je 40 bodova. Saopštenje za Saopštenje26/01/2023 Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, kao i na osnovu kriterijuma propisanih na […]

Saopštenje za Saopštenje

26/01/2023
Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, kao i na osnovu kriterijuma propisanih na konkursu za popunjavanje pozicije guvernera Centralne banke Kosova, Komisija za izbor kandidata za gore navedenu poziciju je odredila sledeći spisak sa kandidatima (po azbučnom redu) koji će biti prosleđen Skupštini Kosova: Po završetku proceduralnih radnji propisanih važećim pravnim […]

CBK razvija saradnju sa nadzornim organima zemalja EU-a u oblasti aktuarskih procena u nadzoru osiguranja

19/01/2023
U okviru II. faze Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka, Centralna banka Republike Kosovo započela je sprovođenje bilateralne mere sa Hrvatskom agencijom za nadzor finansijskih usluga. Ova bilateralna mera će biti fokusirana na procenu aktuarskog nadzora u okviru funkcije nadzora osiguranja u CBK-u, i uključiće […]

Guverner Mehmeti za Le Canton27.ch: Kosovska dijaspora je prošle godine donela na Kosovo 3 milijarde evra, preko 600 miliona CHF samo iz Švajcarske

06/01/2023
Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti, dao je švajcarskom listu na albanskom jeziku Le Canton27.ch bilans finansijskih priliva na Kosovu od albanske dijaspore tokom prošle godine.Prema rečima guvernera Kosova, albanska dijaspora iz Švajcarske i zemalja EU prošle godine je na Kosovo donela preko 3 milijarde evra.Guverner Centralne banke Kosova: Albanska dijaspora u Švajcarskoj i zemljama […]

Guverner Mehmeti je predstavio ekonomska i finansijska kretanja tokom 2022. godine

27/12/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, predstavio je pred medijima kretanja u ekonomiji i u finansijskom sektoru. Guverner Mehmeti je na konferenciji za kraj godine rekao da je uprkos svim poteškoćama sa kojima se suočila, CBK je i ove godine uspela da realizuje svoje ciljeve, obezbeđujući stabilan finansijski sistem, koji je poslednjih godina uspeo […]

Objašnjenje za javnost

05/12/2022
Centralna banka Republike Kosovo želi da uveri sve građane da je bankarski sektor siguran i da nema potrebe za panikom.Uprkos raznim tehnološkim izazovima, CBK je, u saradnji sa Udruženjem banaka Kosova i komercijalnim bankama, preduzeo sve mere da klijenti ne budu oštećeni nijednom protivzakonitom radnjom.Na osnovu svojih nadležnosti, CBK vrši potpuna i fokusirana ispitivanja koje […]

Guverner Mehmeti: Međunarodna arbitraža priznala je pravednu odluku CBK-a

22/11/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, rekao je da pobeda međunarodnog arbitražnog procesa protiv finansijske institucije ’Iute Credit’ je dokazala da CBK je bila i ostaje uverena u zakonitost i proporcionalnost odluka, u odnosu na ovu instituciju i sve odluke koje donose njeni izvršni organi. Na konferenciji za medije, guverner Mehmeti je izneo istorijat […]

Guverner Mehmeti se sastao sa francuskim ambasadorom na Kosovu

16/11/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je novog ambasadora Francuske u našoj zemlji, Olivier Guérot. Guverner Mehmeti je na ovom sastanku upoznao ambasadora sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, koji je i dalje stabilan i likvidan, bez obzira na poteškoće kroz koje prolazi zemlja zbog negativnih dešavanja izazvanih ratom u Ukrajini. S druge […]

Predstavlja se zaključna izjava Misije u okviru Članka IV za 2022. godinu

07/11/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo, Gabriel di Bella, predstavili su zaključnu izjavu misije MMF-a u okviru Članka IV. Guverner Mehmeti je rekao da je CBK nastavila da bude angažovana na realizaciji svojih zadataka u održavanju i očuvanju stabilnog i kontinuirano rastućeg finansijskog sistema. On je […]

Cеntrаlnа bаnkа Rеpublikе Kоsоvо rаspisuје kоnkurs zа еsеј pоd nаzivоm: “Štеdnjа vаs priprеmа zа budućnоst”

01/11/2022
Cеntrаlnа bаnkа Rеpublikе Kоsоvо (CBK) rаspisuје kоnkurs zа učеnikе X-XII rаzrеdа srеdnjih viših škоlа Kosova zа pisаnjе rаdоvа (еsеја) о njihovom kоncеptu štеdnjе: štа је štеdnjа, kаkо stvоriti nаviku štеdnjе nоvca, kаkо trоšiti nоvаc nа prаvi nаčin, kаkо nа prаvi nаčin uprаvlјаti štеdnjоm itd. Svrhа оvоg konkursa је rаzviјаnjе znаnjа i pоdsticаnjе učеnikа dа rаzviјu […]

CBK obeležava Međunarodni dan štednje

01/11/2022
Centralna banka Republike Kosovo, obeležila je Međunarodni dan štednje, kroz predavanje sa učenicima Srednje ekonomske škole “Hoxhë Kadri Prishtina”. Koordinator za opšte funkcije, Labinot Preniqi, rekao je da je cilj organizovanja edukativnih aktivnosti od strane CBK-a da podstakne mlade ljude da stvore naviku štednje i da postanu svesni pravilnog upravljanja svojim ličnim finansijama, jer sticanje […]

Guverner Mehmeti je na sastanku dočekao predstavnike izraelskih poslovnih preduzeća

28/10/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je na sastanku dočekao predstavnike izraelskih poslovnih preduzeća, na čelu sa gđom Ronit Hasin Hochman, izvršne direktorke i suosnivača Improve Group. Na ovom sastanku je guverner Mehmeti, između ostalog, upoznao prisutne sa stanjem u finansijskom sistemu i makroekonomskim kretanjima u zemlji. Sa druge strane, gđa Hohman je zahvalila […]

Guverner Mehmeti je na sastanku dočekao predstavnike MMF-a

26/10/2022
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Fehmi Mehmeti, je danas na sastanku dočekao predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda, predvođeni šefom misije za Kosovo, g. Gabrijelom Di Belom.Na ovom sastanku je, guverner Mehmeti, obavestio predstavnike MMF-a o dobrom učinku finansijskog sektora na Kosovu, a posebno bankarskog sektora, i istakao značaj ovog sektora u podršci privrednom razvoju zemlje.Guverner […]

Guverner Mehmeti je primljen na zvaničnom sastanku Odbora guvernera Federalnih rezervi SAD-a

17/10/2022
Tokom današnjeg dana, u kancelarijama Odbora guvernera Federalne rezerve SAD-a, guvernera Mehmeti  primila je na zvaničnom sastanku guvernerka Lisa DeNell Cook. Guverner Mehmeti je prvo obavestio guvernerku Cook o ulozi Centralne banke Republike Kosovo o licenciranju, nadzoru i regulisanju finansijskih institucija na Kosovu. Takođe, guvernerka Cook je informisana o kontinuiranoj podršci SAD-a, od osnivanja CBK-a […]

Guverner Mehmeti nastavlja sastanke sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke

14/10/2022
Tokom boravka na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, guverner Mehmeti nastavlja sastanke sa predstavnicima ove dve institucije.Guverner Mehmeti je održao sastanke sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo, g. Di Bella, kao i sa direktorom naše Konstituencije u Fondu g. Palotai. Tokom ovog perioda, guverner Mehmeti se takođe sastao sa direktorom […]

Izveštaj EU-a o Kosovu, ocenjuje održivost finansijskog sistema

14/10/2022
Centralna banka Republike Kosovo je pozdravila izveštaj koji je za Kosovo objavila Evropska komisija, koji prepoznaje mere koje je CBK preduzela u kontinuiranom rastu i stabilnosti finansijskog sektora. U izveštaju se ocenjuje da su u prvoj polovini ove godine, krediti porasli za 17%. Povećanje kredita je olakšano niskim kamatnim stopama, kontinuiranim povećanjem depozita, poboljšanjem sprovođenja […]

Guverner  Mehmeti se sastao sa predstavnicima Federalne rezereve Njujorka

13/10/2022
U okviru godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, SAD, guverner Mehmeti održao je sastanak sa predstavnicima Federalne rezerve Njujorka. Guverner Mehmeti je informisao predstavnike Federalne rezerve o učinku finansijskog sistema na Kosovu, a posebno bankarskog sektora i istakao značaj ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje. Guverner Mehmeti […]

Guverner Mehmeti učestvuje na godišnjim sastancima MMF-a i Svetske banke

11/10/2022
Delegacija Centralne banke Republike Kosovo, koju predvodi guverner Fehmi Mehmeti, učestvuje na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koji se održavaju u Vašingtonu, SAD. Guverner Mehmeti će imati sastanke sa visokim zvaničnicima MMF-a i Svetske banke na kojima će razgovarati o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i mogućnostima povećanja saradnje između institucija. Delegacija […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku predsednicu Saveta biroa, gđu. Shwarz

07/10/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, tokom dana primio je na sastanku  predsednicu Saveta biroa Sandru Schwarz, gde je upoznao gđu. Shwarz u vezi sa preduzetim radnjama i ispunjavanjem uslova u vezi sa članstvom Kosova u Zelenom kartonu. Takođe, guverner Mehmeti je obavestio gđu. Shwarz o najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu u zemlji, posebno […]

Guverner Mehmeti sastao se sa rukovodiocima Saveta biroa

06/10/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku gđu. Greet Floré, generalna direktorka Saveta biroa u Briselu, koji je upravljačka organizacija sistema Zelenog kartona. Guverner Mehmeti je obavestio gđu. Floré o najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu, a posebno u sektoru osiguranja. Takođe, guverner Mehmeti je obavestio gđu. Floré da je Kosovo preduzelo […]

Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste

23/09/2022
U okviru oblasti finansijske edukacije i u cilju podsticanja istraživanja među mladim ekonomistima na Kosovu, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) je kreirala mogućnost za dodelu nagrade za najbolji rad od strane mladih ekonomista. Radovi za ovu nagradu moraju da budu u oblasti finansijskog sektora i ekonomskog razvoja na Kosovu, sa posebnim naglaskom da budu usredsređeni […]

Guvеrnеr Меhmеti sе sаstао sа zаmеnikоm gеnеrаlnоg dirеktоrа ММF-а Bо Li

21/09/2022
Guvеrnеr Cеntrаlnе bаnkе Rеpublikе Kоsоvо, Fеhmi Меhmеti, primiо је nа sаstаnku višе rukovodioce Меđunаrоdnоg mоnеtаrnоg fоndа, prеdvоđеnе zаmеnikоm gеnеrаlnоg dirеktоrа Меđunаrоdnоg mоnеtаrnоg fоndа Bо Li. Guvеrnеr Меhmеti је оbаvеstiо zаmеnikа dirеktоrа ММF-а g. Li i prеdstаvnike ММF-а zа dоbаr učinаk finаnsiјskоg sеktоrа nа Kоsоvu, а pоsеbnо bаnkаrskоg sеktоrа, i naglasio znаčај оvоg sеktоrа u pоdršci […]

Guvеrnеr Меhmеti i dirеktоr Pаlоtаi razgоvarali о nајnоviјim еkоnоmskim dеšаvаnjimа nа Kоsоvu

21/09/2022
Guvеrnеr Cеntrаlnе bаnkе Rеpublikе Kоsоvо, Fеhmi Меhmеti, primiо је izvršnоg dirеktоrа Меđunаrоdnоg mоnеtаrnоg fоndа zа Kоsоvо, Dаniеl Pаlоtаi. Nа оvоm sаstаnku guvеrnеr Меhmеti је obavestio g. Pаlоtаi о nајnоviјim dеšаvаnjimа u finаnsiјskоm sеktоru i radnjama kоје је dо sаdа prеduzеlа CBK, nаglаšаvајući činjеnicu dа је finаnsiјski sеktоr i dаlје likvidаn i sа pоzitivnim učinkоm. Guvеrnеr […]

Program jačanja Centralne banke Kapaciteti na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u ESCB

21/09/2022
Deutsche Bundesbank i Evropska komisija pokreću program praćenja koji finansira EU za dalju podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama kandidatima za EU i potencijalnim kandidatima sa zapadnog Balkana Deutsche Bundesbank, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke (ECB), danas je pokrenula program koji […]

CBK i EBRD su organizovale radionicu sa finansijskim institucijama

12/09/2022
Centralna banka Republike Kosovo i Evropska banka za obnovu i razvoj, organizovale su radionicu sa finansijskim institucijama o revidiranim regulatorima korporativnog upravljanja i izjavi o superviziji.Koordinator za opšte funkcije, Labinot Preniqi je rekao da je CBK angažovana u daljem unapređenju finansijske industrije na Kosovu, na osnovu najboljih međunarodnih praksi. On se zahvalio EBRD-u na podršci […]

Zamenik guvernera Havolli se sastao sa izvršnim direktorom Svetske banke za Kosovo

30/08/2022
Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli, sastao se sa izvršnim direktorom Svetske banke za Kosovo, Hayrettin Demircan. Zamenik guvernera je na ovom sastanku upoznao g. Demircan sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu Republike Kosovo, sa posebnim naglaskom na dešavanja u bankarskom sektoru, naglašavajući značaj ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje. Takođe, zamenik […]

Rukovodioci CBK-a i KUO-a se sastaju sa visokim zvaničnicima Saveta biroa u Briselu

29/07/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, u pratnji od strane Sami Mazreku, direktora Kosovskog ureda osiguranja, održali su sastanak sa rukovodiocima Saveta biroa u Briselu (Council of Bureaux), organizacija koja upravlja sistemom zelenog kartona. Delegacija Kosova, tokom sastanka sa generalnom direktorkom COB-a, g-đom Greet Floré, obavestila ju je o pripremama koje Kosovski ured osiguranja […]

Guverner Mehmeti čestita ambasadoru Hovenier Dan nezavisnosti SAD-a

04/07/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je ambasadoru SAD u našoj zemlji Jeffrey M. Hovenier povodom 4. jula, Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.Guverner Mehmeti je rekao da je narod Kosova ponosan na saradnju koju ima sa prijateljskim američkim narodom, koji je naš najvažniji saveznik u svim našim naporima da ostvarimo slobodu, ravnopravnost i […]

Guverner Mehmeti je primio u CBK ambasadora Australije akreditovanog za Kosovo, Andrea Carlo Biggi

08/06/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ambasadora Australije akreditovanog za Kosovo, Andrea Carlo Biggi. Guverner Mehmeti je na ovom sastanku upoznao ambasadora Australije akreditovanog za Kosovo sa najnovijim makroekonomskim dešavanjima u zemlji, sa posebnim naglaskom na finansijski i bankarski sektor. Guverner Mehmeti je rekao da finansijski sektor nastavlja da ostvaruje […]

Guverner Mehmeti održao je sastanak u CBK-u sa potpredsednicom Svetske banke gđom Anom Bjerde

02/06/2022
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, održao je danas sastanak sa visokom rukovodiocima Svetske banke, predvođenim potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, g-đom Anom Bjerde. Guverner Mehmeti je obavestio tim Svetske banke o dobrom učinku finansijskog sektora na Kosovu, a posebno bankarskog sektora i istakao značaj ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju […]

Guverner Mehmeti se sastao sa članovima odbora TEB banke  

31/05/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se danas sa članovima odbora TEB banke na Kosovu. Guverner Mehmeti je informisao članove odbora TEB banke o najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu, kao i o posvećenosti CBK-a daljem razvoju bankarskog sektora u zemlji.   S druge strane, članovi odbora TEB banke na Kosovu, obavestili su guvernera Mehmeti […]

MMF ceni posvećenost CBK-a na održavanju stabilnosti bankarskog sistema

27/05/2022
Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je stavove Međunarodnog monetarnog fonda nakon posete njegovog osoblja Kosovu od 10. – 20. maja, na čelu sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo Gabriel Di Bella, gde se raspravljalo o nedavnim ekonomskim dešavanjima, perspektivama i politikama. Ova institucija je ocenila da je bankarski sektor do sada dobro izdržao […]

Guverner Mehmeti se sastao sa rukovodiocima Agencije za bankarski nadzor i regulativu Turske

27/05/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, tokom posete Istanbulu, Turska, sastao se sa rukovodiocem Agencije za bankarski nadzor i regulativu Turske, g. Mehmet Ali Akben. Guverner Mehmeti je obavestio g. Akben u vezi sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu, koji nastavlja da bude likvidan i stabilan, kao i posvećenosti CBK-a za dalji razvoj bankarskog […]

Guverner Mehmeti i zvaničnici MMF-a su razgovarali o najnovijim ekonomskim kretanjima

11/05/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti,  sastao  se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo, Gabrijelom Di Belom, i Stefani Eble, predstavnicom regionalne kancelarije za zapadni Balkan. Na ovom sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i radnjama koje su do sada preduzete od […]

Guverner Mehmeti je čestitao 9. maj, Dan Evrope

10/05/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je čestitao Dan Evrope šefu Kancelarije EU-a i specijalnom predstavniku EU-a u našoj zemlji, Tomášu Szunyogu. U poruci čestitke, guverner Mehmeti je zahvalio Evropskoj uniji na pomoći Republici Kosovo i CBK-u u procesu evropskih integracija, čestitajući 9. maj, dan koji simbolizuje mir i jedinstvo u Evropi.

Saopštenje Odbora CBK-a

07/05/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je za zabrinutošću pratio vesti objavljene dana 5. maja 2022. godine, po raznim medijima, vezano za anonimno pismo o raznim navodima koje, prema medijima, je poslala Agencija protiv korupcije.Imajući u vidu ulogu i značaj CBK-a, kao i njen ugled i kredibilitet, Odbor CBK-a, u okviru njegovih nadležnosti, postupaće posvećeno, profesionalno […]

Saopštenje za javnost

06/05/2022
Centralna banka Republike Kosovo juče je putem medija obaveštena o anonimnom pismu upućenom na adresu Agencije za borbu protiv korupcije sa izmišljenim tvrdnjama u vezi sa upravljanjem CBK-a. CBK-om se dosledno upravljalo sa najvišim standardima profesionalizma, transparentnosti i odgovornosti. Pitanja koja se navode u ovom pismu imaju za cilj narušavanje ugleda CBK-a i dovođenje ove […]

Guverner Mehmeti čestitao je novinarima Svetski dan slobode štampe

04/05/2022
Povodom Svetskog dana slobode štampe, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je Asocijaciju novinara Kosova i sve midije i novinare.Guverner je visoko cenio dosadašnju saradnju, zahvalivši se na pokazanoj korektnosti. On je rekao da će CBK uvek nastaviti da bude otvoren i da sarađuje sa svim medijima na Kosovu I u inostranstvu, sa […]

Guverner Mehmeti se sastao sa ambasadorom Turske , Çagri Sakar

04/05/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa ambasadorom Republike Turske u našoj zemlji, Çagri Sakar.Guverner Mehmeti je informisao ambasadora Sakar o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, koji je i dalje likvidan i stabilan, kao i o posvećenosti CBK-a daljem razvoju privrede zemlje.Guverner je zahvalio Tursku na pomoći pruženoj Kosovu i i na […]

Viša delegacija CBK-a završila je učešće na prolećnim sastancima MMF-a i Svetske banke

04/05/2022
Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosovo predvođena guvernerom Fehmi Mehmeti zaključila je učešće na prolećnim sastancima u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Na ovim sastancima održanim u Vašingtonu, SAD, data je fizička podrška dosadašnjem radu CBK-a i daljim angažovanjima. Zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda, Bo Li je istakao dalju podršku CBK-u I […]

Guverner Mehmeti se sastao sa visokim rukovodiocima MMF-a i SB-a  

22/04/2022
U okviru prolećnih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Li, sa kojim je razgovarano o nedavnim makroekonomskim dešavanjima na Kosovu, sa posebnim naglaskom na stabilnost finansijskog sektora i napredna kretanja u ovom sektoru. Guverner […]

Visoka delegacija CBK deo je prolećnih sastanaka MMF-a i SB

19/04/2022
Visoka delegacija Centralne Banke Republike Kosovo predvođena od strane Guvernera Fehmi Mehmeti učestvovaće na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske Banke, koji se održavaju u Vašingtonu, SAD. Ovi sastanci održati će se od 18. do 24. Aprila. Na sastancima koji će biti održani sa visokim zvaničnicima MMF-a i SB, visoka delegacija CBK će […]

CBK i STIKK su razgovarali o oblastima zajedničkog delovanja

15/04/2022
Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli, održao je sastanak sa izvršnim direktorom Kosovskog udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija (STIKK), gđom Vjollca Çavolli.Na ovom sastanku razgovarano je o oblastima međusobne saradnje dve institucije u oblasti promocije sektora informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).CBK i STIKK su se dogovorili da zajednički izrade sporazum o saradnji za razmenu i […]

Saopštenje u vezi sa dostignućima u sektoru osiguranja

12/04/2022
Sektor osiguranja na Kosovu se, od početka svoje delatnosti, suočio sa problemima, nezadovoljavajućim učinkom, kao i nepoštovanjem regulatornih zahteva koji su predviđeni važećim zakonom za neke osiguravače. Između ostalog, na takvo stanje je uticalo više faktora, kao što su primena poreza na bruto napisanu premiju ili poreza na promet od 5 odsto, obaveza sektora osiguranja […]

Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima EBRD-a

25/03/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kojim je predsedavao direktor za Kosovo, Neil Taylor.Guverner Mehmeti se zahvalio predstavnicima EBRD-a na predstavljanju Izveštaja o tranziciji za 2021/2022. godinu, ističući angažman i važan doprinos koji EBRD kontinuirano daje za podršku institucijama Kosova i uopšte […]

CBK objavljuje studiju o opterećenju dugom domaćinstava na Kosovu

18/03/2022
Centralna banka Kosova (CBK), u cilju obezbeđivanja najpovoljnijeg okruženja za razvoj finansijskog sistema i podrške njegovoj stabilnosti, sprovela je drugu po redu studiju za procenu tereta duga dužnika u finansijskom sektoru Kosova, odnosno teret duga domaćinstava na Kosovu. Osnovna svrha studije je da se proceni nivo zaduženja pojedinačnih klijenata kreditora i njihove jedinice domaćinstva. Osim […]

KPŠF na informativnom sastanku sa rukovodiocima CBK-a

16/03/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK), g. Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku predstavnike Kosovskog penzionog štednog fonda (KPŠF), odnosno predsedavajućeg Odbora g. Ruzhdi Morina i upravnog direktora g. Adrian Zalli. Glavna tema sastanka bilo je informisanje rukovodioca CBK-a o trenutnom stanju investicija KPŠF-a na finansijskim tržištima nakon nedavnih događaja u Ukrajini. G. Morina je […]

Potpisuje se memorandum za sprovođenje postavljanja vinjeta (nalepnica)

14/03/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, zamenik ministra životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Hysen Durmishi, direktor Kosovskog zavoda za osiguranje, Sami Mazreku, i Genc Hamzaj iz Agencije za civilnu registraciju, potpisali su memorandum o saradnji za sprovođenje projekta postavljanja vinjeta (nalepnica) na stakla vozila, projekat u potpunosti podržan od strane KZO-a. Direktor KZO-a, […]

Guverner Mehmeti se sastao sa Poverenicom za informacije i privatnost, gđom. Sogojeva Dermaku

08/03/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku Poverenicu za informacije i privatnost gđu. Krenare Sogojeva-Dermaku. Na sastanku su se guverner Mehmeti i poverenica Sogojeva-Dermaku dogovorili da povećaju stepen saradnje i koordinacije aktivnosti i radnji u okviru delokruga, nadležnosti i ovlašćenja obe institucije.Između ostalog, dve institucije su se dogovorile da uspostave koordinacione […]

Studija: Troškovi plaćanja male vrednosti na Kosovu i moguće uštede

04/03/2022
Centralna banka je realizovala sledeću studiju, uz podršku Svetske banke u okviru Programa doznaka i plaćanja koji finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO Remittances and Payments Program – RPP). Ova studija je izvršena prema metodologiji koju je izradila Grupa Svetske banke za razvoj platnih sistema – PSDG (Praktični vodič za merenje troškova plaćanja […]

Guverner Mehmeti je čestitao Dan nezavisnosti Kosova

21/02/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je svim građanima 14. godišnjicu Nezavisnosti Republike Kosovo. Centralna banka Republike Kosovo će nastaviti njeno zalaganje na stvaranju što povoljnijih uslova za razvoj i stabilnost domaće ekonomije, doprinoseći razvoju finansijskog sistema koji na najbolji način ispunjava razvojne potrebe naše države.

Guvernera Mehmeti primio je šef Kancelarije Evropske unije g. SZUNYOG

16/02/2022
Guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je šef Kancelarije Evropske unije / Specijalni predstavnik Evropske unije (EU) na Kosovu, Tomáš SZUNYOG. Na ovom sastanku je razgovarano o najnovijim makroekonomskim kretanjima, posebno u finansijskom sektoru. Guverner Mehmeti je obavestio šefa Kancelarije EU o radnjama koje je CBK preduzela na razvoju i održavanju stabilnosti finansijskog […]

Guverner Mehmeti se sastao sa predsednikom odbora Çalik Holding, Ahmet Çalik

16/02/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je Ahmet Çalik, predsednika odbora Çalik Holding, akcionara Banka Kombëtare Tregtare, kao i rukovodioce Banka Kombëtare Tregtare. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je prisutnima predstavio trenutnu situaciju u finansijskom sektoru, mere koje je preduzela CBK za održavanje likvidnosti bankarskog sektora. Guverner je naveo i angažovanje da zajedno […]

Smanjuje se naknada za deponovanje kovanica u CBK-u

09/02/2022
U okviru stalne posvećenosti olakšavanju prometa gotovog novca u privredi, Centralna banka Republike Kosovo je ove godine revidirala naknade koje primenjuje na banke za međusobne monetarne transakcije.  Shodno tome, naknada za deponovanje kovanica u evrima u CBK-u je smanjena sa 5,00% na 3,75%. Ova promena će biti na snazi od 1. marta 2022.  Odluka o […]

Vrhovni sud daje pravo odluci CBK-a za KO „Kosova e Re“

20/01/2022
Vrhovni sud odbija kao neosnovan zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke tužioca-predlagača, preduzeća „Fitorja“ SH.P.K., koga zastupa Naser Maloku-Menadžer i jedini akcionar Kompanije za osiguranje „Kosova e Re“, SH.A., podnet protiv rešenja Apelacionog suda u Prištini, AA br. 998/2021, od 16.11.2021. godine. Rešenjem Apelacionog suda u Prištini, AA br. 998/2021, od 16.11.2021. godine, usvojena je […]

CBK učestvuje na sastancima konstituencije u Budimpešti

17/01/2022
Zamenik guvernera CBK-a Sokol Havolli učestvovao je na sastancima Konstituencije u Budimpešti, u Mađarskoj, na pregovorima o sporazumu o konstituenciji MMF-a za narednih 10 godina, u kojem je Kosovo deo. Rezultati pregovora naišli su na jednoglasnu podršku svih članova konstituencije. Članovi su se saglasili da sastav ove konstituencije u narednih 10 godina ostane isti sa […]

Međunarodni monetarni fond objavljuje Izveštaj iz člana IV o Kosovu

13/01/2022
Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je procene Međunarodnog monetarnog fonda nakon završetka konsultacija iz člana IV sa Kosovom za 2021. godinu. Međunarodni monetarni fond je procenio da je odluka CBK-a da postepeno ukine mere podrške u vezi sa pandemijom 2021. godine bila opravdana. Dok je finansijski sistem uopšteno ostao stabilan, i očekuje se da će […]

CBK podržava MŽSPPI za postavljanje nalepnica (stickers) na motorna vozila

13/01/2022
Tokom današnjeg dana, u kancelarijama Centralne banke Republike Kosovo (CBK) održan je sastanak između guvernera Mehmeti i zamenika guvernera Havolli sa zamenikom ministra životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, g. Hysen Durmishi, predstavnicima Kosovskog ureda osiguranja (KUO) g. Besarb Blakaj, predsednik Administrativnog saveta i Sami Mazreku izvršni direktor, gde su razgovarali o pokretanju projekta postavljanja […]

Objašnjenje za javnost

12/01/2022
Obaveštavamo vas da uključivanje alarma u ranim jutarnjim satima se desilo zbog manjeg tehničkog problema. Policija je u međuvremenu, prema njihovim procenama zatražila veće prisustvo snaga bezbednosti, što nakon identifikacije ovog tehničkog problema se udaljila, pošto je procenjeno da nema opasnosti za bezbednost institucije. U ovom slučaju želimo da vas obavestimo da tehnički problem neće […]

Guverner Mehmeti je dočekao na sastanku izvršnog direktora KEK-a, g. Krasniqi

10/01/2022
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa izvršnim direktorom Kosovske energetske korporacije, g. Nagip Krasniqi. Na ovom sastanku se razgovaralo o modalitetima preko kojih će CBK moći da pomogne KEK-u u pogledu lakšeg prevazilaženja vanredne situacije u energetici. Kao ishod, guverner Mehmeti je obavestio g. Krasniqi da će CBK doneti odluku da […]

Uspješno je završio program koji finansira EU za podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka sa Zapadnog Balkana

10/01/2022
16. decembar 2021. – Deutsche Bundesbank, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka, Evropskom centralnom bankom i Evropskom komisijom, završava program koji finansira EU za podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima sa Zapadnog Balkana Zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka […]

Guvеrnеr Меhmеti је prеdstаviо dеšаvаnjа u finаnsiјskоm sеktоru tоkоm 2021. gоdinе

28/12/2021
Guvеrnеr Cеntrаlnе bаnkе Rеpublikе Kоsоvо, Fеhmi Меhmеti, prеdstаviо је pred mеdiјimа dеšаvаnjа u finаnsiјskоm sеktоru tоkоm 2021. gоdinе, gdе је rеkао dа је uprkоs pоtеškоćаmа, CBK uspеlа dа sprоvеdе svоје cilјеvе i u оvој gоdini, оbеzbеđuјući оdrživ finаnsiјski sistеm, kојi nе sаmо dа је uspео dа izdrži nеpоvоlјnа еkоnоmskа krеtаnjа u zеmlјi, vеć i dа […]

Guverner Mehmeti se sastao sa visokim predstavnicima Svetske banke

16/12/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa predstavnicima Svetske banke, koji borave u poseti Kosovu. Guverner Mehmeti je obavestio zvaničnike ove institucije o stanju u finansijskom sistemu i zahvalio se predstavnicima ove institucije na kontinuiranoj podršci koju su pružali i pružaju Centralnoj banci Republike Kosovo. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je izjavio da […]

Guverner Mehmeti i ambasador Sakar razgovarali o najnovijim kretanjima u ekonomiji

16/12/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku ambasadora Republike Turske u našoj zemlji, Çagri Sakar. Guverner Mehmeti  je upoznao ambasadora sa najnovijim kretanjima u finansijskom sektoru, merama koje je CBK preduzela od početka pandemije, što je uticalo da ovaj sektor ostane stabilan i likvidan, kao i da je spremna da u […]

Uspješno je završio program koji finansira EU za podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka sa Zapadnog Balkana

16/12/2021
16. decembar 2021. – Deutsche Bundesbank, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka, Evropskom centralnom bankom i Evropskom komisijom, završava program koji finansira EU za podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima sa Zapadnog Balkana Zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka […]

Apelacioni sud daje pravo  odluci CBK-a  KS „Kosova e Re“

30/11/2021
Apelacioni sud je usvojio žalbu Centralne banke Republike Kosovo na odluku Osnovnog suda u Prištini za odlaganje izvršenja likvidacije osiguravajuće kompanije „Kosova e Re“.Veće Apelacionog suda je ocenilo da prvostepeni sud nije uzeo u obzir zakonske odredbe člana 76. Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, kojim se utvrđuje imunitet Centralne banke prema izricanju […]

Guverner Mehmeti ocenjuje da bankarsko kreditiranje nastavlja da doprinosi ekonomskom rastu

25/11/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, rekao je da Kosovski fond za kreditne garancije nastavlja da daje veliki doprinos u ekonomskom razvoju zemlje. Na ceremoniji potpisivanja sporazuma između ove institucije i KFW-a, guverner Mehmeti je ocenio da će grant u iznosu od 6 miliona evra omogućiti dalji rast garantnog potencijala KFKG-a, čineći mogućim povećanje […]

MMF objavljuje Zaključnu izjavu Misije člana IV za Kosovo

08/11/2021
Međunarodni monetarni fond (MMF) je zaključio misiju Člana IV na Kosovu za 2021. godinu, kojom prilikom je predstavio zaključnu izjavu. MMF je procenio stabilnost bankarskog sektora. Ovo se izražava kroz visok nivo kapitala i likvidnosti, s jedne strane, i nenaplative kredite na niskom nivou, a koji su delom rezultat mera koje je CBK preduzela u […]

Guverner Mehmeti se sastao sa direktorom Odeljenja za Evropu u MMF-u

22/10/2021
U okviru redovnih godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa Alfred Kammer, direktorom Odeljenja za Evropu u MMF-u. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je predstavio stavove CBK-a o makroekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, naglašavajući posebno visoku stabilnost koju uživa finansijski sistem zemlje i […]

Evropska komisija ceni mere koje je preduzela CBK

20/10/2021
Centralna banka Republike Kosovo je dočekala zaključke izvedeni u izveštaju Evropske komisije za Kosovo za 2020. godinu, koji priznaje posvećenost i mere preduzete u finansijskom sektoru, a takođe daje preporuke za dalji napredak. U izveštaju se navodi da je finansijski sektor, podržan merama koje je CBK preduzela u vezi sa odlaganjem otplate rata kredita nastavio […]

Guverner Mehmeti sastao se sa visokim zvaničnicima EBOR –a

14/10/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku generalnu direktorku EBOR-a za centralnu i jugoistočnu Evropu, Charlotte Ruhe. Guverner Mehmeti je obavestio učesnike o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i merama koje je CBK preduzela od početka pandemije, a koje su uticale da dotični sektor ostane stabilan i likvidan, spreman da u […]

Guverner Mehmeti učestvuje na godišnjim sastancima MMF-a i Svetske banke

13/10/2021
Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosovo predvođena guvernerom Fehmi Mehmeti učestvuje na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koji se održavaju u Vašingtonu, SAD, koji se, i ove godine održavaju virtuelno, zbog pandemije. Na sastanku koji je održan sa potpredsednicom Svetske banke, Anna Bjerde i njenim timom, razgovarano je o najnovijim ekonomskim, […]

Nagrada Centralne banke Kosova za mlade ekonomiste

12/10/2021
“ Finansijska tehnologija i izazovi u pogledu kibernetičke bezbednosti“ “ Mogućnosti i izazovi sa kojima su suočene finansijske institucije na Kosovu u 2021. godini“ ”Uticaj digitalizacije na bankarski sistem“ Može da se izabere jedna od tema U oblasti finansijskog obrazovanja i u cilju podsticaja istraživanja među mladim ekonomistima na Kosovu, Centralna banka Republike Kosova (CBK) […]

CBK pozdravlja pokretanje MFRT-a izmene Uredbe o suspenziji opštinskih usluga za prikupljanje neplaćenih obaveza poreza na imovinu

11/10/2021
Centralna banka Republike Kosovo pozdravlja pokretanje izmene Ministarstva finansija, rada i transfera Nacrta uredbe o suspenziji opštinskih usluga za prikupljanje neplaćenih obaveza poreza na imovinu.Ovom izmenom građani neće biti u obavezi da podnesu potvrdu o porezu na imovinu radi registracije svojih vozila. CBK smatra da će takva mera doprineti smanjenju neosiguranih i neregistrovanih vozila. Prema […]

Svetska banka procenjuje pozitivne razvoje u finansijskom sektoru

07/10/2021
Centralna banka Republike Kosovo pozdravlja najnoviji izveštaj Svetske banke „Konkurencija i oporavak nakon COVID-19”. Navedeni izveštaj je priznao pozitivne pomake u finansijskom sektoru, rast kredita i depozita, kao i zahtev za adekvatnošću kapitala, koji ostaju iznad granica propisa. Nekvalitetni krediti i dalje su na niskom nivou, koji se kreću između 2,5 i 2,7 odsto tokom […]

Izvršni odbor CBK-a donosi odluku o oduzimanju dozvole osiguravaču “Kosova e Re”

24/09/2021
Na osnovu nadležnosti i odgovornosti Centralne banke Republike Kosovo, koje proizilaze iz člana 36. i 67. Zakona o CBK-u, kao i u skladu sa članom 16, članom 99, članom 100. i članom 124. Zakona o Osiguranju, na sastanku održanom 24. septembar 2021. godine, Izvršni odbor CBK-a je doneo odluku da Osiguravaču “Kosova e Re”, oduzme […]

Guverner Mehmeti primio je predstavnika Centralne banke Malte

23/09/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa članom Odbora Centralne banke Malte i Prorektorom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Malti, Frank Bezzina. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je informisao učesnike o najnovijim kretanjima u finansijskom sektoru i radnjama koje je CBK preduzela od početka pandemije što je uticalo da ovaj sektor ostane […]

Guverner Mehmeti sastao se sa ambasadorom Minxhozi

16/09/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, primio je ambasadora Republike Albanije u našoj zemlji, Qemal Minxhozin. Na ovom sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji sa pandemijom i njenom uticaju na ekonomiju. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je informisao ambasadora o merama koje je CBK preduzela da bi finansijski sektor ostao stabilan i likvidan, kao i […]

Guverner Mehmeti pozdravlja produbljivanje saradnje sa nemačkim institucijama

15/09/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti održao je virtuelni sastanak sa predstavnicima vlade Nemačke sa kojima je razgovarao o trenutnoj ekonomskoj i finansijskoj situaciji u zemlji, kao i o savetodavnom programu kroz koji vlada Nemačke namerava da podrži dalji institucionalni razvoj na Kosovu. Ovom prilikom, guverner Mehmeti zahvalio je vladu Nemačke na kontinuiranoj pomoći […]

Guverner Mehmeti i ambasador Sakar razgovaraju o rastu ekonomske saradnje

25/08/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je ambasadora Republike Turske na Kosovu, Çağri Sakar. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je informisao ambasadora o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i daljoj posvećenosti CBK -a da pomogne oporavak ekonomije i održi finansijski sektor stabilnim i likvidnim, u vreme kada se zemlja suočava sa novim talasom […]

Američki Stejt Department (ASD) procenjuje da je Kosovo zaštitilo finansijski sektor od uticaja COVID-19

29/07/2021
Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je izveštaj Američkog Stejt Departmenta o investicionoj klimi za 2021. godinu, koji prepoznaje razvoje u finansijskom sektoru. Izveštaj ASD ocenjuje da je regulatorni sistem u skladu sa direktivama EU-a i međunarodnim standardima. Ne postoje ograničenja osim normalnih regulatornih zahteva u pogledu izvora kapitala, prilagodljivosti i sposobnosti investitora. Izveštaj navodi da […]

Guverner Mehmeti razgovarao je o poslovanjima i ekonomskim dešavanjima u zemlji

22/07/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, predstavio je na forumu Američke privredne komore na Kosovu najnovije događaje u finansijskom sektoru i mere preduzete od strane CBK-a za održavanje finansijske i makroekonomske stabilnosti. Pred publikom, guverner Mehmeti naglasio je, da je bankarski sektor Kosova uspeo da održi visok stepen otpornosti uprkos izazovima sa kojima se […]

CBK je objavila Nacionalnu strategiju za plaćanja male vrednosti

22/07/2021
Centralna banka Republike Kosovo, u saradnji sa Svetskom bankom, i u konsultacijama sa ostalim relevantnim institucijama javnog i privatnog sektora, razvili su Nacionalnu strategiju za plaćanja male vrednosti na Kosovu 2021-2026. Kroz ovaj dokumenat je utvrđena strateška orijentacija za oblast plaćanja, za reforme i dalji razvoj plaćanja male vrednosti, kao faktor od posebnog značaja za […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku predsednike Mreže biznisa dijaspore

21/07/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, 19. jula 2021. godine, primio je na sastanku predsednika Mreže biznisa za Austriju g. Yll Blakaj i predsednika Mreže biznisa za Finsku, g. Omer Nura. Guverner Mehmeti zahvalio se predsednicima Mreže biznisa za Austriju i Finsku na njihovom interesovanju za finansijski sistem Kosova i informisao ih o najnovijim […]

Zajednički zaključci ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i država Zapadnog Balkana i Turske: CBK je preduzela odgovarajuće prudencijalne mere

16/07/2021
Centralna banka Republike Kosovo je pozdravila zaključke koji su proizašli iz ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije i država Zapadnog Balkana i Turske, održanog 12. jula 2021. Predstavnici država članica Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Centralne evropske banke, kao i predstavnici centralnih banaka Zapadnog Balkana i Turske, sastali su se […]

CBK potpisuje sporazum o saradnji za zapise trezora za dijasporu

07/07/2021
Centralna banka Republike Kosovo potpisala je danas ugovor o saradnji sa Ministarstvom finansija, rada i transfera i komercijalnim partnerskim bankama za pokretanje državnih zapisa za dijasporu, kroz koji se cilja stvaranje dodatnih mogućnosti za mobilizaciju štednje ka ekonomiji Kosova. Centralna banka Republike Kosovo obezbediće svu potrebnu infrastrukturu da bi se postupak kupoprodaje hartija od vrednosti […]

Centralna banka Republike Kosovo objavila je Godišnji izveštaj za 2020. godinu

06/07/2021
U ovom izveštaju su obuhvaćeni svi događaji iz 2020. godine, koji su praćeni novim okolnostima zbog pandemije Covid-19. Uprkos izazovima koje je prouzrokovala pandemija, CBK je uspela da uspešno ispuni svoju ustavnu i zakonsku agendu. Zahvaljujući preduzetim merama, uspeli smo da finansijski sektor bude stabilan, održiv i konkurentan, kao i sa rastućim trendom. Ovi događaji […]

Guverner Mehmeti čestita ambasadoru Kosnett za Dan nezavisnosti, 4. jul

04/07/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, čestitao je ambasadoru Philip S. Kosnett za 4. jul, Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. U poruku čestitke guverner Mehmeti je istakao da je narod Kosova ponosan na saradnju koju ima sa prijateljskim američkim narodom, koji je naš najvažniji saveznik u svim našim naporima za postizanje slobode i jednakosti. […]

Kosovo i Crna Gora bez polisa osiguranja, od posebnog značaja za ekonomije dve zemlje

29/06/2021
Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je vest o potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Kosovskog biroa osiguranja i Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore. Povodom potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju, koji podržava Centralna banka Republike Kosovo, vrši se uzajamno priznavanje osiguranja za pokrivanje odgovornosti prema trećim stranama na teritoriji Republike Kosovo i Crne Gore.Kroz ovaj memorandum, pored […]

Izvršni odbor CBK-a doneo je odluku o privremenom smanjenju graničnog osiguranja od autoodgovornosti

28/06/2021
Izvršni odbor Centralne Banke Republike Kosovo na sastanku održanom 24. juna, 2021.godine, doneo je odluku o privremenom smanjenju graničnog osiguranja od autoodgovornosti.   Ova odluka doneta od strane uprave CBK-a, doneta je nakon razmatranja aktuarskog izveštaja Kosovskog biroa za osiguranje od 22. juna 2021. godine o adekvatnosti tarifa graničnog osiguranja od autoodgovornosti, i ocenjeno je da […]

Guverner Mehmeti čestita ambasadoru Italije Dan Republike

02/06/2021
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti čestitao je italijanskom narodu Dan Republike.  U čestitki upućenoj ambasadoru Italije na Kosovu, Nicola Orlando, guverner Mehmeti poželeo je svim građanima Italije jednu godinu punu zdravlja i blagostanja.   Kroz ovu čestitku, guverner Mehmeti je izrazio svoju zahvalnost i zahvalnost Centralne Banke Republike Kosovo na kontinuiranoj podršci Italije Republici […]

Guverner Mehmeti čestita Međunarodni dan dece

01/06/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je svoj deci njihov najvažniji praznik, 1. jun.Kosovo ima veliku sreću što ima veoma talentovanu decu i zainteresovanu za sticanje što više znanja, kao i svi njihovi vršnjaci.Centralna banka Republike Kosovo već duži niz godina pridaje veliki značaj edukacije dece u finansijskoj edukaciji. „Situacija stvorena nakon pojave […]

Guvernera Mehmeti primila je na sastanku

01/06/2021
Guvernera Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primila je predsednica Republike Kosovo, Vjosa Osmani. Ovom prilikom, guverner Mehmeti obavestio je predsednicu Osmani o razvoju finansijskog sistema i napretku postignutom na ovom polju. Posebna pažnja posvećena je merama preduzetim za podršku privredi zemlje tokom perioda pandemije, mere koje su se pokazale efikasnim u održavanju finansijske i […]

Guverner Mehmeti sastao se sa generalnim sekretarom Ministarstva zdravstva g. Bardiqi

31/05/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak generalnog sekretara Ministarstva zdravstva Naim Bardiqi. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti obavestio je sekretara Bardiqi o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i daljoj posvećenosti CBK-a da pomogne oporavku ekonomije i održavanju finansijskog sektora stabilnim i likvidnim. Generalni sekretar g. Bardiqi se zahvalio guverneru Mehmeti […]

Guverner Mehmeti predstavio je nalaze izveštaja Evropske komisije

28/05/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti predstavio je članovima Komisije za budžet, rad i transfere deo izveštaja Evropske komisije za 2020. godinu koji se odnosi na CBK. Pred članovima, guverner Mehmeti je rekao da je finansijski sistem na Kosovu veoma održiv i stabilan, potvrđeno u izveštajima međunarodno priznatih institucija, uključujući i Evropsku komisiju, koja […]

Guverner Mehmeti se susreo sa ministrom Murati

25/05/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ministra finansija, rada i transfera Hekuran Murati. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je informisao ministra Murati o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, odnosno u bankarskom sektoru, osiguranja i drugim finansijskim sektorima u zemlji i daljoj posvećenosti CBK-a da pomogne oporavku ekonomije i održavanja finansijskog […]

Guverner Mehmeti je čestitao Tomášu Szunyogu Dan Evrope

11/05/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti čestitao je Dan Evrope šefu Kancelarije EU-a/specijalnom predstavniku EU-a, Tomášu Szunyogu. Ovom prilikom, guverner Mehmeti se zahvalio Evropskoj uniji na pomoći koju je dala Kosovu i CBK-u u procesu evropskih integracija, čestitajući dan koji simbolizuje mir i jedinstvo u Evropi.

Guvernera Mehmetija je na sastanku primio predsednik Skupštine Glauk Konjufca

30/04/2021
Guvernera Centralne banke Republike Kosovo Fehmija Mehmetija primio je predsednik Skupštine Republike Kosovo Glauk Konjufca, kojom prilikom mu je guverner Mehmeti čestitao na izboru na funkciji predsednika Skupštine Republike Kosovo. Guverner Mehmeti je obavestio predsednika Konjufcu u vezi sa kretanjima u finansijskom sektoru o napretku koji je postignut u ovom sektoru, kao i o njegovom […]

Guverner Mehmeti je održao virtuelni sastanak sa predstavnicima Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije

30/04/2021
Tokom današnjeg dana, guverner Mehmeti je održao virtuelni sastanak sa menadžerom Svetske banke za Kosovo Massimiliano Paolucci i predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije, koje je predvodio regionalni menadžer Međunarodne finansijske korporacije, Ary Naim i šef kancelarije za Kosovo, Visar Perani. Na sastanku se razgovaralo o lansiranju novog projekta Međunarodne finansijske korporacije u vezi sa procenom stanja […]

Guverner Mehmeti sastao se sa Šefom Slovačke kancelarije za veze

26/04/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je šefa Slovačke kancelarije za vezu u Prištini, Rastislava Kostilníka. Guverner Mehmeti informisao je   g. Kostilníka o  zbivanjima   u finansijskom sektoru i angažovanju  CBK da što je moguće lakše prevaziđe situaciju od uticaja izazvanih pandemijom. Guverner je takođe pomenuo mere koje je CBK preduzela kako bi pomogla […]

Guverner Mehmeti je primio na sastanku direktora Evropskog saveta investitora g. Ujkani

22/04/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti sastao se sa izvršnim direktorom Evropskog saveta investitora Emrush Ujkani. Na ovom sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji u finansijskom sektoru i merama koje je CBK preduzela da pomogne u prevazilaženju situacije sa pandemijom sa što manje problema. Guverner Mehmeti  je rekao da je CBK od početka pandemije […]

Guverner Mehmeti razgovarao je sa predstavnicima ugostiteljstva i gastronomije o ekonomskoj situaciji u ovom sektoru

20/04/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa predstavnicima Komore ugostiteljstva i turizma, i onima gastronomije, kojima je predsedavao direktor KUT, Hysen Sogojeva. Na ovom sastanku guverner je upoznao učesnike sa dosadašnjim radnjama i planovima CBK-a u cilju dalje podrške za olakšavanje pristupa finansijama za poslovanja i druge olakšice koje se planiraju preduzeti, […]

Guverner Mehmeti i predstavnici CBK-a završili su svoje učešće na virtuelnim prolećnim sastancima MMF-a i SB-a

14/04/2021
Centralna banka Republike Kosovo učestvovala je na prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su ove godine, usled pandemije Covid-19, organizovani na dalјinu. Na prolećnim sastancima, koji su se održali od 5. do 12. aprila 2021. godine, guverner Mehmeti i predstavnici CBK-a učestvovali su na sastanku sa direktorom Odelјenja MMF-a za Evropu Alfredom […]

Guverner Mehmeti čestita Dan ustava Republike Kosovo

08/04/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, čestitao je svim građanima za Dan ustava Republike Kosovo. U poruci čestitke, guverner Mehmeti je rekao da je najviši pravni akt zemlje, usvojen pre 13 godina, zapečatio nezavisnost Kosova i omogućio konsolidaciju države i stvaranje vrednosti za ravnopravno društvo za sve građane zemlje. Guverner Mehmeti je dalje rekao […]

Rukovodioci CBK-a učestvuju na virtuelnim prolećnim sastancima SB-a i MMF-a

07/04/2021
Guverner Centralne banke Kosovo Fehmi Mehmeti i predstavnici Centralne banke Republike  Kosovo (CBK) prisustvuju prolećnim sastancima Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, koji se zbog pandemije održavaju virtuelno. Ovi sastanci će se održati od 7. do 19. aprila. Na virtuelnim sastancima razgovaraće se o najnovijim fiskalnim i finansijskim kretanjima, kao i očekivanjima za 2021. godinu. […]

Guverner Mehmeti čestita Uskrs

06/04/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti poželeo je srećan Uskrs svim hrišćanskim građanima. U pozdravu upućenom kosovskom biskupu, monsinjoru Dodë Gjergji, navodi se da ovaj praznik simbolizuje otelotvorenje vere u ponovno rađanje vrednosti koje su čovečanstvo vodile napred. Guverner Mehmeti poželeo je da ovaj Uskrs oživi velikodušnost, toleranciju, poštovanje i međusobnu ljubav, vrline koje […]

Razvoj saradnje sa centralnim bankama zemalja EU u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga

26/03/2021
U okviru trenutnog programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na zapadnom Balkanu sa ciljem integracije u Evropski sistem centralnih banaka, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) i Centralna banka Portugalije (Banco de Portugal) ) danas su započele fokusirane aktivnosti na unapređivanju procesa u CBK za pregled i razmatranje žalbi korisnika finansijskih usluga. Ova komponenta programa biće sprovedena […]

Guverner Mehmeti je razgovarao sa studentima ekonomije na koledžu AAB

25/03/2021
U okviru obeležavanja Međunarodne nedelje novca, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je održao predavanje sa studentima ekonomije na koledžu AAB. Guverner Mehmeti je rekao da je uprkos teškoj situaciji stvorenoj pandemijom, bankarski sektor uspeo da ostvaruje dobre rezultate i pomogne građanima i ekonomiji. U razgovoru sa studentima, guverner Mehmeti je spomenuo mere koje […]

CBK obeležava Međunarodnu nedelju novca

23/03/2021
Uprkos situaciji koju je stvorila Pandemija, Centralna banka Republike Kosovo započela je organizovanja u okviru Međunarodne nedelje novca. Uprkos kontinuiranim izazovima koje donela COVID-19, CBK je angažovana u podsticanju i održavanju finansijske stabilnosti u zemlji i s obzirom na to da je finansijski sektor jedan od glavnih doprinosioca u ekonomiji Kosova, Finansijskom vaspitanju nastavlja da […]

KONKURS za esej za srednje škole, na temu: „Budućnost mojih finansija“

22/03/2021
Centralna banka Republike Kosovo, u okviru finansijske edukacije i u cilju obeležavanja Međunarodne nedelje novca, poziva učenike srednjih škola na Kosovu, da učestvuju na konkursu za najbolji esej u oblasti finansija i ekonomije. Moto Međunarodne nedelje novca za 2021. godinu je: „Vodi računa o sebi, vodi računa o novcu“.  Kriterijumi konkursa Esej treba da ima […]

Guverner Mehmeti je čestitao Svetski dan zaštite prava potrošača

16/03/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, čestitao je svim građanima Svetski dan zaštite prava potrošača. U ovoj čestitki, Guverner Mehmeti je istakao ulogu finansijskog sistema i saradnju sa potrošačima, što je uticalo na unapređenje usluga i povećanje međusobnog poverenja. “Imajući u vidu značaj i složenost zaštite potrošača, CBK je organizovala aktivnosti zaštite potrošača u […]

CBK spremna da dalje pomogne u prevazilaženju pandemijske situacije sa što manje posledica

05/03/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti održao je sastanke sa predstavnicima biznisa, komercijalnih banaka i liderima Kosovskog fonda za kreditne garancije, sa kojima je Centralna banka Republike Kosovo uspostavila vrlo efikasno partnerstvo u podršci ekonomije zemlje tokom ovog nimalo lakog perioda. Guverner Mehmeti rekao je da je CBK zajedno sa predstavnicima biznisa i komercijalnih […]

Guverner Mehmeti sastao se sa rukovodiocima Kosovskog fonda za kreditno jemstvo

23/02/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, u pratnji zamenika guvernera za finansijski nadzor Sokol Havolli, sastao se sa rukovodiocima Kosovskog fonda za kreditno jamstvo. Na ovom sastanku razgovarano je o planovima koje Fond treba da pomogne biznisima i ekonomiji uopšte, kroz šemu za kreditno jamstvo.  Guverner Mehmeti rekao je da će CBK nastaviti da […]

MMF ceni mere koje je preduzela CBK za prevazilaženje krize od pandemije

19/02/2021
Međunarodni monetarni fond je priznao posvećenost i efikasno upravljanje Centralne banke Republike Kosovo u održavanju stabilnosti bankarskog sistema. Prema procenama MMF-a, bankarski sektor je uspeo da se dobro suočava sa situacijom koja je nastala kao rezultat mera preduzetih za suočavanje sa pandemijom. Banke su se do sada dobro nosile sa recesijom, oslanjajući se na visok […]

Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima Mreže prodavaca na malo

18/02/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku predstavnike Mreže prodavaca na malo, koje je predvodila izvršna direktorka, Yllka Metaj.Tokom sastanka, guverner je informisao direktorku Metaj o merama koje je CBK preduzela tokom perioda pandemije, u cilju olakšavanja potreba poslovnih subjekata za likvidnošću i da bi im se pomoglo u njihovoj delatnosti.Takođe, […]

Guverner Mehmeti čestita Dan nezavisnosti Kosova

18/02/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je svim građanima Dan nezavisnosti Republike Kosovo.U svojoj poruci, guverner Mehmeti podsetio je na žrtvovanje naroda Kosova za slobodu i nezavisnost, kao i na odgovornosti koje imamo prema daljem razvoju naše države, sa posebnim fokusom na ekonomski razvoj kao neophodnost za poboljšanje života naših građana. Centralna banka […]

Guverner Mehmeti sastao se sa generalnim direktorom PK-a, Samedin Mehmeti

16/02/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti u društvu zamenika guvernera za finansijski nadzor, Sokol Havolli dočekao je na sastanku generalnog direktora Policije Kosova, Samedin Mehmeti. Na ovom sastanku razgovarano je o odličnoj saradnji između dve institucije sa ciljem borbe protiv i sprečavanju negativnih pojava. Ovom prilikom, guverner Mehmeti upoznao je generalnog direktora Policije Kosova […]

Guverner Mehmeti traži od “The Economist” da tretira Kosovo isto kao i druge države

11/02/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti zatražio je uključivanje Kosova kao države u prestižnim novinama “The Economist”. U pismu upućenom čelnicima ovih novina, guverner Mehmeti je naglasio činjenicu da se Kosovo ne predstavlja kao posebna država, pa je zatražio od čelnika “The Economist” da se Kosovo tretira ravnopravno sa ostalim državama u relevantnim odeljcima […]

Guverner Mehmeti čestita Japanu Dan osnivanja

11/02/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti čestitao je Japanu Dan osnivanja. U čestitki upućenoj nerezidentnom ambasadoru Japana u Republici Kosovo Akira Mizutani, guverner Mehmeti čestitao je narodu Japana ovaj poseban dan. Kroz ovu čestitku, guverner Mehmeti je izrazio zahvalnost Centralnoj banci Republike Kosovo na podršci koju je prijateljska zemlja Japan pružila Republici Kosovo, u […]

CBK i direktori banaka razgovaraju o kretanjima u bankarskom sektoru

04/02/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i zamenik guvernera za finansijski nadzor Sokol Havolli, održali su virtuelni sastanak sa rukovodiocima Kosovskog udruženja banaka i direktorima banaka. Na ovom virtuelnom sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji u bankarskom sektoru, koji se do sada uspešno suočavao sa operativnim izazovima pandemije, nastavljajući da kreditira ekonomiju i pružajući […]

Guverner Mehmeti sastao se sa predstavnicima gastronoma

27/01/2021
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je predstavnike Udruženja gastronoma Kosova. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti informisao je učesnike o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i merama koje je CBK do sada preduzela da pomogne građanima i privredi, olakšavajući teret plaćanja kreditnih obaveza, kao i u održavanju stabilnosti finansijskog sektora. Guverner Mehmeti je […]

Guverner Mehmeti i predsednik Odbora utešuju porodicu Dërmaku

13/01/2021
Guverner  Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti i predsednik  Odbora Flamur Mrasori utešili su porodicu Dërmaku povodom smrti profesora dr. Arben Dërmaku. “Sa dubokom zabrinutošću i bolom primio sam vest o smrti poznatog profesora dr. Arben Dërmaku. On će ostati upamćen kao veliki profesionista ekonomije, koji je dugo vremena dao izvanredan doprinos Centralnoj banci Republike […]

Guverner Mehmeti čestita Novu 2021. godinu

31/12/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti čestita svim građanima povodom Nove 2021. godine.   „Posle jedne godine sa mnogim izazovima zbog pandemije, želim da 2021. bude što  bogatija godina, sa zdravljem, srećom, ljubavlju, mirom i prosperitetom u svakoj porodici. Želim da nova godina u koju ulazimo bude prosperitetna za celu zemlju i za naše građane […]

Guverner Mehmeti čestita praznik Božića

28/12/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je Božić svim građanima katoličke vere i biskupu Kosova, monsinjoru Dodë Gjergji. U čestitki guvernera kaže se da ovaj praznik koji simbolizuje najviše vrednosti solidarnosti, harmonije, ljubavi i mira među ljudima treba se proći sa radošću i harmoniji u porodicama, sa dobrotama koja nam je Bog darovao. […]

Guverner Mehmeti je izneo realizovane aktivnosti CBK-a tokom 2020. godine

23/12/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, na konferenciji za štampu na kraju godine, rekao je da uprkos poteškoćama sa kojima se suočava država, CBK je uspela da postiže svoje ciljeve, osiguravajući stabilan finansijski sistem, koji ne samo da je uspeo da se izbori sa nepovoljnim ekonomskim kretanjima u zemlji, već je postala i jedan […]

Guverner Mehmeti i ambasador Kolly razgovaraju o najnovijim dešavanjima u ekonomiji

18/12/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je ambasadora Švajcarske u našoj zemlji Thomas Kolly. Guverner je upoznao ambasadora sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i daljom angažovanju CBK-a da pomogne u oporavku ekonomije i održavanju stabilnog i likvidnog finansijskog sektora. Guverner Mehmeti obavestio je ambasadora Kolly da CBK, od izbijanja pandemije, bila je […]

CBK se vrednuje nagradom za sprovođenje zakona o upotrebi jezika

11/12/2020
Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE/OEBS) i Kancelarija poverenika za jezike dodelili su Centralnoj banci Republike Kosovo nagradu „Najbolja praksa u sprovođenju zakona o upotrebi jezika“ za 2020. godinu. Ovom prilikom, zamenik guvernera CBK-a, Sokol Havolli zahvalio se dvema institucijama na ovoj proceni koja odražava posvećenost CBK-a da informiše javnost na svim službenim […]

Guverner Mehmeti je čestitao finskom narodu Dan državnosti

07/12/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti čestitao je narodu Finske Dan državnosti. U čestitki koju je uputio ambasadorki Republike Finske na Kosovu, Pia Stjernvall, guverner Mehmeti je čestitao čitavom finskom narodu na ovom posebnom danu. Putem ove čestitke, guverner Mehmeti je izrazio svoju i zahvalnost Centralne banke Republike Kosovo na podršci Finske države prema […]

Guverner Mehmeti je održao virtuelni sastanak sa predsednikom Međunarodnog arbitražnog suda

04/12/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, danas 4. decembra 2020. godine, održao je virtuelni sastanak sa predsednikom Međunarodnog arbitražnog suda (ICC- International Court of Arbitration) Alexis Mourre i direktorkom Arbitražne komisije za Evropu, Laetitia de Montalivet. Na održanom virtuelnom sastanku, guverner Mehmeti zatražio je podršku institucije Međunarodnog arbitražnog suda u vezi sa pitanjem Zelenog […]

Poruka guvernera Mehmetija povodom obeležavanja Međunarodnog dana banaka

04/12/2020
Na Međunarodni dan banaka, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, visoko je ocenio napore bankarskog sektora u podršci ekonomskom razvoju, donošenju inovacija i stalnoj modernizaciji usluga. Tokom godina, bankarski sektor Republike Kosovo se razvijao ubrzanim tempom, u korak sa savremenim standardima bankarstva, stalno unapređujući finansijske usluge za domaću ekonomiju, čuvajući finansijsku održivost kao i […]

Guverner Mehmeti čestita 28. novembar svim Albancima

01/12/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je svim Albancima, gde god se nalaze, 28. novembar – Dan zastave i Dan nezavisnosti Albanije. U ovoj čestitki, guverner Mehmeti je podsetio još jednom na sve žrtve albanskog naroda da živi slobodno i nezavisno. „Ovaj praznik spaja Albance širom sveta, to je dan koji čini sve […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku dobrodošlice ambasadora Tomáš SZUNYOG

23/11/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je na sastanak šefa Kancelarije EU/specijalnog predstavnika EU Tomáš SZUNYOG. Na ovom sastanku razgovarano je o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i angažovanju CBK-a u prevazilaženju situacije sa što manje ekonomskih posledica stvorene pandemijom. Guverner Mehmeti obavestio je ambasadora o akcijama preduzetim radi liberalizacije cena na tržištu […]

CBK i banke koordiniraju akcije za pomoć ekonomiji

17/11/2020
Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti i zamenik guvernera Sokol Havolli održali su virtuelni sastanak sa rukovodiocima Kosovskog udruženja banaka i predstavnicima komercijalnih banaka na Kosovu. Tema razgovora na ovom sastanku bila je trenutna situacija u bankarskom sektoru i doprinos ovog sektora u prevazilaženju situacije, posebno nakon novih mera. Guverner Mehmeti rekao je da je […]

Guverner Mehmeti se sastao sa premijerom Hoti i ministarkom Bajrami

17/11/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je premijera Republike Kosovo, Avdullah Hoti i ministarku za finansije, Hykmete Bajrami. Guverner Mehmeti se zahvalio premijeru i Vladi na posvećenosti i podršci koju je pružio CBK-u i finansijskom sistemu Kosova, dok je izrazio punu spremnost institucije koju vodi kao i u prošlosti, nastaviću da podržavam sveukupne […]

Guverner Mehmeti: CBK izbliza prati razvoj događaja u privredi Kosova

13/11/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, u pratnji dvojice zamenika guvernera Sokola Havolija i Lulzima Ismajlija, izložio je podatke u vezi poslednjih događaja u finansijskom sektoru nakon novih mera protiv Covid 19. Ovom prilikom, guverner je rekao da je uprkos situaciji u kojoj se zemlja nalazi od marta meseca i kada su prihodi od […]

Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima Privredne komore Kosova i Američke privredne komore

10/11/2020
Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti primio je danas na sastanku predsednika Privredne komore Kosova, Berata Rukiqija i izvršnog direktora Američke privredne komore na Kosovu, Arian Zeku, u okviru redovnih sastanaka koje su rukovodioci triju organizacija imali od širenja pandemije COVID19. Tokom sastanka se razgovaralo o sadašnjim ekonomskim i finansijskim parametrima, a naglašena je zajednička […]

CBK obeležava Svetski dan štednje virtuelnim aktivnostima

31/10/2020
Godinama, u cilju podizanja svesti javnosti o važnosti štednji i pravilnom upravljanju novcem, CBK je obeležavao ovaj dan obrazovnim aktivnostima. Iako su svake godine pozivani mladi ljudi i studenti različitih starosnih grupa, ove godine ćemo zbog pandemije Covid 19, kao i većina zemalja sveta, obeležiti Svetski dan štednje samo putem virtuelnih aktivnosti koje su uglavnom […]

KONKURS – Esej o štednji

31/10/2020
Centralna banka Republike Kosovo u okviru finansijske edukacije i u cilju obeležavanja Svetskog dana štednje, poziva učenike od VI do IX razreda osnovnih škola na Kosovu, da učestvuju na konkursu za Najbolji esej o štednji. Moto Svetskog dana štednje za 2020. godinu je: “Uz malo štednje do velikih ciljeva”.  Kriterijumi konkursa Esej treba da sadrži […]

Guverner Mehmeti čestitao je turskom narodu Dan republike

30/10/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti čestitao je turskom narodu Dan republike.  U poruci koju je uputio Ambasadi Republike Turske na Kosovu, guverner Mehmeti je čestitao turskom narodu ovaj poseban dan, Dan republike.  Putem ove čestitke, guverner Mehmeti je izrazio njegovu i zahvalnost Centralne banke Republike Kosovo na podršci Turske države prema Republici Kosovo, […]

Guverner Mehmeti i delegacija CBK-a završili su učešće na godišnjem virtuelnom zasedanju MMF-a i SB-a

27/10/2020
Centralna banka Republike Kosovo bila je deo godišnjeg zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koje je ove godine organizovano na daljinu zbog pandemije Covid – 19. Tokom ovog zasedanja, koje je održano od 15. do 22. oktobra 2020. godine, guverner Mehmeti je učestvovao i na sastanku Konstituencije Međunarodnog monetarnog fonda, čiji je deo i […]

Guverner CBK-a i ministar pravde vrše koordinaciju oko procesa arbitraže

27/10/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti sastao se sa ministrom pravde, Selim Selimi i generalnim državnim pravobraniocem, Sami Istrefi. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je izrazio interesovanje Centralne banke Republike Kosovo u vezi sa procesom arbitraže koji se odnosi na slučaj IuteCredit protiv države Kosovo. Takođe, guverner Mehmeti je izrazio interesovanje oko što bržeg […]

Guverner Mehmeti je čestitao Austriji povodom Dana državnosti

27/10/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti uputio je čestitku Republici Austriji povodom Dana državnosti. U poruci koju je poslao ambasadoru Austrije na Kosovu, Christoph Weidinger, guverner Mehmeti se zahvalio austrijskoj državi na stalnoj pomoći koju je dala Kosovu u svim istorijskim etapama. “Izražavam svoju i zahvalnost Centralne banke Republike Kosovo na neumornoj podršci i […]

Potpisuje se Memorandum o razumevanju radi daljeg razvoja finansijskih tržišta

22/10/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i generalni izvršni direktor Autoriteta za finansijski nadzor Republike Albanije (AMF), Ervin Mete potpisali su Memorandum o razumevanju za regulisanje, licenciranje i nadzor tržišta. Ovim Memorandumom CBK i AMF uspostavljaju sistem međusobne saradnje i razmene informacija između strana, zasnovan na važnosti razvoja finansijskih tržišta obe zemlje, koji će […]

Obaveštenje o poništenju konkursa

19/10/2020
Obaveštavamo vas da su poništeni konkursi koji su raspisani 29. februara 2020. godine za pozicije Mlađi statističar u Odeljenju za statistiku Centralne banke Republike Kosovo. Odeljenje za ljudske resurse

Poslanici Skupštine Kosova usvojili su Godišnji izveštaj Centralne banke Kosova

16/10/2020
Poslanici Skupštine Kosova usvojili su izveštaj Centralne banke Republike Kosovo za 2019. godinu. Glasanje za Godišnji izveštaj dolazi nakon njegovog usvajanja u Komisiji za budžet i transfere. Izveštaj za 2019. godinu odražava ekonomski razvoj, razvoj finansijskog sektora i razvojne trendove u zemlji. U izveštaj, između ostalog, kaže se da je ekonomija Kosova beležila rast od […]

Guverner Mehmeti i ambasador Weidinger složili su se o produbljivanju saradnje

12/10/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa ambasadorom Republike Austrije u našoj zemlji, Christoph Weidinger. Guverner Mehmeti upoznao je ambasadora Weidinger sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i angažovanju CBK-a za što lakše prevazilaženje situacije zbog uticaja izazvanih pandemijom. Guverner je takođe pomenuo mere koje je CBK preduzela kako bi pomogla građanima […]

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ministra zdravlja Armend Zemaj

12/10/2020
Na sastanku se razgovaralo o merama koje je CBK preduzela da pomogne ekonomiji, ali i o poštovanju svih mera koje se zahtevaju od Ministarstva zdravlja i Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. Guverner Mehmeti i ministar Zemaj takođe su razgovarali o procesu polisa zdravstvenog osiguranja i pitanju pokrića zdravstvenog osiguranja od strane osiguravajućih društava koja […]

Finansijske politike koje je CBK preduzela za odlaganje i reprogramiranje kredita ublažili su negativni uticaj kod korisnika kredita i banaka

09/10/2020
Međunarodni monetarni fond je povalio postupke Centralne banke Republike Kosovo u pogledu odlaganja obaveza za otplatu kredita.   U završnoj izjavi misije za procenu Artikla IV, MMF utvrđuje da odluke CBK-a za odlaganje obaveza za otplatu kredita i zatim odluka o reprogramiranju kredita do godinu dana, ublažili su uticaj kod korisnika kredita i banaka. „Odluka o […]

Izveštaj Evropske komisije o Kosovu prepoznaje reforme koje je preduzela CBK

08/10/2020
Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je zaključke izvedene u izveštaju Evropske komisije (EK) o Kosovu za 2019. godinu, koja prepoznaje posvećenost i reforme preduzete u finansijskom sektoru i takođe daje preporuke za dalja unapređenja. Izveštaj ističe napredak koji je CBK postigla u oblasti zahteva za kapitalom i upravljanja rizicima banaka nakon stupanja na snagu uredbi […]

Guverner Mehmeti poziva grčka poslovanja da povećaju investicije na Kosovu

05/10/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je na sastanak Andreas Patsisa, poslanika Parlamenta Grčke. Guverner Mehmeti obavestio je poslanika Patsisa o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i posvećenosti CBK-a da što je moguće lakše prevaziđe situaciju od uticaja izazvanih pandemijom. Guvener je pomenuo mere koje je CBK preduzela kako bi pomogla građanima i […]

Komisija za budžet i transfere usvojila je Godišnji izveštaj CBK-a za 2019. godinu

01/10/2020
Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti, predstavio je Godišnji izveštaj CBK-a za 2019. godinu pred članovima Komisije za budžet i transfere. Guverner Mehmeti je rekao da je u 2019. godini javni dug iznosio 19.7%, dok je ekonomski rast iznosio 4.9%. S druge strane, neperformansni krediti su beležili najniži nivo ikada od 2 odsto. Pozitivnih pomaka […]

CBK i MON potpisuju Sporazum o Razumevanju

29/09/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti i ministar obrazovanja i nauke, Ramë Likaj potpisali su Memorandum o razumevanju kojim se institucionalizuje uključivanje 5 udžbenika finansijskog obrazovanja u školskom nastavnom planu. Ovom prilikom, guverner Mehmeti rekao je da je CBK angažovana promovisanju i održavanju finansijske stabilnosti u zemlji i da je finansijski sektor jedan od […]

CBK i AKK predstavljaju novo uvedene mere razvoja industrije osiguranja

24/09/2020
Zamenik guvernera za finansijski nadzor pri Centralnoj banci Republike Kosovo (CBK), Sokol Havolli i predsednik Autoriteta Kosova za konkurenciju (AKK), Valon Prestreshi predstavili su medijima mere preduzete u vezi sa novouvedenim modelom troškova obaveznog osiguranja. Zamenik guvernera Havolli spomenuo je niz reformi koje je CBK preduzela u cilju poboljšanja situacije u ovom sektoru, koji je […]

Američki Stejt Departman visoko je ocenio finansijski sektor na Kosovu

10/09/2020
Američki Stejt Departman objavio je izveštaj o investicionoj klimi za 2020. godinu za Kosovo, gde je data visoka ocena za finansijski sistem zemlje. Izveštaj naglašava činjenicu da Kosovo ima ekonomiju otvorenog tržišta i da tržište određuje kamatne stope. Izveštaj naglašava da je regulatorni sistem u skladu sa direktivama EU-a i međunarodnim standardima, nema ograničenja preko […]

Produžen je rok za podnošenje zahteva za restrukturiranje kredita

27/08/2020
Na današnjoj sednici Izvršnog odbora doneta je odluka o produženju roka, do 30. septembra 2020. godine, za podnošenje zahteva za restrukturiranje kredita u skladu sa Vodičem za restrukturiranje kredita zbog COVID-19.  Dosadašnji rok je bio 31. avgust 2020. godine. Vodič za restrukturiranje kredita zbog COVID-19 izdat je od strane Centralne banke Republike Kosovo, 8. juna […]

Rekordan nivo depozita od 4. milijarde evra i potpuni oporavak kreditiranja bankarskog sektora

04/08/2020
Prema poslednjim prijavljenim podacima koji uključuju period do 1. avgusta 2020. godine, nivo depozita je već premašio iznos od 4 milijarde evra – što je najveća istorijska vrednost od uspostavljanja bankarskog sistema na Kosovu. U pogledu strukture, još uvek oko 60% depozita čine neoročeni depoziti, 27% su oročeni depoziti i 13% štedni depoziti.Povećanje depozita u […]

CBK i MF su potpisale sporazum sa EU-om u iznosu od 100 miliona evra

01/08/2020
Zamenik guvernera za finansijski nadzor Centralne banke Republike Kosovo Sokol Havolli i ministarka za finansije Hykmete Bajrami potpisali su sporazum sa komesarom za ekonomiju Evropske unije, Paolo Gentiloni. Sporazumom  o zajmu za makro-finansijsku pomoć, Kosovo je dobilo sredstva u iznosu od 100 miliona evra. Potpisani sporazum dolazi nakon otvaranja mogućnosti ostvarivanja dobiti od ove šeme […]

CBK je donela odluku o privremenom smanjenju tarifa graničnog osiguranja od autoodgovornosti

29/07/2020
Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosovo na sastanku održanom 29. jula, doneo je odluku o privremenom smanjenju graničnog osiguranja od autoodgovornosti. Ova odluka doneta od strane uprave CBK-a, došla je nakon razmatranja aktuarskog izveštaja Kosovskog biroa za osiguranje od 16. jula 2020. godine, i aktuarskog izveštaja CBK-a o adekvatnosti tarifa graničnog osiguranja od autoodgovornosti, i […]

Nagrada CBK za mlade ekonomiste

20/07/2020
Ekonomija u vreme Pandemije, uticaji COVID-19 na lokalnu i međunarodnu ekonomiju U funkciji podsticanja istraživanja među mladim ekonomistima na Kosovu, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) stvorila je priliku da dodeli nagradu za najbolju studiju predstavljenu od strane mladih ekonomista. Radovi za ovu nagradu treba da budu u oblasti finansijskog sektora i ekonomskog razvoja na Kosovu, […]

Guverner Mehmeti održao je virtuelni sastanak sa novim direktorom Svetske banke za Kosovo i severnu Makedoniju, g. Massimiliano Paolucci

07/07/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti održao je virtuelni sastanak sa novim direktorom Svetske banke za Kosovo i severnu Makedoniju, g. Massimiliano Paolucci. Ovom prilikom guverner Mehmeti je čestitao g. Paolucci na položaju i poželeo mu uspeh u novoj ulozi direktora Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju. Guverner Mehmeti je obavijestio g. Paolucci […]

Guverner Mehmeti čestita SAD-u Dan nezavisnosti, 4. juli

04/07/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti čestitao je Sjedinjenim Američkim Državama 4. juli, Dan nezavisnosti.   U čestitki upućenoj Ambasadi SAD-a na Kosovu, guverner Mehmeti je rekao da ovaj datum svuda u svetu ujedinjuje američki narod, ali i da ujedinjuje i nas, narod Kosova gde god da se nalazimo, da proslavimo ovaj važan datum države […]

Inaugurisane dodatne kancelarije CBK-a

04/07/2020
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, i gradonačelnik Prištine, Shpend Ahmeti, inaugurisali su dodatne kancelarije CBK-a. Guverner Mehmeti je rekao da se inauguracija ovih kancelarija održava na 30. godišnjici deklaracije 2. Jula koja je bila i polazna tačka za napore za nezavisnost i jačanje države Kosovo. „Finansijski sektor neprestano raste, stoga nam to nužno […]

CBK će pomoći Vladi Kosova u olakšavanju procesa povlačenja 10% penzijske štednje od strane građana

02/07/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, u pratnji zamenika guvernera Sokol Havolli, sastao se sa premijerom Vlade Republike Kosovo, Avdullah Hoti i ministarkom finansija, Hikmete Bajrami. Na sastanku, kojem su prisustvovali i rukovodioci Kosovskog penzijskog štednog fonda (KPŠF), razgovarano je o napretku procesa sprovođenja inicijative Vlade Kosova za stvaranje mogućnosti građanima da povuku 10 […]

Obaveštenje o procesu regrutovanja

25/06/2020
 Zbog povećanja broja slučajeva inficiranih od COVID 19 i preporuka od NIJZ-a i Ministarstva zdravstva, Centralna banka Republike Kosovo obaveštava da su na neodređeno vreme odložene procedure regrutovanja i selekcije kandidata koji su aplicirali u sledećim  konkursima:  “Novi statističar” dve pozicije, objavljeno dana 29. februara 2020. godine, gde je zadnji rok za apliciranje bio 16. […]

Guverner Mehmeti i ministar Kuçi razgovaraju o kretanjima u privredi

25/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti , dočekao je ministra ekonomije i životne sredine, Blerim Kuçi. Guverner Mehmeti je upoznao ministra Kuçio najnovijim kretanjima u finansijskom sistemu, kao i ulozi koju je ovaj sistem odigrao u smanjenju posledica u privredi zbog pandemije tokom perioda restriktivnih mera. Takođe, guverner Mehmeti je upoznao ministra i o […]

Guverner Mehmeti je izrazio spremnost CBK-a da pomogne u ekonomskom oporavku

18/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, se, u pratnji predsednika Odbora CBK-a, Flamura Mrasorija, sastao sa premijerom Vlade Republike Kosovo, Avdullahom Hotijem, u pratnji ministarke finansija, Hykmete Bajrami.Guverner Mehmeti i premijer Hoti su razgovarali o mogućnosti CBK-a da podrži Vladu u sprovođenju Paketa za ekonomski oporavak. Takođe, guverner Mehmeti je izrazio spremnost CBK-a da […]

CBK i MRSZ se složile da preduzimaju mere za olakšavanje primanja penzija

18/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa ministrom rada i socijalne zaštite, Skender Reçica. Na ovom sastanku se razgovaralo o olakšavanju pristupa penzionerima za primanje penzija. Ovom prilikom obe strane se dogovorile o mehanizmima koje će omogućavati svim penzionerima u Republici Kosovo, podizanje penzija i vršenje drugih usluga putem bankarskih kartica. Ove […]

Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj i Kosovskog udružene za osiguranje

17/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je rukovodioca  Sekretarijata Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj, gđu. Lindita Daija i predstavnike Kosovskog udruženja za osiguranje, koju je predvodio  Sami Mazreku , pri čemu  je razgovarano  o situaciji u sektoru osiguranja na Kosovu, koji je bio među sektorima koji su najviše pogođeni situacijom stvorenom zbog pandemije […]

Guverner Mehmeti je sa predstavnicima i donatorima KFKG-a razgovarao o olakšavanju pristupa finansijama

17/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku rukovodioce i donatore Kosovskog fonda za kreditne garancije. Guverner Mehmeti je na ovom sastanku razgovarao sa rukovodiocima i donatorima KFKG-a o najnovijim ekonomskim dešavanjima u zemlji, koja su nastala kao rezultat pandemije COVID 19, kao i o mogućnostima pružanja podrške ekonomskom oporavku kroz olakšavanje […]

Guverner Mehmeti i ministarka Bajrami, razgovaraju o ulozi bankarskog sektora u podršci ekonomiji

10/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti sastao se sa ministarkom za finansije i transfere, Hykmete Bajrami sa kojom je razgovarao o trenutnom stanju ekonomije i prevazilaženju sa što manje štete sektorima koji su zahvaćeni pandemijom Covid-19. Druga tema razgovora bio je i program Vlade Kosova za ekonomski oporavak i pripreme za razmatranje budžeta Kosova. […]

Guverner Mehmeti se sastao sa predsednikom KPA-a, Agimom Shahinijem

10/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je dočekao predstavnike Kosovske poslovne alijanse, na čelu sa predsednikom Agimom Shahinijem. Guverner Mehmeti je upoznao predstavnike KPA-a sa dešavanjima u finansijskom sektoru nakon ublažavanja mera i budućim planovima CBK-a u cilju pružanja pomoći za oporavak privrede, čemu CBK ostaje posvećena da doprinese daljem olakšavanju pristupa finansijama. Na […]

Guverner Mehmeti i privredne komore razgovaraju o merama za podršku oporavka ekonomije

03/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa predsednikom Privredne komore Kosova, Berat Rukiqi i izvršnim direktorom Američke privredne komore Arian Zeka. Ovaj sastanak je održan u okviru redovnih sastanaka, koje je guverner Mehmeti održao sa akterima kako bi razgovarao o ekonomskim kretanjima za vreme i nakon pandemije. Guverner Mehmeti je informisao predstavnike […]

Pojašnjenje za javnost u vezi odlaganjem roka otplate rata kredita

01/06/2020
U subotu je na mnogim portalima zemlje objavljena vest pod naslovom: „CBK odlaže rok rata kredita“. U cilju pravilnog obaveštenja javnosti, Centralna banka Republike Kosovo želi da još jednom razjasni da nije doneta nikakva nova odluka o ponovnom odlaganju plaćanja rata kredita. Još jednom pojašnjavamo da na snazi ostaje odluka da rok odlaganja otplate rata […]

Guverner Mehmeti čestita deci 1. jun

01/06/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti čestitao je deci 1. jun, Međunarodni dan dece. Naša zemlja ima sreću da ima talentovanu i veoma zainteresovanu decu da steknu što više znanja. Tokom ovih godina, CBK je posvetio posebnu pažnju na finansijsko obrazovanje dece, međutim, ove godine, zbog ograničenja koja su povezana sa pandemijom, CBK nije […]

Centralna banka i Ministarstvo finansija razgovaraju o planu ekonomskog oporavka sa rukovodiocima banaka

28/05/2020
Na poziv Guvernera Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti i ministra Ekonomije i transfera Besnik Bislimi, u CBK je organizovan zajednički sastanak sa svim rukovodiocima komercijalnih banaka koje posluju na Kosovu. Svrha ovog sastanka bila je da se razgovara o dosadašnjim razvojima i merama kako bi se pomoglo ekonomiji da se izbori sa posledicama koje […]

Guverner Mehmeti primio je predstavnike Kluba proizvođača Kosova

27/05/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak predstavnike Kluba proizvođača Kosova, kojim je predsedavao predsednik Odbora, Bashkim Osmani. Tokom sastanka, Guverner je informisao predsednika Osmani o nizu mera koje je CBK preduzelo u ovom periodu, posebno za odlaganje plaćanja rata kredita, u cilju olakšanja potreba poslovanja za likvidnošću i kako bi […]

Guverner CBK-a, g.Fehmi Mehmeti, se sastao sa ombudsmanom, g.Hilmi Jashari

21/05/2020
U cilju povećanja saradnje između dveju institucija, guverner Mehmeti je dočekao ombudsmana g. Hilmi Jashari. Na ovom sastanku je razgovarano o razvoju i aktivnostima u okviru zakonskih mandata obe institucije. Posebno je razgovarano o trenutnim kretanjima u finansijskom sektoru. Guverner Mehmeti je uverio ombudsana da je finansijski sektor i dalje veoma stabilan i da će […]

Guverner Mehmeti čestita Apostolovoj Dan Evrope

09/05/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti čestitao je šefici Kancelarije Evropske unije na Kosovu Nataliya Apostolova, Dan Evrope. „Poštovana gospođo Apostolova, želeo bih da iskoristim ovu priliku da izrazim veliku zahvalnost na bezrezervnoj podršci koju ste dali procesu evropskih integracija na Kosovu a posebno na vašoj podršci Centralnoj banci Republike Kosovo. Prema tome, imam […]

Guvernatori Mehmeti uron Apostoloven në Ditën e Evropës

09/05/2020
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti ka uruar shefen e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Nataliya Apostolova në Ditën e Evropës. „E nderuara znj. Apostolova, dëshiroj të shfrytëzoj këtë mundësi të shpreh falënderimin më të madh për përkrahjen e parezervë që ju keni dhënë në procesin e Integrimit Evropian të […]

Guverner Mehmeti razgovarao sa predstavnicima privrednih komora o programu oporavka

05/05/2020
U nastavku redovnih sastanaka posle izbijanja pandemije Covid-19, guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK) g. Fehmi Mehmeti je na sastanku primio predstavnika Američke privredne komore na Kosovu, g. Arian Zeka i Privredne komore Kosova g. Berat Rukiqi.  Guverner Mehmeti je informisao predstavnike privrednih komora o situaciji u finansijskom sektoru, naglašavajući da je finansijski sektor na […]

Guverner Mehmeti čestitao novinarima Svetski dan slobode štampe

03/05/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti čestitao je Udruženju novinara Kosova i svim novinarima Svetski dan slobode štampe. „Centralna banka Republike Kosovo uvek je bila otvorena i sarađivala sa svim medijima na Kosovu i u inostranstvu, sa jedinim ciljem da se javnost pravilno i korektno informiše. Ova saradnja je iz dana u dan sve […]

Odbor CBK-a ocenjuje održivost finansijskog sektora

30/04/2020
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 30. aprila 2020. godine, raspravljao je o pitanjima koja se odnose na trenutnu situaciju u finansijskom sistemu Kosova uopšte i bankarskom sistemu posebno, kao rezultat situacije stvorene zbog pandemije Covid 19. kao i upravljanju  ovom situacijom od strane Centralne banke Republike Kosovo i značaju efikasnog funkcionisanja CBK-a […]

Guverner Mehmeti se sastao sa vršiocem dužnosti ministra finansija i transfera Besnikom Bislimijem

28/04/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo,Fehmi Mehmeti sastao se sa vršiocem dužnosti ministra finansija i transfera Besnikom Bislimijem i zamenikom ministra Ilirom Aliuom.Guverner Mehmeti zahvalio se  vršiocu  dužnosti ministra Bislimiju i zameniku ministra Aliu na poseti, informisao ih o trenutnoj situaciji u finansijskom sistemu Kosova uopšte i bankarskom sistemu posebno, kao rezultat situacije stvorene zbog pandemije […]

CBK uverava klijente Ekonomkse banke da su njihova sredstva neugrožena i bezbedna

24/04/2020
Centralna banka Republike Kosovo je blagovremeno obaveštena  od strane Ekonomske banke u vezi sa sajber napadom, koje je uticalo na funkcionalnost pojedinih bankarskih usluga, pri čemu  na osnovu  potvrde banke, ove bankarske usluge su kasnije vraćene u normalnom stanju. Ovom prilikom Ekonomska banke  je obavestila i državne organe, koji se bave sajber bezbednošću i drugim […]

Guverner Mehmeti i ministar na dužnosti Bislimi održali su danas virtuelni sastanak sa direktorom MMF-a odeljenja za Evropu

24/04/2020
U nastavku virtuelnih sastanaka Prolećnih sastanaka 2020. godine sa Međunarodnim monetarnim fondom, u cilju razgovaranja o trenutnoj situaciji koju je izazvala pandemija COVID-19, guverner Mehmeti i ministar na dužnosti za finansije i transfere g. Bislimi su održali virtuelnu konferenciju sa direktorom odeljenja za Evropu Međunarodnog monetarnog fonda g. Poul M. Thomsen. Međunarodni monetarni fond (MMF) […]

CBK je spreman da sarađuje sa institucijama za pomaganje ekonomiji

19/04/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, pozitivno je odgovorio na poziv ministra finansija i transfera Besnik Bislimi da učestvuje u konsultativnom sastanku o „Paketu za oporavak privrede”. Na ovom sastanku, zajedno sa guvernerom, pozvani su svi bivši ministri finansija Republike Kosovo. Centralna banka Republike Kosovo, na čelu sa guvernerom Mehmeti, od početka pandemijske krize […]

Guverner Mehmeti predstavio je mere CBK-a za prevazilaženje situacije sa što manje štete u ekonomiji od pandemije Covid 19

03/04/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, u pratnji dva zamenika guvernera Sokol Havolli i Lulzim Ismajli, predstavio je pred medijima mere koje je preduzela CBK nakon pojave Pandemije Covid 19. Guverner Mehmeti je rekao da, dok se druge institucije brinu o zaštiti zdravlja i spašavanju građana, CBK naporno radi na očuvanju zdravlja ekonomije ili […]

Razjašnjenje saopštenja CBK-a od 16. marta 2020. godine

17/03/2020
Na osnovu odluka Odbora CBK-a, Izvršni odbor CBK-a i u dogovoru sa Udruženjem banaka Kosova, uvek zasnovan na situaciji stvorenoj u zemlji kao rezultat pandemije virusom Covid 19, zajmoprimci koji nisu u mogućnosti da otplate rate kredita, mogu da ne otplate njihovu ratu od 16. marta 2020. do 30. aprila 2020. godine. Svaki zajmoprimac koji […]

OBAVEŠTENJE O PROCESU REGRUTOVANJA

16/03/2020
Obaveštavamo vas da, kao rezultat mera koje je preduzela Vlada Republike Kosovo za sprečavanje širenja virusa COVID-19, svi postupci za regrutovanje novih zaposlenih su suspendovani do drugog obaveštenja.

CBK: Finansijski sistem u zemlji će normalno funkcionisati

16/03/2020
CBK uočava da kruže lažne vesti u pogledu funkcionisanja bankarskog sektora u zemlji. Imajući u vidu ove lažne vesti, CBK vas obaveštava da je bankarski sektor dobro kapitalizovan i veoma likvidan, i da istovremeno normalno funkcioniše i nastaviće da funkcioniše koliko god traje zdravstvena vanredna situacija.  Istovremeno, CBK poziva građane i medije da ne postanu […]

Zajedničko saopštenje Centralne banke Republike Kosovo i Udruženja banaka Kosova

16/03/2020
Uzimajući u obzir situaciju stvorenu širenjem infekcije izazvane virusom Covid-19, Centralna banka Republike Kosovo je preduzela adekvatne mere u vezi sa normalnim funkcionisanjem finansijskog sistema. Očekuje se da mere koje je preduzela Vlada Republike Kosovo da zaustavi širenje zaraze izazvane virusom COVID-19 uticale na razvoj poslovne aktivnosti i posledično snižavale i smanjile nivo prihoda za […]

Obaveštenje iz CBK

14/03/2020
Nakon nastale situacije kao rezultat #Covid19, Centralna banka Republike Kosovo Vas obaveštava da sve banke na Kosovu rade normalno, kao i 24/7 zone i bankomati. Banke redovno dezinfektuju ove prostorije, ali imajući u vidu zaštitne mere koje su preporučene kao deo prevencije širenja virusa, molimo da bankarske filijali koristite što je ređe moguće, a da […]

Guverner Mehmeti sastao se sa direktorom Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju, Marco Mantovanelli

05/03/2020
Tema razgovora sa timom Svetske banke bio je Ekonomski memorandum za zemlju (Country Economic Memorandum) kao i buduća perspektiva i izazovi u vezi sa ekonomskim razvojem zemlje.  Guverner Mehmeti je izneo stavove Centralne banke u vezi sa perspektivom ekonomskog razvoja generalno, i ulogu finansijskog sektora kao ključnog doprinosioca u finansiranju, posebno u ekonomiji. On  je […]

Guverner Mehmeti sastao se sa Christopher Thompsonom, predstavnikom Checchi and Company Consulting, izvođač USAID-a

26/02/2020
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku tim izvođača USAID-a na čelu sa Christopher Thompsonom, predstavnikom Checchi and Company Consulting. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti upoznao je tim izvođača USAID-a sa dešavanjima u finansijskom sistemu uopšte i bankarskom sistemu posebno, kao i uspesima i izazovima ovog sektora.     Guverner Mehmeti se […]

Guverner Mehmeti: CBK se zalaže za stabilnost u finansijskom sektoru i zaštitu potrošača

25/02/2020
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je rekao da su tokom 2019. godine, sektori koji su pod nadležnošću CBK-a, dobro poslovali. Na završnoj konferenciji sa novinarima, Guverner Mehmeti je objavio da je bankarski sektor i ove godine nastavio sa visokim rastom kreditiranja, poboljšanjem uslova za pristup javnog sektora kreditima, kao i povećanjem finansijske održivosti.  […]

Guverner Mehmeti primio je delegaciju MMF-a koju je predvodio šef misije za Kosovo g. Gabriel Di Bella

20/02/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku misiju Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio g. Gabriel Di Bella, šef misije za Kosovo u okviru Evropskog odeljenja MMF-a i Stephanie Eble, regionalna rezidentna predstavnica za Zapadni Balkan. Guverner Mehmeti je upoznao prisutne sa trenutnom situacijom u finansijskom sistemu Kosova uopšteno i bankarskom […]

Zeleni karton prioritetna tema na sastanku Guvernera sa Predsednicom skupštine Vjosa Osmani-Sadriu

14/02/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti u pratnji predsedavajućeg Odbora CBK-a, Flamur Mrasori primljeni su na sastanak od strane Predsednice skupštine Republike Kosovo Vjosa Osmani-Sadriu, kojom prilikom su joj čestitali na novoj dužnosti. Guverner Mehmeti je upoznao Predsednicu Osmani-Sadriu sa dešavanjima u finansijskom sektoru, uključujući sav napredak postignut u ovom sektoru, kao i njegov […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku predstavnike Svetske banke

05/02/2020
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Fehmi Mehmeti sastao se danas sa g. Diego Martinez, zamenik direktora Svetske banke, i g. Alper Ahmet Oguz, visoki zvaničnik za finansijski sektor, odgovoran za portfolio Kosova.   Ovom prilikom, guverner Mehmeti je čestitao g. Alper Ahmet Orguz na novoj dužnosti i uverio ga spremnost Centralne banke za unapređenje […]

CBK ograničava troškove osiguravajućih društava

05/02/2020
U cilju održavanja i jačanja stabilnosti u sektoru osiguranja, Centralna banka Republike Kosovo je usvojila Uredbu o upravljanju provizijama i operativnim troškovima osiguravajućih društava.  Ova uredba utvrđuje kriterijume i ograničenja za upravljanje provizijama i troškovima za neživotna osiguravajuća društva, i takođe utvrđuje dozvoljene provizije posredovanja i operativnih troškova. Sprovođenje ove uredbe biće u potpunosti nadgledana […]

CBK donela Uredbu kojom se klijentima banaka omogućava plaćanje putem POS terminala bez dodatnih troškova

16/01/2020
Dana 26. decembar 2019. godine, Odbor Centralne Banke Republike Kosovo usvojio je izmene i dopune „Uredbe o elektronskim instrumentima plaćanja“, koje stupaju na snagu od dana 01. februar 2020. godine. Pomoću ovih izmena klijenti banaka mogu da koriste svoje kartice za vršenje isplata za kupovinu robe i usluga putem svih POS terminala, bez obzira kojoj […]

Guverner Mehmeti je učestvovao na prezentaciji „Izveštaja o tranziciji za 2019. godinu”

17/12/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je rekao da je CBK pokazala lideršip izvan svog mandata, pri čemu je, u ulozi regulatora i nadzornika finansijskih institucija u Republici Kosovo, unapredila zahteve za boljim korporat...

Objašnjenje za javnost

09/12/2019
U cilju pravilnog informisanja javnosti i klijenata, Centralna Banka Republike Kosovo nakon odluke o opozivanju registracije i pokretanja postupka likvidacije za mikrofinansijsku instituciju „Iute Credit Kosovo“ A.D. i za nebankarsku fina...

Izvršni odbor CBK-a pokrenuo postupke likvidacije za MFI „Iute Credit Kosovo“ AD i za NBFI „Monego“

06/12/2019
Danas, 6. decembra 2019. godine, Izvršni odbor CBK-a, na osnovu nadležnosti koje garantuje član 36. stav 1. tačka 1.11 i 1.12, kao i član 67. stav 1. i 2. Zakona o Centralnoj banci Republike Kosovo, kao i u skladu sa stavom 105. stav 1. ta...

Predstavnici CBK-a sastali su se sa rukovodiocima Agencije za nadzor osiguranja Severne Makedonije

26/11/2019
U Agenciji za nadzor osiguranja Severne Makedonije održan je danas sastanak na visokom nivou između članova Saveta eksperata, Sulejman Ahmedi i Igor Ivanovski i delegacije Centralne banke Republike Kosovo na čelu sa guvernerom Fehmi Mehmeti. S...

Potpisan je Memorandum o saradnji o korporativnom upravljanju u bankama

19/11/2019
Guverneri centralnih banaka Kosova, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore i direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su memorandum o saradnji o korporativnom upravljanju u bankama. Ovaj memorandum je regionalna in...

Svetska banka investira za poboljšanje finansijske inkluzije u digitalnom dobu

19/11/2019
Finansijska inkluzija u dobu digitalizacije, mere politika koje treba preduzeti u regionalnom kontekstu za unapređenje agende finansijske inkluzije i istovremeno održavanje finansijske stabilnosti, bila je tema razgovora na trećoj sesiji Međunaro...

Domaći i međunarodni rukovodioci razgovarali su o mogućnostima i rizicima bankarskog sektora

19/11/2019
Viši predstavnici CBK-a i međunarodnih institucija razgovarali su o efektima finansijskog delokruga u razvoju, mogućnostima i rizicima za razvoj finansijskog sektora u ekonomijama u razvoju - perspektivi zapadnog Balkana. Panelisti druge ...

Guverner Mehmeti: Saradnja između centralnih banaka olakšava prevazilaženje izazova

19/11/2019
Nastavljeni su radovi Prve sesije u okviru Međunarodne konferencije na visokom nivou koju je organizovao CBK u Prištini, na temu ''Rizici i mogućnosti u jednom dinamičnom finansijskom sektoru - razvojna perspektiva''.  ...

CBK je za 20 godina postiglo da bude faktor održavanja zdravog finansijskog sistema

19/11/2019
 „CBK je zabeležila veliki napredak u svim stubovima svoje aktivnosti, uspevši da izgradi jedan moderan platni sistem i pruži efikasne usluge snabdevanja gotovinom za ekonomiju; finansijski regulatorni okvir u skladu sa međunarod...

Objašnjenje za javnost

14/11/2019
Centralna banka Republike Srbije poziva čitavu javnost da ne veruje informacijama objavljenim u društvenim mrežama u vezi prodaje/kupovine TEB Banke AD od strane ruskih biznismena. U CBK nije nikada bilo zahteva za promenu vlasniš...

CBK razvija saradnju sa centralnim bankama zemalja EU u oblasti sprečavanja pranja novca

13/11/2019
U okviru aktuelnog programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu, u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka, u Centralnoj banci Republike Kosovo počele su aktivnosti fokusirane na nadzorne kontrole u oblasti borbe ...

Subjekat „Credins Banka Kosovo“ dobija preliminarno odobrenje licence

12/11/2019
Na današnjoj sednici Izvršnog odbora Centralne banke Republike Kosovo izdato je preliminarno odobrenje zahteva subjekta „Credins Banka Kosovo“ za licenciranje kao banka u Republici Kosovo. Zahteva za licenciranje od strane &...

Guverner Mehmeti je upoznao ambasadora Norveške sa dešavanjima u finansijskom sektoru

05/11/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa ambasadorom Kraljevine Norveške, Jens Erik Grøndahl.   Na ovom sastanku guverner Mehmeti je upoznao norveškog ambasadora sa najnovijim ekonomskim de&s...

Telegram saučešća od strane CBK-a povodom tragične smrti g. Roland Kaçani

04/11/2019
Centralna banka Republike Kosovo je sa velikom tugom primila vest o smrti dosadašnjeg direktora osiguravajućeg društva “Sigma”, Roland Kaçani. Ovom prilikom, guverner CBK-a Fehmi Mehmeti, izjavio je saučeš...

CBK revidira tarife osiguranja za putnička vozila

01/11/2019
Prema važećem zakonodavstvu, Centralna Banka Kosova je nezavisna institucija i odgovorna za licenciranje, nadgledanje i regulisanje finansijskih institucija u Republici Kosovo. Jedan od njenih glavnih ciljeva je podsticanje i održavanje stabil...

CBK obeležava Svetski dan štednje

31/10/2019
Centralna banka Republike Kosovo je nastavila tradiciju obeležavanja Svetskog dana štednje. CBK je, u okviru Programa finansijske edukacije, za obeležavanje ovog dana organizovala takmičenje za najbolji esej za učenike 6-9 razreda osnovnih...

Delegacija CBK-a završava učešće na godišnjim sastancima MMF-a i SB-a

22/10/2019
Delegacija Centralne banke Republike Kosovo, koju predvodi guverner Fehmi Mehmeti, završila je učešće na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su od 14. do 20. oktobra 2019. godine održani u...

Guverner Mehmeti se sastao sa potpredsednikom Svetske banke, Cyril Muller

19/10/2019
Delegacija Centralne banke Republike Kosovo, na čelu sa guvernerom Fehmi Mehmeti tokom godišnjeg zasedanja Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, koja se održava u Vašingtonu, učestvovali su na uvodnom sastanku Međunarodnog...

Guverner Fehmi Mehmeti sastao se sa zamenikom izvršnog direktora MMF-a, Tao Zhang

18/10/2019
U okviru godišnjeg zasedanja Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koje se održava u Vašingtonu, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa zamenikom izvršnog direktora MMF-a, Tao Zhang, sa k...

Guverner Mehmeti se sastao sa zvaničnicima američkog Trezora i timom Misije MMF-a za Kosovo

17/10/2019
Delegacija CBK-a predvođena guvernerom Fehmi Mehmeti, tokom učešća na godišnji sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, sastala se sa predstavnicima američkog Trezora koje je...

Guverner Mehmeti prisustvuje godišnjim sastancima MMF-a i SB-a

14/10/2019
Visoka delegacija Republike Kosovo, koju čine guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti prisustvuje i na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, SAD,...

Konkurs – Esej o ličnim štednjama i finansijama

11/10/2019
Centralna banka Republike Kosovo u okviru finansijske edukacije poziva učenike 6-9 razreda osnovnih škola Kosova da učestvuju u konkursu za izbor najboljeg eseja o štednji i finansijama. Moto obeležavanja ovog dana biće: „&...

CBK i FSK potpisali memorandum o saradnji

08/10/2019
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, potpisao je memorandum o saradnji sa Predsednikom Fudbalskog Saveza Kosova, Agim Ademi. Putem ovog Memoranduma, obe strane potpisnice su se složile o uspostavljanju mostova saradnje izmeđ...

Guverner Mehmeti primio je na sastanku predsednika Privredne komore Kosova

24/09/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku predsednika Privredne komore Kosova, Berat Rukiqi. Guverner Mehmeti i predsednik Rukiqi razgovarali su o kretanjima u finansijskom sistemu i u ekonomiji zemlje uop&sca...

Guverner Mehmeti se sastao sa glavnim izvršnim direktorom Raiffeisen Bank International, Dr. Johann Strobl

17/09/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa Dr. Johan Strobl, glavnim izvršnim direktorom Raiffeisen Bank International, Peter Lennkh, predsednikom Nadzornog obora Raiffeisen Bank Kosovo, koji je ujedno i član Uprav...

Guverner Mehmeti prisustvovao je otvaranju nove centralne kancelarije Raiffeisen banke

16/09/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti prisustvovao je inauguraciji nove centralne kancelarije Raiffeisen banke. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je rekao da je Raiffeisen banka odigrala veoma važnu ulogu u uspostavljanju bezbedn...

Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste

04/09/2019
U cilju promovisanja istraživanja među mladim ekonomistima Kosova, Centralna banka Republike Kosova (CBK) pruža mogućnost za nagradu najboljih radova mladih ekonomista . Radovi bi trebalo da budu u domenu Finansijskog sektora i ekonomski razvoj n...

Guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, primio na sastanku Ombudsmana, Hilmi Jashari

02/09/2019
U duhu saradnje, na osnovu zakonskih mandata kojih imaju obe institucije, na ovom sastanku je diskutovano o unapređenju i produbljivanju saradnje između Centralne Banke Republike Kosovo i Institucije Ombudsmana.  Guverner, Mehmeti, se zahvali...

Zamenik guvernera Havolli zahteva od KFGK-a da se poveća šema garancije poslovnih kredita

20/08/2019
Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli, dočekao je na sastanku rukovodioce Kosovskog fonda za garantovanje kredita. Na ovom sastanku, zamenik guvernera Havolli razgovarao je sa rukovodiocima KFGK-a o mogućnostima za razvoj onih sektora ekonomije koji imaju ograničeniji pristup finansijskim proizvodima. S druge strane, rukovodioci KFGK-a su obavestili o preduzetim radnjama za jačanje prozora […]

Zamenik guvernera Havolli zahteva od KFGK-a da se poveća šema garancije poslovnih kredita

20/08/2019
Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli, dočekao je na sastanku rukovodioce Kosovskog fonda za garantovanje kredita. Na ovom sastanku, zamenik guvernera Havolli razgovarao je sa rukovodiocima KFGK-a o mogućnostima za ra...

Guverner Mehmeti primio na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems

08/08/2019
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems. Izražavajući visoku zahvalnost za posetu CBK-a, Guverner Mehmeti je upoznao ambasadorku Willems sa ekonomskim kretanjima i u vezi sa kretanjima u finansijskom sektoru zemlje, posebno u bankarskom sektoru, koji nastavlja da posluje dobro, naglašavajući povećanje aktivnosti ovog sektora […]

Guverner Mehmeti primio na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems

08/08/2019
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems. Izražavajući visoku zahvalnost za posetu CBK-a, Guverner Mehmeti je upoznao ambasadorku Willems sa ekonomskim kretan...

Zamenik guvernera Havolli primio je na sastanku predstavnike Autoriteta Kosova za konkurenciju

02/08/2019
Zamenik guvernera za finansijski nadzor Centralne banke Republike Kosovo, g. Sokol Havolli, primio je na sastanku predsednika Autoriteta Kosova za konkurenciju, g. Valon Prestreshi.   Izražavajući zahvalnost na poseti Centralnoj banci Republike Kosovo, zamenik guvernera Havolli upoznao je predstavnike Autoriteta Kosova za konkurenciju o poslednjim dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje. U duhu saradnje između dve […]

Guverner Mehmeti primio je danas Državnog pravobranioca Sami Istrefi

26/07/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Fehmi Mehmeti, primio je danas na sastanku Državnog pravobranioca, g. Sami Istrefi. U duhu saradnje dve institucije, u skladu sa zakonskim mandator koje imaju dve institucije, razgovaralo se o unapređenju i produbljivanju saradnje između Centralne banke Republike Kosovo i Državnog pravobranioca Kosova, sa posebnim naglaskom na pitanja pravne oblasti. […]

Studenti Međunarodne letnje škole Univerziteta u Prištini uče o ulozi CBK-a

19/07/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, razgovarao je sa studentima 19. izdanja Međunarodne letnje škole Univerziteta u Prištini, o ulozi CBK-a u funkciji ekonomskog razvoja zemlje i funkcionisanja finansijskog sektora.  Guverner Mehmeti  je ovom prilikom naglasio da Kosovo ima stabilan finansijski sistem, koji svakom danom sve više ima svoju važnu ulogu u podršci ekonomskom […]

Delegacija CBK-a sastala se sa zamenikom direktora MMF-a na samitu u Dubrovniku

15/07/2019
Delegacija CBK-a na čelu sa guvernerom CBK-a, Fehmi Mehmeti, učestvuje na konferenciji organizovanoj od strane Međunarodnog monetarnog fonda i Hrvatske narodne banke, pod nazivom „Demografija, zapošljavanje i rast: Upravljanje budućnošću u Srednjoj, istočnoj i Jugoistočnoj Evropi“, koja se održava u Dubrovniku u Hrvatskoj.    Tokom ove konferencije, delegacija CBK-a, na čelu sa guvernerom Mehmeti , […]

Komisija za budžet i finansije usvojila je Godišnji izveštaj 2018

12/07/2019
U izveštavanju članovima Komisije za budžet i finansije Skupštine Kosova, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti je rekao da Godišnji izveštaj za 2018. godinu koji je predviđen Zakonom o CBK-u predstavlja pregled ekonomskih kretanja i istovremeno aktivnosti koje je razvila Centralna banka Republike Kosovo i koja je uspešno ostvarila svoje ciljeve kako je predviđeno […]

Guverner Mehmeti je dočekao na sastanku predstavnike Američke privredne komore

12/07/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, dočekao je na sastanku predstavnike Američke privredne komore na Kosovu, izvršnog direktora, Arian Zeka, Kujtim Gjevori i Ardian Hoxha. Izražavajući zahvalnost na poseti Centralnoj banci Republike Kosovo, guverner Mehmeti je informisao predstavnike Američke privredne komore o nedavnim dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, posebno u bankarskom sektoru, koji nastavlja […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanak ambasadora Nemačke na Kosovu, Christian Heldt

02/07/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak ambasadora Nemačke na Kosovu, Christian Heldt. Izražavajući visoku zahvalnost za posetu CBK-a, guverner Mehmeti je informisao ambasadora Heldt o dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, posebno bankarskom sektoru, koji nastavlja da dobro funkcioniše, naglašavajući povećanje aktivnosti ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visok […]

Visoka delegacija CBK-a na Forumu Crans Montana predstavlja dostignuća u finansijskom sektoru

27/06/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i predsednik Odbora Flamur Mrasori prisustvuju 30. sesiji Foruma Crans Montana, koji je počeo sa radom u Ženevi, Švajcarska.  Saradnja između različitih zemalja sveta u mnogim oblastima, uključujući i onu finansijsku, biće glavne teme diskusije na ovom forumu. Na marginama ovog foruma, predsednik Odbora CBK Flamur Mrasori bio […]

Objavljen je Izveštaj broj 14. o finansijskoj stabilnosti

27/06/2019
Izveštaj o finansijskoj stabilnosti (IFS) pruža pregled potencijalnih rizika za finansijsku stabilnost u zemlji, uvek u cilju obezbeđivanja primarnog cilja CBK-a, održavanja finansijske stabilnosti kroz identifikaciju i procenu rizika koji ugrožavaju finansijski sistem i njegovu infrastrukturu.. Cilj ovog izveštaja nije samo da informiše javnost o položaju finansijske stabilnosti u zemlji, već i da poveća transparentnost […]

Guverner Mehmeti se sastao sa Misijom FSAP Svetske Banke

17/06/2019
Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, sastao se danas sa zvaničnicima Misije Svetske Banke koji borave u poseti Kosovu. Na ovom sastanku razgovaralo se o detaljima angažovanja za razvojnu komponentu FSAP, u vezi sa platnim sistemom, identifikacijom finansijskog jaza i drugim razvojnim pitanjima za Centralnu Banku Republike Kosova. Guverner Mehmeti je informisao zvaničnike ove […]

Guverneri centralnih banaka regiona raspravljali o finansijskom i monetarnom sistemu

14/06/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, učestvuje na Samitu ministara finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava koji se održava u Bečićima u Crnoj Gori. Tema rasprave ovog samita je:“Finansijska i monetarna stabilnost regiona, u uslovima usporenog rasta u evrozoni“.   U svom govoru pred prisutnima, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, rekao je da […]

Visoka delegacija CBK-a, učesnica na konferenciji organizovanu od Evropske centralne banke

12/06/2019
Predsednik Odbora Centralne banke Republike Kosovo, Flamur Mrasori, u pratnji člana Odbora, Behxhet Brajshori, učestvuju na 8. konferenciji visokog nivoa organizovana od Evropske centralne banke na temu: Odgovor zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope na promene u oblasti trgovine i finansija. Reč dobrodošlice za učesnike ove konferencije je držao predsednik ECB-a, Mario Draghi, dok glavni […]

Guverner Mehmeti: Kosovski fond za kreditno jemstvo olakšao je pristup finansiranju

16/05/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, visoko je ocenio dosadašnje angažovanje Kosovskog fonda za kreditno jemstvo.  U obeležavanju treće godišnjice zvaničnog lansiranja ovog fonda i potpisivanja sporazuma sa Evropskim investicionim fondom vezano za program COSME, guverner Mehmeti je rekao da je za CBK bila privilegija da u okviru svog zakonskog mandata doprinese procesu osnivanja […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku ambasadora Francuske na Kosovu, Didier Chabert

13/05/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ambasadora Francuske na Kosovu, Didier Chabert Guverner Mehmeti je upoznao ambasadora Chabert o dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, naročito u bankarskom sektoru, koji nastavlja da dobro funkcioniše, istakavši rast aktivnosti ovog sektoru u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visoku stopu održivosti koju uživa ovaj […]

Izvršni odbor CBK-a doneo je odluku za oduzimanje licence Društvu za osiguranje „Insig“ AD , ogranak na Kosovu

26/04/2019
Na osnovu nadležnosti i odgovornosti Centralne banke Republike Kosovo, koje proističu iz člana 36. i 67. Zakona o CBK-u, kao i u skladu sa članom 16. članom 99. članom 100. i članom 124. Zakona o osiguranjima, na sastanku održanom 26. aprila 2019. godine, izvršni odbor CBK-a je doneo odluku da Društvu za osiguranje „Insig“ AD, […]

Delegacija CBK-a završila svoja učešća na prolećnim sastancima MMF-a i SB-a

14/04/2019
Delegacija CBK, koju predvodi guverner CBK-a Fehmi Mehmeti, završila je učešće na prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su održani u Vašingtonu, SAD, od 9. do 13. aprila 2019. godine.  Poslednjeg dana svog boravka, guverner Mehmeti je učestvovao u raspravama guvernera i ministara centralne i istočne Evrope o regionalnoj ekonomskoj perspektivi centralne […]

Svetska banka obećala dalju podršku CBK-u

13/04/2019
Delegacija Centralne banke Republike Kosovo, na čelu sa guvernerom, Fehmi Mehmeti tokom prolećnog zasedanja Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, koja se održava u Vašingtonu, sastala se sa zamenikom predsednika Svetske Banke, Cyril Muller, i sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan, Linda Van Gelder.   Na ovim sastancima, teme razgovora su bile poslednja makroekonomska […]

Guverner Mehmeti primio podršku MMF-a

12/04/2019
U okviru prolećnih sastanaka Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koji se održavaju u Vašingtonu, Guverner Centralne banke Republike Kosovo, G. Fehmi Mehmeti, sastao se sa Zamenikom generalnog direktora MMF-a, G. Tao Zhang, sa kojim je razgovarao o nedavnim makroekonomskim kretanjima na Kosovu, sa posebnim naglaskom na održivost finansijskog sektora i naprednih razvoja u ovom […]

Zamenik guvernera Ismajli: CBK podržava razvoj sektora osiguranja kako bi podržao poljoprivredu

11/04/2019
Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Lulzim Ismajli, učestvovao je u ceremoniji lansiranja poljoprivrednog osiguranja organizovanog od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupe Svetske banke. Ovom prilikom, zamenik guvernera Ismajli je rekao da je do kraja 2018. godine imovina sektora osiguranja iznosila 177 miliona evra i […]

Delegacija CBK-a, deo Prolećnog zasedanja SB-a i MMF-a

08/04/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, u pratnji predsedavajućeg Odbora CBK-a, Flamur Mrasori, zamenika guvernera CBK-a, Sokol Havolli, i šefa kabineta guvernera, Nexhat Miftari, učestvuju na prolećnom zasedanju Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, koja se održava u Vašingtonu, od 8. do 13. aprila 2019.  Delegacija CBK-a sastaće se u četvrtak sa Misijom MMF-a […]

Guverner Mehmeti se sastao sa članovima radne grupe za nadgledanje sprovođenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije

04/04/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa članovima Skupštine Kosova, članovima radne grupe za nadgledanje sprovođenja Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije, gđom. Albulena Haxhiu- Predsedavajuća i članovima, g. Hajdar Beka, g. Korab Sejdiu i g. Bahrim Shabani. Tema razgovora na ovom sastanku bila je sprovođenje Zakona […]

CBK organizovala predavanje o tržištu hartija od vrednosti

30/03/2019
Studenti Ekonomskog fakulteta koledža AAB učili su o funkcionisanju tržišta hartija od vrednosti na Kosovu. Shkendije Nahi iz Odeljenja za upravljanje sredstvima u Centralnoj banci Republike Kosovo predstavila je pred studentima u okviru Svetske nedelje novca u funkciji finansijske edukacije, način organizovanja i održavanja aukcija hartija od vrednosti i ulogu CBK-a u ovom procesu. „Prema […]

Učenici Osnovne škole „Faik Konica“ uče o ulozi novca u njihovim životima

29/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo,Fehmi Mehmeti, primio je učenike Osnovne škole „Faik Konica“ iz Prištine. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je objasnio značaj koji ima novac u životu svakog čoveka, načine štednje novca kao i identifikaciju falsifikovanih novčanica.  Predavanje sa učenicima ove škole organizovano je u okviru „Svetske nedelje novca u funkciji finansijske edukacije“, koja se […]

Guverner Mehmeti održao je predavanje na Ekonomskom fakultetu UP-a

28/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti je održao predavanje sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini. Pred publikom, u okviru Međunarodne nedelje novca u funkciji finansijske edukacije, Guverner Mehmeti je govorio o događajima koji su pratili CBK tokom svojih 20 godina rada. On je rekao da je CBK igrala i igra važnu ulogu u […]

Guverner Mehmeti se sastao sa delegacijom IFC-a

28/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je na sastanak delegaciju Međunarodne finansijske korporacije (IFC), deo Svetske banke na čelu sa Damien Shiels.  Guverner Mehmeti je informisao učesnike o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, posebno za bankarski sektor, koji nastavlja da bude stabilan.  S druge strane, predstavnici IFC-a su informisali Guvernera Mehmeti o svom […]

CBK je informisao mlade bankare o načinu na koji funkcionišu i njihovoj ulozi u ekonomiji

28/03/2019
Službenici Centralne banke Republike Kosovo održali su jedno predavanje sa mladim bankarima iz Banka Private e Biznesit, u okviru Međunarodne nedelje novca u funkciji finansijske edukacije. Pred mladim bankarima je objašnjena uloga CBK-a i njene odgovornosti. „Centralna banka Republike Kosovo ima misiju održavanja finansijske stabilnosti, obezbeđivanja efektivnog sistema plaćanja i snabdevanja gotovinom i pružanja ekonomskih […]

CBK i Eurostat su razgovarali o razvoju statističkog sistema Kosova

27/03/2019
Zamenik guvernera CBK-a za finansijski nadzor, Sokol Havolli, sastao se danas sa visokom delegacijom Eurostata kako bi razgovarali o statistikama i relevantnim pitanjima koja se odnose na statističke informacije na Kosovu. Zamenik guvernera Havolli je obavestio zvaničnike Eurostata u vezi sa načinjenim napretkom od strane CBK-a tokom zadnjih godina za razvoj održivog statističkog sistema, koji […]

Havolli: CBK je tokom 20 godina odigrala važnu ulogu u ekonomskom razvoju

27/03/2019
Zamenik guvernera CBK-a za finansijski nadzor, Sokol Havolli, održao je predavanje studentima Univerziteta primenjenih nauka u Uroševcu, u okviru „Međunarodne nedelje novca u funkciji finansijske edukacije“. Zamenik guvernera Havolli, informisao je studente ovog univerziteta o funkcionisanju Centralne banke Kosova i o uticaju koji ova institucija ima u ekonomskom razvoju zemlje. „Svaki građanin Kosova je direktno […]

Guverner Mehmeti održao govor na Univerzitetu Mitrovica „Isa Boletini“

26/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti održao je predavanje za studente Univerziteta u Mitrovici „Isa Boletini“ u okviru aktivnosti Globalne nedelje novca, u funkciji finansijskog obrazovanja. Guverner Mehmeti je studentima i akademskom osoblju predstavio najnovija dostignuća u svim finansijskim sektorima, sa posebnim naglaskom na bankarski sektor, koji je i dalje održiv i likvidan. "Ukupna […]

Osnovci Vučitrna uče o značaju i štednji novca

26/03/2019
Brojni učenici Osnovne Škole "Naim Frashëri"  iz Vučitrna imali su priliku da nauče o značaju novca, načinima štednje i identifikaciju lažnih novčanica.   Predavanja održana sa učenicima ove škole od strane osoblje Centralne banke Republike Kosovo razvijena su  u okviru “Međunarodne Nedelje Novca u funkciji finansijske edukacije”, koja se organizuje već šest godina zaredom.    […]

CBK, učesnica programa saradnje sa centralnim bankama zemalja EU

26/03/2019
Centralna banka Nemačke – Deutsche Bundesbank zajedno sa 17 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke danas su pokrenuli program koji finansira Evropska unija (EU), od kojeg će imati koristi Centralna banka Republika Kosovo, centralne banke i organi za bankarski nadzor iz Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine […]

CBK je obeležila Međunarodnu nedelju novca u funkciji finansijske edukacije

25/03/2019
Centralna banka Republike Kosovo šestu godinu za redom je otvorila Međunarodnu nedelju novca. Ovom prilikom, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti je rekao da ove godine Međunarodna nedelja novca ima poseban značaj, jer je CBK postavila Republiku Kosovo u središte međunarodne arene, pri čemu, aktivnosti koje će se sprovoditi moći će da se prate od strane centralnih […]

CBK i EBRD razgovarali o razvoju tržišta kapitala

22/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, G. Fehmi Mehmeti, sastao se danas sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Guverner Mehmeti obavestio je predstavnike ove institucije o stanju u finansijskom sistemu i zahvalio im se na kontinuiranoj podršci koju su pružili i još uvek pružaju Centralnoj banci Republike Kosovo. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je […]

Guverner Mehmeti sa Direktorkom regionalne kancelarije Francuski Trezor

22/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti sastao se danas sa Direktorkom regionalne kancelarije Francuskog Trezora, sa sedištem u Sofiji, Florence Dobelle, sa kojom je razgovarao o situaciji u finansijskom sektoru i novim događajima u zakonodavstvu finansijskog sistema. Ovom prilikom, guverner Mehmeti izjavio je da je finansijski sektor imao pozitivna kretanja, gde su bankarski krediti […]

Guverner Mehmeti se dogovorio sa Svetskom bankom o realizaciji projekta za povećanje pristupa finansijama

21/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se danas sa visokim zvaničnicima Svetske banke, koji borave u poseti Kosovu, u cilju dogovaranja oko konkretnih projekata koji će pomoći povećanje pristupa privatnog sektora finansijama. Projekti koji su dogovoreni sa guvernerom Mehmetijem se odnose na unapređenje zakonskog okvira platnog sistema, studiji izvodljivosti za identifikaciju finansijskog jaza, […]

Guverner Mehmeti je dočekao na sastanku ambasadora Švajcarske na Kosovu, Jean-Hubert Lebet

15/03/2019
Svrha sastanka je bila unapređenje međusobne saradnje u realizaciji zajedničkih projekata, kao i upoznavanje ambasadora o kretanjima Centralne banke Republike Kosovo i strateškim razvojnim prioritetima. Guverner Mehmeti ovom prilikom se zahvalio švajcarskoj državi na podršci sa nekim projektima preko Švicarskog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), počevši od programa koji doprinosi povećanju pristupa finansijama i finansijskoj […]

CBK je obeležila Svetski dan zaštite prava potrošača

15/03/2019
Centralna banka Republike Kosovo, u okviru aktivnosti za obeležavanje 20. godišnjice osnivanja održala je raspravu povodom Svetskog dana zaštite prava potrošača na temu: Uloga CBK-a u oblasti zaštite potrošača. Ovom prilikom, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, rekao je da zahvaljujući merama koje je CBK preduzela ovih 20 godina, imamo moderan i zdrav finansijski sistem, koji veoma […]

Guverner Mehmeti sastao se sa predstavnicima Svetske banke

12/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa predstavnicima Svetske banke koji su na poseti Kosovu.  Guverner Mehmeti je informisao zvaničnike ove institucije o situaciji u finansijskom sistemu i zahvalio predstavnicima SB na kontinuiranoj podršci koju su dali i daju Centralnoj banci Republike Kosovo.  Ovom prilikom, guverner Mehmeti je izjavio da je finansijski […]

Guverner Mehmeti je održao sastanak sa guvernerom Centralne banke Republike Turske

04/03/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, tokom svoje posete Ankari, primljen je od strane guvernera Centralne banke Republike Turske, g. Murat Çetinkaya. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je upoznao guvernera Çetinkaya sa razvojima u ekonomiji i posebno u finansijskom sistemu Republike Kosovo, naglašavajući makroekonomsku stabilnost i važnu ulogu finansijskog sistema u podržavanju održivog rasta […]

Guverner Mehmeti sastao se sa predsednikom Skupštine Severne Makedonije, Talat Xhaferi

26/02/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, tokom svoje posete Skoplju, sastao se sa predsednikom Skupštine Republike Severne Makedonije, Talat Xhaferi. Guverner Mehmeti je informisao g. Xhaferi-a o razvoju ekonomije, a posebno u finansijskom sistemu Republike Kosovo, naglašavajući makroekonomsku stabilnost i važnu ulogu finansijskog sistema u podržavanju održivog rasta domaće ekonomije. Guverner Mehmeti je takođe […]

Guverner g. Mehmeti sastao se sa predstavnicima KfW-a

26/02/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Fehmi Mehmeti, sastao se sa predstavnicima Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) iz Nemačke, koji su u poseti Kosovu. Guverner g. Mehmeti je informisao službenike ove institucije o stanju finansijskog sistema i zahvalio predstavnicima KfW-a na kontinuiranoj podršci koju su pružili i koju nastavljaju da pružaju razvoju finansijskog sistema, odnosno, razvoju […]

CBK Objavljuje konkurs za radove pod naslovom “UČI, ŠTEDI, DOBIJ”

25/02/2019
Centralna banka Republike Kosova (CBK), povodom Međunarodne nedelje novca 2019. objavljuje konkurs za studente IV-V. razreda osnovnih škola na Kosovu za izvođenje radova o njihovom konceptu upravljanja novcem: kako zaraditi novac, kako se novac troši na pravi način, kako štedeti, izazovi, itd..    

CBK postaje član Međunarodne radne grupe za operativni rizik

12/02/2019
Centralna banka Republike Kosovo postala je član Međunarodne radne grupe za operativni rizik (International Operational Risk Working Goup-IORWG). Učlanjenjem u ovu radnu grupu, CBK će imati koristi od aktivnog učešća u različitim događajima, od najboljih smernica i praksi za upravljanje operativnim rizikom, koje Grupa sprovodi. International Operational Risk Working Group je posvećeno za unapređenje upravljanja […]

Potpisan je Sporazum o saradnji za povećanje bezbednosti u bankarskom sektoru

08/02/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, potpisao je sporazum o saradnji sa ministrom unutrašnjih poslova, Ekrem Mustafa, direktorom kosovske policije, Rashit Qalaj i izvršnim direktorom Udruženja banaka Kosova, Petrit Balija. Ovaj sporazum je potpisan kao rezultat ranijih sastanaka koji su održani sa predstavnicima ovih institucija, na kojima se raspravljalo o zabrinutostima u vezi sa […]

Novčanice u iznosu od 500 € neće se više puštati u opticaju

28/01/2019
Dana 4. maja 2016. godine, Evropska centralna banka je odlučila da prestane sa štampanjem i puštanjem u opticaju novčanica u vrednosti od 500€ i kao rezultat toga, počevši od 27. januara 2019. godine, 17 od 19 nacionalnih centralnih banaka centralne evrozone više neće puštati u opticaju novčanice u vrednosti od 500€. Da bi se osigurala […]

Guverner Mehmeti je zatražio od KPŠF-a da imaju više opreza u upravljanju penzijskim doprinosima

22/01/2019
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa članovima Upravnog odbora Kosovskog penzionog štednog fonda (KPŠF), na čelu sa Ruzhdi Morina. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je zatražio detaljna objašnjenja o poslednjim dešavanjima u vezi sa finansijskim učinkom investicija KPŠF-a, koji je uprkos pozitivnog učinka tokom najvećeg dela 2018. godine, u poslednjem tromesečju beležio […]

Ekonomija Kosova na prvi pogled

31/12/2018
Centralna banka Republike Kosovo je danas objavila novu stranicu sa statističkim informacijama o glavnim pokazateljima ekonomije Kosova, čime je unapredila standarde objavljivanja statistika. Ovaj stranica je nazvana „Ekonomija Kosovska na prvi pogled“, zato što sadrži kratak pregled ključnih ekonomskih pokazatelja. Podaci objavljeni u ovom formatu su odgovor na zahteve korisnika da poseduju sve ključne statističke […]

Guverner Mehmeti je razgovarao sa studentima Univerziteta Haxhi Zeka

28/12/2018
  U okviru aktivnosti Finansijskog Obrazovanja, Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, primio je direktore i studente Univerziteta “Haxhi Zeka” iz Peći sa kojima je razgovarao o ulozi CBK u finansijskom sistemu i planovima CBK-a za budućnost. U obraćanju studentima, Guverner Mehmeti je izjavio da su bankarski sektor, sektor osiguranja, penzijski sektor i mikrofinansijske […]

Utešna poruka Centralne banke Kosova i Udruženja banaka Kosova

27/12/2018
Građani i cela javnost je šokirana obaveštenjem o tragičnom događaju od 27. decembra 2018. godine u Istoku, pri čemu je tokom kriminalnog napada za pljačkanje komercijalne banke teško ranjen Izet Demaj, službenik Policije Kosova, koji je usled povreda preminuo. Centralna banka Republike Kosovo i Udruženje banaka Kosova izražavaju saučešće  porodici Policajca heroja, koji je izgubio […]

Guverner Mehmeti: Pozitivan razvoj finansijskog sektora u 2018. godini

24/12/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, rekao da je u 2018. godini, realna stopa ekonomskog razvoja 4%, dok se u 2019. godini očekuje da ekonomski rast dostiže stopu od 4.2%.  Na završnoj godišnjoj konferenciji, guverner Mehmeti je naveo aktivnosti bankarskog sektora koji su tokom ove godine karakterizovani povećanjem kreditiranja, poboljšanjem uslova za pristup kreditima […]

Guverner Mehmeti se sastao sa Misijom Svetske banke

19/12/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti u društvu Sokola Havollija, zamenik guvernera, Shkëndije Himaj, koordinatorica za opšte funkcije i Arbena Mustafu, glavni ekonomista, sastao se sa misijom Svetske banke koja je u poseti Kosovu. Guverner Mehmeti je obavestio službenike ove misije o stanju u finansijskom sistemu. Ovom prilikom je guverner Mehmeti izjavio da je […]

Kosovski i evropski studenti završili su stručnu praksu u CBK-u

13/12/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, dodelio je potvrde studentima univerziteta i koledža koji su uspešno završili program stručne prakse za 2018. godinu u CBK-u. Guverner Mehmeti čestitao je studentima na njihovom radu, ohrabrujući ih da nastavljaju sa njihovim angažovanjem. „Centralna banka Republike Kosovo nastaviće da podrži ovaj program, pružajući priliku svim studentima da […]

CBK, MUP, Policija Kosova i Udruženje banaka razgovaraju o fizičkoj bezbednosti bankarskog sektora

07/12/2018
Na poziv guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti održan je sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa, direktorom Odeljenja za istrage policije Kosova, Riza Shillova, članom Odbora Udruženja banaka, Orcun Ozdemir i izvršnim direktorom Udruženja banaka Kosova, Petrit Balija. Na ovom sastanku razgovarano je o zabrinutosti zbog pojave pljačke banaka na Kosovu. Svi predstavnici […]

Mehmeti: CBK je snažno posvećena podršci ekonomskom razvoju i povećanju zaposlenosti

06/12/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti je uveravao preduzeća da je institucija kojom on rukovodi  snažno  posvećena podršci rastu ekonomskog razvoja. U raspravi koju je organizovala Američka privredna komora na Kosovu pod nazivom: Uticaj bankarskog sektora na ekonomski razvoj Kosova, guverner Mehmeti je rekao da je bankarski sektor poslednjih godina znatno povećao ulogu finansiranja, […]

Mehmeti: Bankarski sektor, doprinosi ekonomskom rastu zemlje

05/12/2018
Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, rekao je na godišnjoj konferenciji banaka da je bankarski sektor Kosova, poslednjih godina povećao u značajnoj meri svoju ulogu u finansiranju ekonomskog rasta u zemlji i da je ovaj pozitivan razvoj doveo do kontinuiranih poboljšanja u pristupu finansijama, što su biznisi već dugo vremena izveštavali kao jednu od […]

CBK potpisao Memorandum o sporazumevanju sa Evropskom centralnom bankom

27/11/2018
Centralna banka Republike Kosovo je potpisala Memorandum o sporazumevanju sa Evropskom centralnom bankom  (ECB – European Central Bank). Ovom prilikom, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti izrazio je zadovoljstvo o potpisivanju ovog Memoranduma, koji je od velikog značaja za CBK i Kosovo. “Pored ostalog, ovaj Memorandum ima za cilj produbljivanje odnosa između dvaju regulatornih institucija bankarskog sistema, […]

CBK je razgovarala sa novinarima o svojoj ulozi u podršci ekonomskom razvoju

27/11/2018
U nastavku angažovanja i međusobne saradnje, Centralna Banka Republike Kosovo, organizovala je zajednički razgovor sa novinarima u medijima Kosova u vezi sektora koje pokriva CBK. U obraćanju prisutnima, Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, rekao je da, uprkos različitih pozicija, i novinari i CBK imaju zajednički cilj, a to je najbolje korišćenje resursa kako […]

Zamenik guvernera Havolli učestvuje na godišnjoj konferenciji Banke Albanije

02/11/2018
Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Sokol Havolli učestvuje na godišnjoj konferenciji koju su organizovali Banka Albanije i Londonska škola ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science) na temu: Monetarna politika, ekonomska integracija i "Nova normalnost". Zamenik guvernera Havolli je u svom govoru prisutnima predstavio aktuelne tokove u finansijskom sistemu na […]

CBK obeležila Svetski dan štednje

31/10/2018
Centralna Banka Republike Kosovo je, treće godine zaredom, organizovala Svetski dan štednje. U obeležavanju ovog dana učestvovali su učenici osnovne škole „Pavarësia“, iz Prištine, koji su predstavili svoje sposobnosti oko načina štednje novca, kao i kroz različite crteže. Obrazovanje i podizanje finansijskog znanja, od osnivanja CBK-a, oduvek su imala značajno mesto, shodno tome su u […]

Kreditiranje na Kosovu je zabeležilo dalji rast u Izveštaju “Doing Business 2019”

31/10/2018
Svetska banka je objavila izveštaj o poslovanju (Doing Business) za 2019. godinu. Ovaj izveštaj, kao najpozitivniji pokazatelj za poslovno okruženje na Kosovu, je istakao pokazatelj kreditiranja, rangirajući Kosovo na 12. mestu na svetu na osnovu ovog pokazatelja. Ova pozicija stavlja Kosovo ispred zemalja iz regiona i jednog dela zemalja članica Evropske unije. Dalji napredak u […]

MMF podržava CBK u novoj proceni finansijskog sektora

30/10/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, zahvalio se Međunarodnom monetarnom fondu na kontinuiranoj podršci koju daje Kosovu, a naročito CBK-u, u realizaciji njenih primarnih ciljeva, zaštiti i očuvanju finansijske stabilnosti. Na završnoj konferenciji tima misije MMF-a za Kosovo, guverner Mehmeti je izjavio da finansijski sektor nastavlja sa pozitivnim performansama. „Finansijski sektor nastavlja da pokazuje […]

Zamenik guvernera g. Lulzim Ismajli učestvovao je na 8. godišnjoj konferenciji u organizaciji Centralne banke Poljske

29/10/2018
U Varšavi, Poljska, 26. oktobra 2018. godine održana je osma konferencija po redu o budućnosti Evropske privrede, gde je ove godine organizovana pod naslovom: “Misterija povećanja niske produktivnosti u Evropi”. Na ovoj konferenciji, Centralnu banku Kosova je predstavio zamenik guvernera za bankarske operacije g. Lulzim Ismajli. Tokom konferencije je raspravljano o različitim ekonomsko-finansijskim temama kao […]

Guverner Mehmeti se sastao sa novom misijom MMF-a

17/10/2018
Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku novu misiju Međunarodnog Monetarnog Fonda, na čelu sa Stephanie Eble, rukovodiocem Misije Međunarodnog Monetarnog Fonda na Kosovu. Guverner Mehmeti je upoznao prisutne sa postojećom situacijom u finansijskom sistemu Kosova uopšte, a posebno u bankarskom sistemu, koji je i dalje stabilan i u kontinuiranom rastu. […]

Kosovska delegacija je završila svoje učešće na godišnjim sastancima SB i MMF

13/10/2018
Delegacija Kosova, u sastavu guvernera CBK Fehmi jaMehmetija, ministra za finansije, Bedrija Hamze i drugih zvaničnika, završila je svoje učešće na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su održani na Baliju, Indonezija od 9. do 13. oktobra 2018. godine. Na poslednjem danu boravka guverner Mehmeti i ministar Hamza učestvovali su u razgovorima […]

Kosovo dobija podršku visokih rukovodioca MMF-a i Svetske banke

12/10/2018
Tokom trećeg dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju na Baliju u Indoneziji, delegacija Centralne banke Republike Kosovo, koju predvodi guverner Fehmi Mehmeti, prisustvovala je plenarnoj sednici MMF-a i SB, na kojoj su glavne govore održali predsednik Indonezije, njegova ekselencija Joko Vidodo, generalna direktorka MMF, Christine Lagarde i predsednik Svetske […]

Kosovo i Turska povećavaju saradnju u bankarskom sektoru

11/10/2018
Tokom godišnjeg sastanka Međunarodnog monetarnog fonda koji se održava u Baliju u Indoneziji, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i guverner Centralne banke Republike Turske, Murat Çetinkaya potpisali su Memorandum o razumevanju. Cilj ovog Memoranduma o razumevanju je produbljivanje odnosa i jačanje razmene informacija i saradnje u oblasti centralnog bankarskog poslovanja, preduzimajući inicijative o […]

Guverner Mehmeti se sastao sa visokim rukovodiocima MMF-a

11/10/2018
Delegacija Centralne Banke Republike Kosovo, sastavljena od guvernera, Fehmi Mehmeti, predsednika odbora, Flamur Mrasori, zamenika guvernera, Sokol Havolli kao i šefa kabineta guvernera, Nexhat Miftari nastavlja sa učešćem na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske Banke, koji se održavaju u Baliju, u Indoneziji. Guverner Centralne Banke Kosova, Fehmi Mehmeti, sastao se sa zamenikom […]

Guverner CBK-a Fehmi Mehmeti, učestvuje na redovnim godišnjim sastancima MMF-a i Svetske banke

10/10/2018
  Visoka delegacija Republike Kosovo, koju čine guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti i ministar finansija Bedri Hamza, učestvuju na redovnom godišnjem sastanku Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održava u Baliju, Indonezija. Kosovska delegacija će učestvovati na redovnim plenarnim sednicama Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Guverner Mehmeti i ministar Hamza sastaće […]

CBK i Svetska Banka pojačale saradnju u cilju podržavanja ekonomskog rasta

25/09/2018
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku menadžera Svetske Banke za Kosovo i Makedoniju, Marco Mantovanelli, sa kojim su diskutovali o nedavnim dešavanjima u finansijskom sistemu i angažovanju CBK-a u podržavanju razvoja i ekonomskog rasta zemlje. Guverner g. Mehmeti je upoznao g. Mantovanelli o povećanju aktivnosti finansijskog sistema u podržavanju održivog […]

Raste interesovanje švajcarskih preduzeća za investiranje na Kosovu

19/09/2018
Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku predsednika Švajcarsko-Kosovske privredne komore, Stefan Savkany. Na ovom sastanku razgovarano je o najnovijim događanjima u finansijskom sistemu Republike Kosovo i njegovoj ulozi u podršci razvoju i ekonomskom rastu zemlje. Ovom prilikom Guverner Mehmeti je obavestio prisutne da finansijski sistem Kosova nastavlja da povećava svoju […]

CBK je objavila novo izdanje Izveštaja o finansijskoj stabilnosti

19/09/2018
Centralna Banka Republike Kosova (CBK) je danas objavila 13. broj Izveštaja o finansijskoj stabilnosti (IFS), dokument koji se objavljuje dva puta godišnje. Posebnost ovog izdanja IFS je unapređenje u sadržaju i kvalitetu u funkciji obezbeđivanja primarnog cilja CBK-a, očuvanja finansijske stabilnosti putem identifikacije i procene rizika koji ugrožavaju finansijski sistem i njegovu infrastrukturu. Izveštaj ima […]

Poslanici Skupštine Kosova pružaju podršku radu CBK-a

14/09/2018
Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, predstavio je pred poslanicima Skupštine Republike Kosovo Godišnji izveštaj 2017. godine. Guverner Mehmeti je rekao da je tokom 2017. godine CBK uspela da uspešno ostvari svoje zakonske ciljeve, pružajući održiv finansijski sistema i u službi održivog ekonomskog razvoja zemlje. „Tokom ove godine, CBK je nastavila sa unapređenjem njenih […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku direktora Regionalne kancelarije francuskog trezora

10/09/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku sadašnjeg direktora Regionalne kancelarije francuskog trezora, sa sedištem u Sofiji, Jean Marie Demange, novo izabranu direktorku Florence Dobelle i atašea sa saradnju u Francuskoj ambasadi na Kosovu, Joseph Giustiniani. Na ovom sastanku se razgovaralo o poslednjim dešavanjima u finansijskom sistemu Republike Kosovo i njegovu […]

Mehmeti: CBK, ispunjava najbolje međunarodne standarde finansijske regulative

06/09/2018
"Dinamika kojom se razvija međunarodna finansijska regulativa zahteva značajne resurse koje trebaju sprovesti centralne banke, a to svakako predstavlja važan izazov za manje centralne banke, kao što su CBK i druge banke našeg regiona. Međutim, putem takvih organizovanja ćemo biti u stanju da ujedinimo energije i iskustva kako bismo bili što efikasniji u praćenju i […]

Raste interesovanje emigranata za investiranje u finansijski sektor

28/08/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, dočekao je grupu poslovnih emigranata iz Nemačke i Austrije. Oni su iz bliza obavešteni o svim dešavanjima u finansijskom sektoru, odnosno bankarskom sektoru i mogućnostima investiranja. Guverner Mehmeti je rekao da ovaj sektor nastavlja da ima dobar učinak i visok stepen održivosti. "Pozitivna kretanja omogućavaju povećanje aktivnosti bankarskog […]

Guverner Mehmeti upoznao je Ambasadorku Finske Stjernvall se dešavanjima u finansijskom sektoru

10/08/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku Ambasadorku Finske na Kosovu, Pia Stjernvall. Guverner Mehmeti je upoznao Ambasadorku sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, sa posebnim naglaskom na bankarski sektor. "Bankarski sektor nastavlja da ima dobar učinak i visok stepen održivosti. Ova pozitivna kretanja takođe utiču na rast njihovih aktivnosti u […]

Telegram saučešća guvernera Mehmeti porodici Demaçi

27/07/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti izrazio je saučešće porodici i svim građanima Kosova zbog smrti izuzetnog aktiviste i simbola nacionalnog otpora, Adem Demaçi. Poštovana porodico aktiviste za nacionalno pitanje, Adem Demaçi, Sa tugom sa primio vest o smrti izuzetnog aktiviste, Adem Demaçi. U moje ime i u ime Centralna banke Republike Kosovo, izražavam […]

Velika Britanija će nastaviti da podržava CBK

24/07/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku zamenika ambasadora Velike Britanije na Kosovu, Tom Adams. Guverner Mehmeti je upoznao zamenika ambasadora Adams sa zbivanjima u finansijskom sektoru zemlje, naročito u bankarskom sektoru, koji nastavlja da funkcioniše dobro, naglašavajući povećanje aktivnosti ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visokom stepenu održivosti […]

Predsednik Thaçi pohvalio je CBK za očuvanje finansijske stabilnosti

03/07/2018
Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, danas je dočekao guvernera Centralne banke Kosova, Fehmija Mehmetija, koji je predao predsedniku godišnji izveštaj o radu CBK-a za 2017. godinu. Predsednik Thaçi je čestitao guverneru Mehmetiju i čitavom osoblju CBK-a na poslu koji izvršavaju radi očuvanja finansijske stabilnosti i na podršci opštih ekonomskih politika Vlade Kosova. S druge strane, […]

Odbor CBK izabrao zamenika guvernera

28/06/2018
 Odbor Centralne banka Republike Kosova na sastanku održanom 28 juna 2018 godine odobrio sledeće : – Pravilnik o međubankarskom platnom sistemu; – Finansijski izveštaji za prvi kvartal 2018 godine ; i – Imenovanje g. Sokol Havolli zamenik guvernera Centralne banke Kosova. Odbor Centralne banke je takođe obavešten o tromesečnom izveštaju januar-mart 2018 unutrašnje revizije i […]

Guverner g.Mehmeti primio je na sastanak direktora GIZ-a za Kosovo i Makedoniju g. David Oberhuber

20/06/2018
Direktor GIZ-a, g. David Oberhuber posetio je danas Centralnu banku Republike Kosovo, gde ga je primio guverner g. Fehmi Mehmeti. Ovom prilikom guverner Mehmeti čestitao g. Oberhuber za njegovu novu poziciju i poželeo dobrodošlicu u Republiku Kosovo. Guverner je na ovom sastanku upoznao sa dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, naglašavajući rast aktivnosti ovog sektora u […]

Guverner Mehmeti: CBK-a je preduzela sve mere za trajnu finansijsku stabilnost

16/06/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti prisustvuje Samitu ministra finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava regiona koji se održava u Bečićima u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg skupa je : “Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne finansijske krize ”. U svom obraćanju učesnicima , guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti , […]

Objavljen godišnji izveštaj CBK-a za 2017

14/06/2018
Centralna banka Republike Kosova je objavila godišnji izveštaj za 2017 koji sumira sve događaje u sektorima koji su deo odgovornosti CBK -a Godišnji izveštaj CBK za 2017 godine, kako to zahteva Zakon o centralnoj banci, predstavlja pregled ekonomskih i finansijskih kretanja i aktivnosti CBK tokom 2017 godine, gde je očiglendo da je CBK uspešno postigla […]

Guverner Mehmeti dodelio je nagrade za ”Mlade ekonomiste”

12/06/2018
U funkciji razvoja ekonomskih istraživanja , Centralna banka Republike Kosova, tradicionalno je dodelila nagradu najboljim istraživačima predstaviljeni od strane mladih ekonomista, u oblasti finansijskog sistema i ekonomskog razvoja u zemlji. U prostorijama CBK-a guverner Mehmeti dodelio je nagrade za dobitne radove predstavljeni od strane mladih ekonomista za 2017.godinu. Nakon razmatranja i ocenjivanja najboljeg istraživačog rada […]

Centralna banka Republike Kosova i Albansak banka, organizuju izložbu “Gjergj Kastrioti Skënderbe u albanskoj valuti i novčanicama”

10/06/2018
U okviru “Vitit Mbarëkombëtar Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, 140 godišnjica Albanske Prizrenske lige (10 juna 1878) i 110 godišnjica Kongresa manastira, Centralna banka Republike Kosova i Albanska banka organizuju Izložbu “Gjergj Kastrioti Skënderbeu u albanskoj valuti i novčanici”. Izložba je deo nacionalnog dnevnog reda u organizaciji Vladine komisije za međunarodnu godišnjicu Gjergj Kastrioti Skënderbeu i […]

Mehmeti: CBK je maksimalno angažovana u rešavanju pitanja Zelenog kartona

08/06/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosova , Fehmi Mehmeti zajedno sa predsedavajućim Komisije za buđet i finansija u Skupštini Kosova, Lumir Abdixhiku i drugim zvaničnicima Vlade Kosova zaduženi za rešavanje pitanja zelenog kartona sastao se sa visokim predstavnicima "Uniqua Group Austria", sa kojima je razmatrana mogućnost pokrivanja Kosova od strane Austrije. Na ovom sastanku, na inicijativu […]

Guverner Mehmeti: CBK-a je u velikoj meri iskoristila podršku Svetske banke

06/06/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti i ministar finansija, Bedri Hamza se sastali sa Izvršnim direktorom Konstituence Svetske banke , g Franciscus Godst, u kojoj učestvuje i Kosovo. Guverner Mehmeti je obavestio g. Godsta o najnovijim događajima u finansijskom sektoru i saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama , sa posebnim naglaskom na Svetsku banku, zahvaljujući […]

CBK će ubrzo usaglasiti sporazum sa Evropskom centralnom bankom

30/05/2018
 Guverner Centralne banke Republike Kosova  Fehmi Mehmeti sastao se sa zamenikom generalnog direktora Evropske centralne banke, Rolf Klug. Guverner Mehmeti je obavestio zamenika generalnog direktora ECB-a, o nedavnim događajima u bankarskom sistemu na Kosovu, kao i približavanje  pravnog okvira CBK-a s ciljem Evropske unije i Bazelskim principima. Na održanom sastanku dogovoreno je da blagovremeno podnesu […]

Deutsche Bundesbank će podržati CBK

30/05/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti tokom posete Frankfurtu Nemačka, sastao se sa zamenikom predsednika i ujedno članom Izvršnog odbora Deutsche Bundesbank, Dr. Johannes Beermann. Na sastanku , guverner Mehmeti obavestio je zamenika predsednika  Deutsche Bundesbank, Beermann, o najnovijim dešavanjima u ekonomiji i finansijskim sistemom Republike Kosovo. Guverner Mehmeti je takođe izrazio iskrenu zahvalnost […]

Guverner Mehmeti dobija podršku Predsednika BaFin, Dr. Felix Hufeld

29/05/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti tokom službene posete Bonu i Frankfurta u Nemačkoj , sastao se sa predsednikom Saveznog nadzornog organa (BaFin), Dr. Felix Hufelda. Na ovom sastanku guverner Mehmeti je obavestio predsednika BaFina, Dr. Hufelda, o najnovijim dostignućima u finansijskom sistemu uopšte i posebno o bankarskom sektoru . Guverner Mehmeti je takođe […]

Guverner Mehmeti sastao se sa randnom grupom o izmeni Zakona o bankama , mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama

25/05/2018
Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti sastao se sa Radnom grupom Komisije za budžet i finansije o nadzoru primene Zakona br.04/L-093 o bankama , mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama na Kosovu. Guverner Mehmeti je rekao da CBK ima centralni registar i isti je dostupan javnosti na svojoj zvaničnoj internet stranici , u kojoj se […]

Mehmeti: CBK podržava projekte koje omogućavaju ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta

24/05/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je danas na sastanku ministra infrastrukture ,Pal Lekaj. Tema ovog razgovora bila su opšta kretanja u bankarskom sektoru i podrška koju CBK može pružiti u realizaciji infrastrukturnih projekata. Guverner, Fehmi Mehmeti obavestio je ministra Lekaja o opštim trendovima u finansijskom sektoru na Kosovu i radu CBK-a na […]

Premijer Haradinaj primio je na sastanak guvernera Centralne banke Republike Kosovo g.Fehmi Mehmeti

07/05/2018
“Centralna banka i dalje ostaje jedna od najkredibilnijih institucija u zemlji”, rekao je premijer  Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, tokom sastanka sa guvernerom Centralne banke Republike Kosovo , g.Fehmi Mehmeti. Ovom prilikom premijer  Haradinaj je visoko pohvalio ulogu CBK-a , naglašivši  da Kosovo  ima sreću da ima takvu instituciju , koja praktikuje profesionalizam i efikasnost , […]

Guverner g.Mehmeti primio je na sastanak zamenika šefa Misije Savezne Republike Nemačke na Kosovu g.Jan-Axel Voss

30/04/2018
Zamenik šefa Misije Savezne Republike Nemačke u Republici Kosovo g.Jan-Axel Voss, posetio je danas Centralnu banku Republike Kosovo, gde je dočekan od guvernera g.Fehmi Mehmeti. Ovom prilikom, guverner Mehmeti obavestio je zamenika šefa Misije Nemačke Ambasade o razvoju u finansijskom sektoru zemlje, naglašavajući rast aktivnosti ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visokom nivou […]

Delegacija CBK-a zavšava posetu u Vašingtonu

23/04/2018
Delegacija Centralne banke Republike Kosovo koju vodi guverner g. Fehmi Mehmeti i predsednik Odbora CBK-a g. Flamur Mrasori završila je posetu Sjedinjenim Američkim Državama , gde je od 16-22 aprila u Vašingtonu DC, prisustvovala prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Tokom ove posete, delegacija CBK je dočekana i održala sastanke sa predstavnicima i […]

Tokom boravka u Vašingtonu guverner Mehmeti dobio je podršku visokih zvaničnika Američkog Trezora i rukovodstva MMF-a i Svetske banke

21/04/2018
Guverner CBK -a Fehmi Mehmeti tokom prolećnih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koji se održava u Vašingtonu u Sjedinjenim Državama održao je sastanke sa visokim predstavnicima i visokim zvaničnicima Američkog trezora , Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i homolozima iz različitih zemalja u regionu i šire. Među mnogim sastancima , guverner Mehmeti sastao […]

Guverner g. Fehmi Mehmeti se sastao sa zamenikom direktora MMF-a g. Tao Zhang

20/04/2018
U sklopu sastanaka tokom prolećne sesije MMF-a i SB-a, guverner g. Fehmi Mehmeti se sastao sa zamenikom direktora MMF-a, g. Tao Zhang, koga je obavestio o opštim dešavanjima u finansijskom sistemu i zahvalio mu se na stalnoj podršci koju je MMF pružio CBK-u tokom svih ovih godina. Guverner Mehmeti takođe je imao sastanke sa direktorom […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova g.Fehmi Mehmeti učestvuje na prolećno zasedanje MMF-a i Svetske banke

16/04/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosova g.Fehmi Mehmeti , učestvuje na redovno prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke , koja se održava u periodu od 16-22 aprila 2018 godine u Vašingtonu . Pored učešća na plenarnoj sednici MMF-a i Svetske banke , guverner Mehmeti će učestvovati i na sastancima konstituence za Centralnu i Istočnu […]

Guverner Fehmi Mehmeti učestvuje na 7-godišnjoj istraživačkoj konferenciji koju organizuje Narodna banka Makedonije

13/04/2018
Uz moto:oko jedne decenije nakon krize – na novom globalnom ciklusu i normalizaciji monetarne politike, u toku je 7 godišnja istraživačka konferencija koju organizuje Narodna banka Makedonije. Na ovoj konferenciji učestvuju predstavnici političkih institucija i akademske zajednice, učestvuju sa jedinim ciljem da se obezbedi osnova za raspravu o relevantnim ekonomskim pitanjima. U međuvremenu, na panel […]

Američki investitori spremni da ulažu u bankarski sektor na Kosovu

10/04/2018
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Fehmi Mehmeti, 10 prila 2018 primio je na sastanak predstavnike Poslovne mreže albanske dijaspore sa sedištem u SAD , koju je predvodio predsednik g. Nazar Mehmeti, generalni sekretar g.Ismet Smajli i direktor g. Naim Dedushaj. Guverner je zahvalio delegaciju Poslovne mreže albanske dijaspore sa sedištem u SAD za njihovo […]

Guverner Mehmeti primio je na sastanku američkog ambasadora Greg Delawie

29/03/2018
Ambasador Delawie, čestitao je guverneru Mehmeti na njegovom izboru na mesto guvernera i ohrabrio je CBK da nastavi na putu regulisanja finansijskog sektora i održavanja stabilnosti sektora.Snažno i visoko rukovodstvo u CBK-u je ključno za stalnu finansijsku snagu Kosova i izrazio je želju američke ambasade za nastavak saradnje sa CBK-om. Priština 29 mart 2018 godine […]

PREDSEDNIK REPUBLIKE KOSOVA HASHIM THAÇI , JE DEKRETIRAO GUVERNERA CENTRALNE BANKE KOSOVA, FEHMI MEHMETIJA

29/03/2018
Četvrtak , 29 mart 2018 godine Predsednik Republik Kosova g.Hashim Thaçi primio je danas u Predsedništvo , g.Fehmi Mehmetija. Tokom ovog sastanka predsednik Republike, g.Hashim Thaçi predao dekret novom guverneru Centralne banke Kosova, g.Fehmi Mehmeti na položaju guvernera CBK-a. Predsednik je ovom prilikom pohvalio rad CBK-a ističući da je Centralna banka postigla da održi stabilan […]

Christine Lagarde, izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a), čestitala je guverneru Fehmi Mehmeti na njegovom imenovanju za guvernera Centralne banke Republike Kosovo

29/03/2018
Putem pisma koje je uputila guverneru Fehmi Mehmeti, gđa Christine Lagarde, izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a), rekla je “Ubeđena sam da pod vašim vođstvom, Centralna banka Republike Kosovo će nastaviti sa ostvarivanjem napretka na jačanju stabilnosti finansijskog sektora, produbljivanju finansijskog posredovanja i rešavanju novih izazova”. Kompletna čestitka gđe Christine Lagard za g. Fehmi Mehmeti: […]

V.D. guvernera, g. Mehmeti učestvovao je na regionalnom sastanku guvernera i šefova finansijskog sektora u Rovinju

27/03/2018
Od 26-27. marta 2018. godine, v.d. guvernera Centralne banke Republike Kosova, g. Mehmeti učestvovao je na regionalnom sastanku guvernera i šefova finansijskog sektora, gde je diskutovano o trenutnom stanju i o budućnosti finansijskog sistema u regionu. Glavna tema koja je diskutovana tokom ovog okruglog stola guvernera ove godine, je bila fokusiranje na izazove monetarne politike, […]

V.D. Guvernera CBK-a g.Fehmi Mehmeti primio je na sastanak predstavnika Nemačke banke za razvoj KfW-a

22/03/2018
V.d. Guvernera Centralne banke Kosova g. Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak šefa KfW Divizije za finansijski sektor i ekonomski razvoj za jugoistočnu Evropu i Tursku, g. Markus Aschendorfa. Na sastanku v.d guvernera Mehmeti je obavestio g. Aschendorfa u vezi sa nedavnim razvojem u finansijskom sektoru i u vezi pokazateljima finansijskog zdravlja. Takođe, vršilac dužnosti […]

Odbor Centralne banke Republike Kosovo danas je sa većinom glasova izabrao Prof. Dr. Flamur Mrasori za predsednika Odbora CBK-a

22/03/2018
G.Mrasori je radio u CBK –u više od 11 godina , gde je držao važne funkcije, uključujući položaj sekretara Izvršnog odbora CBK-a i savetnika guvernera . Tokom perioda njegove službe u CBK, bio je uključen u svim važnim procesima za ostvarivanje ciljeva CBK-a. Kao predsedavajući Komisije za evropske integracije CBK-a, g.Mrasori je učestvovao u procesu […]

Fehmi Mehmeti je izabran za guvernera Centralne banke Republike Kosovo

15/03/2018
Na današnjoj sednici Skupštine Kosova, g-din Fehmi Mehmeti izabran je za novog guvernera Centralne banke Republike Kosovo. G. Fehmi Mehmeti je od 2013. godine imenovan na mesto zamjenika guvernera za finansijski nadzor u Centralnoj banci Republike Kosova. G. Mehmeti je imenovan za vršioca dužnosti u septembru prošle godine. Biografija gospodina Fehmi Mehmeti.

Centralna banka Kosova zajedno sa Udruženjem banaka Kosova, počinje aktivnosti za Međunarodnu nedelju novca

12/03/2018
Centralna banka Kosova zajedno sa Udruženjem banaka Kosova započeli su aktivnost u okviru Međunarodne nedelje novca . Današna aktivnost započela je sa učenicima četvrtog razreda osnovne škole “Don Bosko”. Učenike prvobitno je pozdravio zamenik guvernera CBK-a, g.Lulzim Ismajli, koji je rekao da je jedan od strateških ciljeva CBK-a, promovisanje zdravog razvoja finansijskog sistema u Republici […]

Centralna banka Kosova održala je konferenciju za medije o Međunarodnoj nedelji novca

09/03/2018
V.D guvernera g.Fehmi Mehmeti je prvobitno pozdravio medije i zahvalio im na podršci BQK-u da odražava svoje aktivnosti u cilju boljeg informisanja građana. V.D guvernera g.Mehmeti je zatim govorio o značaju ove sedmice, aktivnosti međunarodnog karaktera , koji je CBK već tradicionalno usmerio na informisanje građana o pravilnom upravljanju novca. Dalje je naglasio da aktivnosti […]

Izvršni odbor CBK-a je osnovao stalni organ za procenu i rešavanje regulatornih izazova u vezi sa virtuelnim novcem

27/02/2018
Nakon angažovanja i upozorenja CBK-a u vezi sa fenomenom virtualnog novca , Izvršni odbor CBK na svom sastanku održanom 26 februara uspostavio je stalni organ za procenu i rešavanje regulatornih izazova koji se odnose na virtuelni novac. Ovaj strukturisani organ u formi savetodavne grupe će pratiti i analizirati međunarodna kretanja o regulaciji virtuelnog novca, fokusirajući […]

V.d guvernatora g. Mehmeti je prisustvovao konferenciji “Razvoj računovodstvene i revizijske profesije u prvoj deceniji nezavisnosti

16/02/2018
Uoči 10 godišnjice nezavisnosti Republike Kosova, v.d guvernera Centralne banke Republike Kosova, g. Fehmi Mehmeti, prisustvovao je konferenciji “ Razvoj računovodstvene i revizijske profesije u prvoj deceniji nezavisnosti”, u organizaciji Udruženje Sertifikovanih Računovođa i Revizora Kosova (SCAAK), na kojoj su učestvovali predsednik SCAAK-a, g. Nazmi Pllana, zamenik ministra finansija, g. Fatmir Gashi, predsedavajući Saveta za […]

V.d guvernera Mehmeti učestvovao je na Ekonomskom forumu “10 -Godišnjica ekonomske nezavisnosti Kosova”

16/02/2018
Uoči 10 godišnjice Deklaracije o nezavisnosti Kosova, v.d guvernera Centralne banke Republike Kosova ,g. Fehmi Mehmeti prisustvovao je Ekonomskom forumu “Deseta godišnjica ekonomske nezavisnosti Kosova” u organizaciji Privredne komore Kosova, na kojoj je učestvovaoi predsednik Republike Kosova g. Hashim Thaçi i ministri kabineta. Ovom prilikom v.d guvernera Mehmeti, kao deo panela , u svojoj izjavi […]

V.D guvernera CBK susreo se sa zamenikom generalnog direktora MMF Tao Zhanga

15/02/2018
Zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhang boravi u zvaničnoj poseti Republici Kosova , gde je dočekan na sastanku od v.d. guvernera Centralne banke Republike Kosova Fehmi Mehmeti i ministra finansija Bedri Hamza . V.d. guvernera Centralne banke Kosova g.Fehmi Mehmeti, zahvaljujući g. Tao Zhang o podršci za Kosovo, posebno CBK-a, rekao “Uveravam vas […]

Zamenik guvernera za bankarstvo Lulzim Ismajli vrši radnu posetu centru plaćanja kartica u Istanbulu (Bankalararasi Kart Merkezi – BKM

09/02/2018
U cilju razmene iskustava i upoznavanja sa novim razvojem u oblasti platnih usluga, zamenik guvernera za bankarstvo, Lulzim Ismajli i direktor platnog sistema g. Dardan Fuša, posetili su instituciju za obradu ATM plaćanja u Istanbulu, koju je osnovao bankarski sektor u Turskoj, koji je prepoznat kao uspešan primer inicijative banaka za olakšavanje plaćanja karticama i […]

Odbor MMF –a za Kosovo pozdravio je ekonomske rezultate Kosova i reforme koje su preduzete

07/02/2018
Odbor MMF-a pozdravio je dobre ekonomske perfomanse Kosova i reforme koje su preduzete i pozvao vlasti da ubrzaju strukturne reforme. Ovi komentari proizilaze iz uspješnog zaključka sastanka Odbora MMF-a za Kosovo, na kojem se diskutovalo o izveštaju osoblja MMF-a “Konsultacije sa članom IV sa Kosovom”. Takođe, nakon procene učinka , članovi Odbora su takođe odobrili […]

Upozorenje u vezi sa korišćenjem virtualnog novca

31/01/2018
 Centralna banka Republike Kosovo, s obzirom na nove događaje i gledajući interes javnosti za virtuelni novac , ponavlja da se obaveštavaju građani na moguće rizike finansijskih gubitaka sa kojima se mogu suočiti prilikom ulaganja u virtuelni novac.. Virtuelni novac se ne priznaje kao sredstvo za plaćanje ili pravni lek, tako da se ove vrste virtuelnih […]

V.d. guvernera Mehmeti prisustvovao je Forumu Centralne i Istočne Evrope 2018, u organizaciji EuroMoney Center u Beču

17/01/2018
Dana 16 i 17 janara 2018, delegacija CBK koju je predvodio V.D. guvernera CBK -a g. Fehmi Mehmeti učestvovao je na Forumu centralne i istočne Evrope u organizaciji EuroMoney Center, kojem su prisustvovali guverneri, ministri finansija i predstavnici finansijskih institucija. Na konferenciji su razmatrane razne teme, od predstavnika različitih zemalja, kao što su : upravljanje […]

Prodaja zelenog kartona na Kosovu, od strane neovlašćenih lica je nezakonita

05/01/2018
U poslednje vreme , Centralna banka Republike Kosova (CBK) je informisana da na Kosovu postoje osobe koji prodaju zeleni karton . Zeleni karton je sertifikat koji izdaje kompanija osiguranja koja je član Nacionalnog biroa, koja je član Saveta Biroa. Međunarodni sistem osiguranja vozila koji upravlja Savet biroa putem zelenog kartona je međunarodni sporazum između nadležnih […]

CBK je održao konferenciju za medije na kraju godine

20/12/2017
Centralna banka Republike Kosova uspešno je ostvarila svoje zakonske ciljeve pružanjem stabilnog finansijskog sistema sa zadovoljavajućim trendom razvoja, koji je i dalje bio jedan od glavnih pristalica ekonomskog razvoja zemlje, rekao je v.d.guvernera g. Fehmi Mehmeti na konferenciji sa predstavnicima medija održanoj danas u CBK.VD. guvernera Mehmeti takođe je naglasio da je efikasna komunikacija sa […]

Kosovo i dalje ima stabilne perfomanse finansijskog sektora

12/12/2017
Nakon završetka posete delegacije Misije Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu , na čelu sa gđa .Stephanie Eble, u prostorijama Vlade Kosova održana je konferencija za medije , na kojoj su govorili ministar finansija g .Bedri Hamza, gđa.Stephanie Eble, šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu i g.Fehmi Mehmeti v.d guvernera CBK . V.d. guvernear Centralne […]

Delegacija Centralne banke Kosova , koju predvodi predsednik Odbora CBK -a g.Bedri Peci borave u zvaničnoj poseti Centralne banke Švetske

24/11/2017
Saradnji Centralne banke Republke Kosova sa odgovarajućim bankama i međunarodnim finansijskim institucijama Evrope i šire pridružuje se i saradnja sa najstarijom centralnom bankom na na svetu , Riksbank Švetske. Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosova, kojom je predsedavao predsednik Odbora prof.Dr. Bedri Peci u sastavu člana Odbora CBK Nuhi Ahmeti, zamenik guvernera za bankarske operacijeg.Lulzim […]

Završena je Međunarodna konferencija “Pristup finansijama, bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi”

14/11/2017
Centralna banka Republike Kosova u saradnji Nacionalne banke Austrije i Evropskom investicionom bankom , održali su Međunarodniu konferenciju visokog nivoa “Pristup finansijama, bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope ”. Na ovoj konferenciji su razmatrane teme sa pitanjima koja su važna za značaj bankarskog sektora u centralnoj i istočnoj Evropi […]

Organizuje se konferencija “Pristup finansijama , bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u Centralnoj , Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi ”

13/11/2017
Centralna banka Republike Kosovo, Nacionalna banka Austrije i Evropska investiciona banka organizuju Međunarodnu konferenciju “Pristup finansijama , bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u Centralnoj Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi ”, koja će se održati 14 novembra, 2017 godine u Swiss Diamond Hotel, Priština. Svrha organizovanja ove konferencije je adresiranje važnih pitanja o aktivnostima bankarskog sektora u […]

Završeni su radovi Godišnje konferencije Banke Albanije

10/11/2017
Završena je tradicionalna godišnja konferencija Banke Albanije , u saradnji sa Univerzitom u Oksfordu , u stvari sa Koledž St Anthony. Tokom rada ove konferencije zaključeno je da monetarna politika dobija podršku u drugim finansijskim instrumentima . Na ovaj način , ona može imati koristi od daljeg razvoja finansijskih institucija , pošto ovaj razvoj , […]

V.D. guvernera CBK –a g. Fehmi Mehmeti učestvuje na godišnjoj konferenciji koju organizuje Banka Albanije

09/11/2017
Banka Albanije , u saradnji sa Centrom za jugoistočne evropske studije na Univerzitetu Oksford, održava svoju godišnju konferenciju pod nazivom: “Razvoj na bankarskom tržištu i infrastrukture finansijskih tržišta . Uloga strukture, veličine i tržišne infrastrukture za ublažavanje rizika i perfomanse finansijskog posrednika”, u kojoj učestvuje i v.d. guvernera CBK –a g.Fehmi Mehmeti. Prisutni su takođe […]

CBK pozdravlja procenu Svetske banke , a naročito poboljšanje naznačeno u stubu pristupa finansiranju

02/11/2017
CBK pozdravlja procenu Svetske banke u Izveštaju po lakoći poslovanja , o podršci poboljšanja ukupne pozicije rangiranja , a posebno poboljšanje naznačeno u stubu pristupa finansiranju i dobijanju kredita. Izveštaj po lakoći poslovanja što se tiče pristupa finansiranju , između ostalog meri obim, pokrivenost i kvalitet informacija o kreditima koje registri kredita raspolažu . Uz […]

Centralna banka Republike Kosova i Muzej Kosova obeležili su Svetski dan štednje

31/10/2017
Uz moto naša budućnost počinje sa štednjom Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Muzejom Kosova obeležila je Svetski dan štednje . Deo ove aktivnosti bili su učenici iz osnovnih škola glavnog grada koji su posetili izložbu ilirske novčiće , eurokovanice i novčanice. Izložba se održava u prostorijama CBK gde su izloženi antičke novčići koji […]

V.D i Guvernera g.Fehmi Mehmeti primio je na sastanak predstavnika Kancelarije Evropske unije u Prištini, g-dju. Natalya Apostolova

19/10/2017
G.Mehmeti se prvo zahvalio g-đi . Apostolova za nastavak podrške koju je kancelarija Evropske unije u Prištini uvek pokazala našim institucijama u svim sferama . Svesni smo da razvoj finansijskog sektora ostaje jedan od ključnih preduslova za održivi ekonomski razvoj zemlje, naglasio je g.Mehmeti. Uloga Centralne banke Republike Kosovo ima veoma važno mesto , s […]

V.D guvernera CBK -a g. Mehmeti i delegacija sa Kosova ja završila svoje učešće na godišnjim sastancima SB i MMF

16/10/2017
V.D guvernera Centralne banke Republike Kosova g. Fehmi Mehmeti i delegacija sa Kosova su završili učešće na redovnim sastancima jesenjeg zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koji je održan u Uashington DC od 10-15 oktobra 2017godine. V.D guvernera , pored učešća na plenarnim zasedanjima MMF –a i SB , održao važne sastanke sa visokim […]

V.D Guvernera održava godišnje sastanke sa MMF-om i Svetskom bankom

13/10/2017
U okviru sastanaka MMF-ai Svetske banke koji se održavaju u Vašingtonu D.C. delegacija CBK na čelu sa V.D guvernera g. Fehmi Mehmeti, održali sastanke sa višim zvaničnicima Američkog trezora g. PAUL Leonovich i njegov tim . Na ovom sastanku V.D guvernera g.Mehmeti zahvalio se na doprinosu koji je SAD dala u izgradnji kosovskih institucija a […]

Centralna banka Republike Kosova lansira Program Finansijske Edukacije

05/10/2017
 Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Child & Youth Finance International (CYFI), Europian Fund for Southeast Europe (EFSE) i Udruženje banaka Kosova (UBK), održala je danas treći sastanak Regionalne radne grupe za finansijsku edukaciju omladine i finansijske inkluzije za jugoistočnu Evropu. Na sastanku su predstavljeni događaji u oblasti finansijske edukacije, finansijske inkluzije i zaštita […]

Visoku delegaciju MMF –a primio je V.D guvernera g.Fehmi Mehmeti

02/10/2017
G.Fehmi Mehmeti, v.d. guvernera Centralne banke Republike Kosova sa svojim saradnicima dočekao na sastanak delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio g. Jacques Miniane, šef Misije za Kosovo na odlasku i gđu. Stephanie Eble, novi šef Misije za Kosovo. G.Mehmeti se zahvalio delegaciji Međunarodnog monetarnog fonda za posetu, saradnju i kontinuiranu podršku Međunarodnog monetarnog fonda […]

Poseta visoke delegacije iz Narodne banke Republike Makedonije

20/09/2017
G. Fehmi Mehmeti, v.d. guvernera Centralne banke Republike Kosovo, u pratnji g. Lulzim Ismajli- zamenik guvernera CBK primili su danas na sastanku delegaciju Narodne banke Republike Makedonije , na čelu sa g, Fadil Bajrami zamenik guvernera Narodne banke Republike Makedonije. Gospodin Mehmeti se zahvalio g. Bajrami za posetu i izuzetnu saradnju na svim nivoima između […]

Odbor Centralne banke Republike je imenovao na položaj vršioca dužnosti guvernera g. Fehmi Mehmeti

11/09/2017
Odbor Centralne banke Republike Kosovo na vanrednom sastanku održanom danas razmatrao je pitanje ispunjavanja položaja guvernera . Odbor, je nakon analize situacije nastalog nakon ostavke guvernera Hamze , doneo odluku imenovanjem g. Fehmi Mehmeti, za vršioca dužnosti guvernera do izbora novog guvernera. Od 2013 godine gospodin Mehmeti, je imao funkciju zamenika guvernera za finansijski nadzor […]

Guverner Centralne banke Kosova (CBK), Bedri Hamza, podneo je ostavku sa položaja u CBK

10/09/2017
  Kao rezultat novih okolnosti i dešavanja nastalih u oblasti izgradnje novih institucija – Vlade Republike Kosova, guverner Centralne banke Republike Kosovo, gospodin Behri Hamza danas je održao konferenciju za novinare u prostorijama CBK-a, gde je podneo ostavku sa položaja guvernera. Do njegove ostavke je došlo kao rezultat njegovog imenovanja za sastavni deo novog vladinog […]

Guverner Hamza dočekao direktoricu Svetske banke za Zapadni Balkan g-dju.Gelder

07/09/2017
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g.Bedri Hamza danas sa saradnicima , primio u Centru za kontinuirani rad CBK u Prizrenu , direktoricu Svetske banke za Zapadni Balkan g-đu.Linda Van Gelder u pratnji Marko Mantovanelli, direktor Kancelarije Svetske banke u Republici Kosovo. Guverner Hamza je čestitao g-đu. Van Gelder o novom položaju i upoznao je o […]

Završen je program sa studentima za profesionalnu praksu u CBK za 2017 godinu

25/08/2017
Istaknuti studenti sa različitih univerziteta na Kosovu pohađali su program profesionalne prakse u CBK a koji je održan četiri sedmice tokom jula i avgusta 2017godine. Glavni cilj ovog programa je da odabrani studenti izdvoje iskustva sa osobljem CBK i realizuju konkretne projekte. Izbor uspešnih kandidata vrši se uzimajući u obzir rezultate studija i stepen motivacije […]

Nemačka ambasadorka na Kosovu , g-dja. Angelika Viets posetila CBK

08/08/2017
Guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Bedri Hamza, dočekao je danas na oproštajnom sastanku, nemačku ambasadorku . g-dja Angelika Viets koja je bila u pratnji nemačkog zamenika ambasade Jan-Axel Voss. Guverner Hamza, je zahvalio ambasadorku Viets, na kontinuiranoj podršci koje je CBK dobila od nemačke vlade, i izrazio uverenje da će se ova saradnja nastaviti […]

Guverner Hamza učestvuje na konferenciji visokog nivoa u Dubrovniku

11/07/2017
Guverner CBK, Bedri Hamza, učestvuje na konferenciji visokog nivoa koju organizuje MMF i Hrvatska narodna banka koja se održava u Dubrovniku. Glavna tema konferencije je "Ponovno ubrzanvaje približavanja u Centralnoj , Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi". Osim guvernera i ministara finansija zemalja Centralne , Istočne i Jugoistočne Evrope , na konferenciji prisustvuje i generalna direktorica MMF […]

U Prištini održan sastanak sektora za osiguranje poljoprivrede na Kosovu

11/07/2017
U cilju predstavljanja Projekta za osiguranje poljoprivrede , za sve zainteresovane strane na Kosovu i stvaranja platforme za sektorski razgovor u potencijalnim oblastima za zajedničke aktivnosti, danas u Prištini su se okupili učesnici i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, CBK, kompanija osiguranja , brokeri, banke , MFI , fermeri i IFC. Cilj ovog okruglog stola je razgovor […]

Zamenik guvernera Mehmeti učestvuje na Samitu “Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju ” koji se održva u Bečićima Crnoj Gori

16/06/2017
Zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosova, g.Fehmi Mehmeti učestvuje na samitu guvernera centralnih banaka ministara finansija i direktora poreskih uprava zemalja regiona koji se održava u Bečićima Crnoj Gori sa temom “Finansijska stabilnost regiona u promenjenim globalnim okolnostima ”. Na sesiji Panelista guvernera regiona sa temom monetarna politika zemalja regiona između Američkih federalnih rezervi i […]

Guverner Hamza u poseti finansijskim institucijama u Nemačkoj

09/06/2017
Guverner Hamza u poseti finansijskim institucijama u Nemačkoj Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza je u zvaničnoj poseti Finansijskim institucijama u Nemačkoj . Tokom posete , guverner Hamza se sastao sa predsednikom BaFin-it , Dr. Felix Hufeld sa kojim je razgovarao o daljoj saradnji koje BaFin-pruža CBK u svim oblastima. Istovremeno, predsednik Hufeld je […]

Centralna banka Republike Kosova sprovodi novi sistem kreditnog regjistra

05/06/2017
Počevši od danas , 5 juna 2017, Sistem kreditnog regjistra Kosova (KRK) koji se koristi od strane banaka i mikrofinansijskih institucija je zamenjen sa jednim novim sistemom.  Ovaj sistem je razvijen prema najnovijim standardima i tehnologije u oblasti kreditnog izveštaja. KRK po prvi put je pušten u rad 2006 godine , sa ciljem pružanja informacija […]

Upozorenje u vezi koriščenja virtuelnog novca

01/06/2017
Centralna banka Republike Kosova izdala sledeće saopštenje kako bi upozorila građane o mogućem korišćenju virtualnog novca u Republici Kosova. Upotreba virtualnog novca , kao što je Bitcoin, nije zakonski regulisana i predstavlja rizik koji može dovesti do finansijskih gubitaka . Svi potencijalni korisnici virtuelnog novca se obaveštavaju da u Republici Kosova ne postoji institucija koja […]

Poseta SOS dečija sela u CBK

31/05/2017
U okviru programa finansijske edukacije , 30 maja 2016 organizovana je poseta SOS dečija sela u Centralnoj banci Republike Kosova, gde su ova deca bili specijalni gosti guvernera Centralna banke Kosova g. Bedri Hamza. Tokom razgovora guvernera sa decom razgovaralo se o raznim pitanjima kao što su rad , značaj upravljanje novca, štednja, funkcije CBK […]

CBK je organizovala okrugli sto povodom međunarodnog meseca svesti ze unutrašnju reviziju.

30/05/2017
Kao u svim zemljama sveta i CBK, odnosno Departman unutrašnje revizije je organizovao okrugli sto povodom obeležavanja međunarodnog meseca svesti za unutrašnju reviziju. Okrugli sto organizovan povodom ovog događaja pod nazivom “Uloga i i značaj unutrašnje revizije”. Obeležavanje ovog događaja na globalnom nivou ima za cilj da promoviše ulogu unutrašnje revizije u organizacionom upravljanju , […]

CBK je predstavljena na godišnjoj konferenciji EFSE koja je održana u Splitu u Hrvatskoj

23/05/2017
Dana 17-18 maja 2017, delegacija Centralne banke Republike Kosova, u čijem sastavu su bili g. Fehmi Mehmeti, zamenik guvernera za finansijski nadzor i g-dja Shkëndije Himaj, koordinator za opšte funkcije , učestvovala na sastancima organizovanim od strane EFSE (European Fund for SouthEast Europe) u Splitu u Hrvatskoj kao i konferencije pod nazivom: “Stvaranje mogućnosti za […]

Zamenik guvernera g.Lulzim Ismajli učestvovao u konstitutivnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Sloveniji

22/05/2017
Na dan 19-20 maja 2017 godine u Ljubljani u Sloveniji razvijeni su konstitutivni sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Na ovom sastanku Centralna banka Kosova je predstavljena od strane zamenika guvernera za bankarsko poslovanje g Lulzim Ismajli. Konstitutivni sastanak Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke su sastanci koji se održavaju jednom godišnje u jednoj […]

Predstavljene su aktivnosti i rezultati delegacije Kosova sa prolećnih sastanaka MMF i SB

26/04/2017
Guverner Centralne banke Republike Kosova učestvovao na konferenciji za novinare organizovanoj od strane Ministarstva finansija , gde je učestvovao i domaćin – Ministar finansija Avdullah Hoti, kao i predstavnici rezident Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu Ruud Vermeule. Tema konferencije se odnosila o razvijenim aktivnostima i učešće delegacije Republike Kosova na prolečnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda […]

Guverner Hamza pratećom delegacijom sa Kosova završili sastanke na prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu D.C

24/04/2017
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza i delegacija sa Kosova su završili učešće na redovnim sastancima prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koji je održan u Vašingtonu DC od 17-23 aprila. Guverner , pored učešća u plenarnim sednicama MMF i SB je postigao dogovor sa Federal Reserve Bank of New York […]

Guverner Hamza tokom boravka u Vašingtonu potpisao sporazum o saradnji sa Federal Reserve Bank of New York

21/04/2017
Guverner g. Bedri Hamza tokom boravka u Prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda koji se održava u Vašingtonu, Sjedinjenim Američkim Državama je dobio podršku od Stejt departmenta i Američkog trezora za Centralnu banku Republike Kosova. Da bi produbili saradnju između Centralne bake Republike Kosova i Federal Reserve Bank of New York, guverner Hamza i potpredsednik Federal […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova učestvuje na godišnjim sastancima MMF-a i Svetske banke

20/04/2017
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza učestvuje u redovnim sastancima prolečnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koja se održava u Vašngtonu DC. Tokom boravka u MMF –a prolečnih sastanaka SB , guverner Hamza zajedno sa ministrom finansija g.Avdullah Hoti, sastao se sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo g. Jacques […]

Kosovo će implementirati Napredni sistem distribucije opštih podataka MMF

14/04/2017
Misija iz Departmana za statistiku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je posetila Prištinu od 6-13 aprila 2017, kako bi pomogla kosovsku vlast /autoritet/ u sprovođenju Naprednog Sistema distribucije opštih podataka MMF (engleski: Enhanced General Data Dissemination System e-GDDS), koji je odobren od strane Izvršnog odbora MMF maja 2015.Više

Certifikacija novih aktuara od FNO

11/04/2017
Zamenik guvernera za Finansijski nadzor CBK g. Fehmi Mehmeti 6 aprila 2017 učestvovao u ceremoniji organizovanoj od strane Finansijskog nadzornog organa Albanije (FNO) u vezi certifikacije novih aktuara, koji su završili dugoročni program stručnog osposobljavanja za aktuare. Nastavni plan i program ove obuke bio je u skladu sa Međunarodnim programom udruženja aktuara (IAA) i bio […]

Studenti Američkog univerziteta na Kosovu posetili su Centralnu banku Kosova

05/04/2017
Centralnu banku Republike Kosova danas je posetila grupa studenata iz oblasti ekonomije Američkog univerziteta na Kosovu – (RIT-Kosova). Studente je pozdravio guverner Centralne banke Republike Kosova , g. Bedri Hamza koji je blisko upoznao studente o ulozi i funkcijama CBK u privredi Kosova. Guverner Hamza je govorio o finansijskom sistemu na Kosovu razgovarajući o detaljima […]

Guverner Hamza učestvuje na sastanku guvernera centralnih banaka regiona koji je održan u Umagu , u Hrvatskoj

31/03/2017
    Guverner Centralene banke Republike Kosova, Bedri Hamza učestvuje na sastanku guvernera regiona , koji se održava u organizaciji Hrvatske narodne banke i hrvatskog časopisa "Lider". Glavna tema sastanka se odnosi na uticaj evra kao mekanizam za zatezanje finansijske politike u cilju finansijske stabilnosti i ekonomskog razvoja. Ovom prilikom guverner Hamza je govorio o […]

Zamenik guvernera Ismajli primio je delegaciju od Federal Reserve Bank of New York

31/03/2017
Delegacija od Federal Reserve Bank of New York boravi u radnoj poseti Centralnoj banci Kosova kako bi razgovarali o najboljim praksama upravljanja rezervi između Republike Kosova i Federal Reserve Bank of New York. Američku delegaciju danas je primio zamenik guvernera za bankarske poslove/operacije/ g. Lulzim Ismajli i direktor Departmana za upravljanje sredstava g-đica Shkëndije Nahi. […]

Obeležavanje Međunarodne nedelje novca

27/03/2017
Uz moto “Učite, Štedite, Zaradite” obeležava se Međunarodna nedelja novca na Kosovu. Centralna banka Kosova , zajedno sa Udruženjem banaka Kosova i Muzeja Kosova prilikom početka Međunarodne nedelje novca organizovali su otvaranje ove nedelje, čija je svrha da promoviše i širi svest i razumevanje potrebe za bolje finansijske edukacije i poboljšanja finansijske edukacije u celini. […]

CBK , Udruženje banaka Kosova i Narodni muzej Kosova obeležili Međunarodnu nedelju novca

26/03/2017
Međunarodna nedelja novca 2017- Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Muzejom Kosova i Udruženje banaka Kosova organizuje ove aktivnosti povodom Međunarodne nedelje novca . Aktivnosti: 27/28 mart 2017- Aktivnost za decu u Muzeju Kosova • Kratko predavanje o istoriji novca i njegova vrednost u to vreme; • Radovi dece sa glinom; • Izložba numizmatike […]

Odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) omogućava Kosovu pristup sredstava od 100 miliona evra

14/03/2017
Na zajedničkoj konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovali guverner Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza , ministar finansija , g. Avdullah Hoti šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu , g. Ruud Vermeulen najavili uspešno usvajanje drugog i trećeg razmatranja programa SBA sa Kosovom od strane odbora MMF-a . Ova odluka usledila je nakon gledanja […]

CBK dodeljuje nagradu za mlade ekonomiste i za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti finansijskog sistema

28/02/2017
Centralna banka u toku svojih godišnjih aktivnosti , nastavila je i ove godine deljenje nagrada za mlade ekonomiste i najbolju priču u novinarstvo. Što se tiče kandidatura o kriterijumima navedenim u konkursu CBK za “ Ngaradu za mlade ekonomiste” , nakon razmatranja i procene najbolji radova istraživanja u oblasti ekonomije i finansija, nakon razmatranja i […]

Republika Kosovo počinje redovno izveštavanje o statistici spoljnog sektora u Eurostatu

31/01/2017
Republika Kosova počinje redovno izveštavanje o statistici spoljnog sektora (SSJ) u Eurostat, čineći jedan veoma značajan korak u razvoju sistema statistike. SSJ za Kosovo su sada predstavljena u “Database” Eurostata (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) Kosovo je posvećeno da koristi Databaze Eurostata kao opšti okvir u daljem unapređenju nacionalnog sistema disiminacije statistike, u skladu sa praksama Evropske unije (EU). […]

Bankarski sektor Kosova doprinosi u finansiranju privrede

16/01/2017
Postupak ovog Panela u Beč povodom publikacije Svetske banke "Rizici i vraćanje (efekti): Upravljanje finansijskih kompromisa za ukupni rast u Evropi i centralnoj Aziji ", je doprineo sa prezentacijom–govorom zamenika guvernera finansijskog nadzora CBK g. Fehmi Mehmeti. On je svojim govorom prvobitno pozdravio potpresednika Svetske banke g.Mueller ,zatim g-dja .Ellen Goldstein , direktor Svetske banke […]

Nagrada CBK za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti ekonomije – finansijski sistem

19/12/2016
U cilju promovisanja , izdavanja, objavljivanje i prenosa teme u sredstvima javnog informisanja među novinarima privrede , Centralna banka Republike Kosova, objavljuje konkurs za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti ekonomije – finansijski sistem za 2016 godinu . Ova nagrada će biti podeljena na tri kategorije : 1) Najbolja TV priča / Nagrada za najbolju […]

Održana dvodnevna radionica :“ Radionica o mogućnosti uključivanja zainteresovanih strana u finansijskoj edukaciji ” u saradnji sa CBK , CRIN i UBK

22/11/2016
Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za prava dece i omladine Child & Youth Finance International Youth i Udruženje banaka Kosova , održali dvodnevnu radionicu na temu: “Radionica o mogućnosti uključivanja zainteresovanih strana u finansijskoj edukaciji”, u kojem učestvuju finansijske institucije i razne javne institucije na Kosovu. U ovoj radionici jačanje finansijske […]

CBK u saradnji sa CRIN i UBK u organizovanju radionica o značaju finansijske edukacije

21/11/2016
Za dva dana od 22-23 novembra 2016, Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za prava deteta Child & Youth Finance International Youth i Udruženje banaka organizuje obuku o značaju uključivanja zainteresovanih strana u finansijske edukacije. Obuka ima za cilj da objasni značaj finansijske edukacije i finansijsku inkluziju . Također obuka ima za […]

Svetska banka obećava da će nastaviti projekte za Centralnu banku Kosova

07/11/2016
Guverner Hamza primio je danas na sastanak g-đa. Ellen Goldstein direktor Svetske banke za zapadni Balkan i g-din.Marko Mantovanelli, direktor kancelarije Svetske banke za Republiku Kosova. Guverner je na početku poželeo dobrodošlicu g-đa. Ellen Goldstein i upoznao je o današnjoj svečanosti održanoj povodom inauguracije Centra za kontinuitet rada i zahvalio je na bezrezervnoj podršci koju […]

Svečano otvaranje Centra za kontinuitet rada od strane CBK

07/11/2016
(CBK) zajedno sa Svetskom bankom Kancelarija na Kosovu su svečano otvorili u Prizrenu Kancelariju za kontinuitet rada , centar koji omogućava čuvanje podataka . Ovaj centar, osim CBK mogu koristiti i druge institucije za čuvanje podataka, kao i za obuku i razna organizovanja. Centar za kontinuitet rada je procenjen od izuzetnog značaja za jačanje finansijskog […]

Kosovo je ostvarilo napredak prema jesenjem Izveštaju MMF-a 2016 za Regionalna ekonomska pitanja CESEE

07/11/2016
Ministarstvo finansija Republike Kosova, Centralna banka Kosova i Međunarodni monetarni fond (MMF) danas su održali Seminar o jesenjem izveštaju MMF 2016. regionalnim ekonomskim pitanjima za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu (CIJIE). Zemlje Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope su: Albanija, Belorusija, Bosna, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Kosovo, Letonija, Litvanija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, […]

U Prištini je održana Konferencija “ Usluge digitalnog bankarstva na Kosovu “

01/11/2016
Udruženje banaka Kosova (UBK) u saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu –Development Facility (EFSE DF) , organizovali u Prištini Godišnju konferenciju Banaka Kosova na temu “ Usluge digitalnog bankarstva na Kosovu”. U vezi teme sprovedeno je istraživanje iniciran od Udruženje banaka i podrške sponzoriran od EFSE. Istraživanje je sprovedeno od Centra za strateško i […]

CBK obeležila Međunarodni dan štednje

31/10/2016
Centralna banka Kosova u saradnji sa Ambasadom SAD na Kosovu , u okviru aktivnosti za finansijsku edukaciju pod nazivom “Finansijska edukacija za pravilne odluke” obeležili su Međunarodni dan štednje. CBK ovaj dan obeležila sa srednjoškolcima glavnog grada . Ovaj događaj obeležen je kvizom znanja, koji je istakao opredeljenost učenika oko poznavanja za finansijsku edukaciju. Na […]

U Tirani održana godišnja konferencija na temu: “Usklađivanje monetarne politike i finansijske stabilnosti – ciljevi , odgovori i interakcija između njih u nesigurnim vremenima”

27/10/2016
Banka Albanije, u saradnji sa Centar za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Oksfordu , je organizovala godišnju konferenciju na temu : “Usklađivanje monetarne politike i finansijske stabilnosti – ciljevi , odgovori i interakcija između njih u nesigurnim vremenima”. Učesnici konferencije bili su guverneri centralnih banaka regiona, predstavnici i članovi upravnih odbora i visoki predstavnici centralnih […]

Guverner Hamza primio visoku delegaciju Deutsche Bundesbank

24/10/2016
Delegacija Deutsche Bundesbank  boravi u radnoj poseti Centralnoj banci Kosova kako bi razgovarali o najboljim praksama upravljanja rezervi između Republike Kosova i Savezne Republike Nemačke.  Nemačka delegacija  danas je dočekana na sastanak od guvernera Centralne banke Kosova g. Bedri Hamza i zamenika guvernera za bankarske poslove g.Lulzim Ismajli.  G. Hamza je informisao nemačku delegaciju u […]

CBK i Ambasada SAD obeležeili su početak projekta “ Finansijska edukacija za odgovarajuće odluke”

18/10/2016
Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Ambasadom SAD , u okviru finansijske edukacije organizovali su danas sledeću aktivnost sa srednjoškolcima  glavnog grada, sa motom “Finansijska edukacija za odgovarajuće odluke”. Desetine učenika okupljeni u Amfiteatru Narodne biblioteke , zvaničnika CBK i Ambasade , govorili o značaju finansijske edukacije , dobrog upravljanja novca itd.  Njima su […]

Brojni sastanci guvernera u SAD tokom godišnjih zasedanja SB i MMF-a

07/10/2016
Delegacija Kosova , koju sačinjavaju guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza, i ministar finansija , g. Avdullah Hoti učestvuju na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koje se održavaju u Vašingtonuod 5-9 oktobra 2016 godine. Pored učešća u plenarnoj sednici MMF-a i SB, guverner Hamza sastao se sa visokim zvaničnicima MMF […]

Guverner Hamza učestvuje na godišnjem zasedanju MMF-a i Svetske banke

03/10/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke , koje se održava u Vašingtonu od 7-9 oktobra 2016 . Pored učešća u plenarnoj sednici MMF-a i Svetske banke , guverner Hamza će učestvovati i na sastancima konstituent za Centralnu i Istočnu Evropu u MMF i odgovarajuću […]

Centralna Banka Republike Kosova u saradnji sa Nemačkom bankom za razvoj KfW organizovali : Okrugli sto na temu “Finansiranje i osiguranje za poljoprivredu”

27/09/2016
Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici iz CBK, bankarske industrije, predstavnici mikrofinansiranja, kao i Udruženje banaka, osiguranja i mikrofinansija .

CBK DODELJUJE NAGRADU ZA MLADE EKONOMISTE

16/09/2016
U cilju promovisanja istraživačke delatnosti među mladim ekonomistima , Centralna banka Republike Kosova, objavljuje konkurs za tri najbolja istraživačka radova u oblasti ekonomije i finansija . Rad koji će biti ocenjen kao najbolji rad će biti nagrađen sa 750 evra; drugi rad će biti nagrađen sa 550 evra; a treći rad će biti nagrađen sa […]

“Osiguranje depozita na Kosovu ‘Uticaj FODK u stabilnost bankarskog sistema”

14/09/2016
Sve banke na Kosovu imaju visoku likvidnost , dobar povraćaj investicije, su dobro kapitalizovane , tako da nijedna od njih nije se suočila sa situacijom koja bi mogla da ugrozi depozite koji one drže. Centar za strateška i socijalna istraživanja – STRAS u sredu na konferenciji predstavili istraživanje “Osiguranje depozita na Kosovu- uticaj FODK u […]

Poseta visoke delegacije Evropskom regulatornom organu za bankarstvo

13/09/2016
Delegacija CBK , koju je predvodio zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti, zaedno sa predstavnicima nemačkog GIZ-a, sproveli zvaničnu posetu regulatornih agencija u Nemačkoj. Tokom ove posete delegacija CBK održala odvojene sastanke sa predstavnike Saveznog finansijskog nadzornog organa -BaFin, (sedištem u Bonu) kao i sa visokim predstavnicima Evropske centralne banke i budnsbanke u […]

CBK dodelio sertifikate studentima koji su pohađali program profesionalne prakse

02/09/2016
U okviru programa “stručna praksa za studente” Centralna banka Republike Kosova (CBK) je i ove godine omogućila pohađanje stručne prakse deset najboljih studenata universiteta u zemlji ali ih onih koji studiraju van Kosova. Cilj ovog programa je da se privuku studenti sa većim rezultatima , koji pokazuju visok stepen motivacije , želje i interesovanja za […]

FODK označava početak tehničke saradnje sa EBOR za razvoj sistema za kompenzaciju deponenata

27/07/2016
Ova godina obeležila je i povećanje sume osiguranja depozita na 4,000 evra od predhodnog iznosa od 3,000 evra, što prema planiranju i uzimajući u obzir dosignuća do sada , će porasti na nivo od 5,000 evra počev od 2018 godine , što predstavlja zadovoljavajuću pokrivenost za Kosovo, čak i ako na osnovu najbolje međunarodne prakse. […]

Guverner Hamza posetio sedište Banke za međunarodna poravnanja

25/07/2016
U funkciji intenziviranja operativnog razvoja i međunarodne afirmacije CBK , guverner CBK g. Bedri Hamza, sproveo radnu posetu sedištu Banke za međunarodna poravnanja BRrN (ang.: Bank for International Settlements – BIS) u Bazelu, Šfajcarska . BRrN-a kao najstarija međunarodna finansijska institucija služi kao banka za centralne banke, i promoviše monetarnu I finansijsku saradnju preko svojih […]

Implementuje se novi sistem međubankarskih plaćanja na Kosovu

04/07/2016
Počev od 1 jula 2016, postojeći sistem plaćanja u CBK je zamenjen sa automatskim sistemom prenosa dizajniran u skladu sa najnovijim standardima u oblasti platnog sistema. Implementacija ovog sistema je jedan od ključnih koraka koje je CBK preduzela za jačanje stabilnosti i povećanje efikasnosti finansijskog sektora i bankarskog sektora posebno . Novi sistem međubankarskih plaćanja […]

Završeni su dvodnevni radovi Samita “ Finansijska stabilnost regiona u promenjenim globalnim okolnostima“, koji je održan u Bečićima Crna Gora

11/06/2016
Guverneri , ministri finansija i šefovi poreskih uprava zemalja regiona su zajedno dva dana u Crnoj Gori gde su razgovarali o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju institucije koje oni upravljaju uopšte kao i ekonomije posebno. Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza je učestvovao , što ga čini jednim od panelista koji je […]

Guverner Hamza učestvuje na samitu “ Finansijska stabilnost regiona u promenjenim globalnim okolnostima“, koji se održava u Bečiće Crna Gora

10/06/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, učestvuje na samitu ministra finansija i guvernera regiona koji se održava u Bečićima Crna Gora. Glavne teme ovogodišnjeg samita u organizaciji beogradskog nedeljnika "NIN", uz podršku Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore, su “Finansijska stabilnost regiona u promenjenim okolnostima . Guverner će biti učesnik u Panelu guvernera […]

Njegova ekselencija g.Ferrarese, ambasador Italije zajedno sa delegacijom iz Italije posetili Centralnu banku Republike Kosova

07/06/2016
Njegova ekselencija , g. Andreas Ferrarese, ambassador Italije u Republici Kosova zajedno sa delegacijom koja se sastoji od g. Giorgio Baiutti, šef kabineta Regionalnog saveta Friuli Venezia Giulia, g.IACOP Franco predsednik Regionalnog saveta i koordinator predsednika zakonodavne skupštine i g.Mauro Dal Saviopo posetili su Centralnu banku Republike Kosova, gde ih je primio guverner CBK g.Bedri […]

Premijer Republike Kosova, Isa Mustafa, posetio Centralnu banku Republike Kosova

26/05/2016
Premijer Republike Kosova, Isa Mustafa, posetio je danas Centralnu banku Republike Kosova gde ga je dočekao guverner Bedri Hamza i drugi direktori CBK-a. Tokom posete, premijer Mustafa, koji je došao u pratnji ministra pravde, Hajreina Kuči i ministarke trgovine i industrije, Hikmete Bajrami, ocenio je rad i rezultate CBK-a. Guverner Centralne banke Kosova, Bedri Hamza, […]

Guverner Centralne banke Crne Gore posetio Centralnu banku Republike Kosova

13/05/2016
G Bedri Hamza guverner Centralne banke Republike Kosova , sa svojim saradnicima primili na sastanak g. Milojica Dakića guvernera Banke Crne Gore . Ovom prilikom guverner Hamza zahvaljujući g. Dakića za posetu istaknuo vrlo jako dobru saradnju na svim nivoima između dve institucije , nakon toga pred delegaciju Banke Crne Gore dao je detaljno objašnjenje […]

Kosovo po prvi put organizuje godišnje susrete Konstituencija SB-e i MNF-a

06/05/2016
U Prištini održavaju se godišnji susreti Konstituencija Svetske Banke i Međunarodnog monetarnog fonda Posle učlanjivanja Kosova u Međunarodni monetarni fond i Svetsku Banku u 2009 godini kao članica sa punim pravima , po prvi put su danas u Prištini održani godišnji radni susreti Konstituencija Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke . Radovi Konstituencija Međunarodnog monetarnog […]

U Prištini održavaju se godišnji sastanci izborne jedinice za Kosovo Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske banke

05/05/2016
Pod pokroviteljstvo institucija Republike Kosova , Ministarstva finansija i Svetske banke i Centralne banke Republike Kosova , po prvi put nakon članstva Kosova u Međunarodni monetarni Fond i Svetske banke u 2009 kao članica sa punim pravima , u Prištini će se održati radovi godišnji sastanci izborne jedinice Međunarodnog monetarnog Fonda i Svetske banke. U […]

Centralna Banka Republike Kosova (CBK) i USAID potpisali Sporazum o grantu u vrednosti od $ 6.5 miliona za kapitalizaciju Kosovskog fonda za kreditnu garanciju (FKGK)

27/04/2016
Danas , guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Bedri Hamza i šef Misije USAID-a. James Hope potpisali su sporazum za obezbeđenje granta u vrednosti od $ 6.5 miliona koji će se koristiti od strane CBK za kapitalizacije kosovskog fonda za kreditnu garanciju (FKGK). Ovaj grant obezbeđuje FKGK- potrebna finansijska sredstva da počne da izdaje kreditne […]

Predsednik Thaçi dočekao je guvernera CBK-a, Bedri Hamza

26/04/2016
Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, dočekao je danas na sastanku guvernera Centralne banke Kosova, Bedri Hamza Predsednik Thaçi izazio je interesovanje da bude detaljno obavešten o radu CBK-a i naglasio je njegovu podršku ovoj bitnoj državnoj instituciji. Guverner CBK-a Bedri Hamza, rekao je da ima pozitivnih događaja u finansijskom sektoru. „Prosečna norma kamate je uporediva […]

U Prištini obeležena je ceremonija osnivanja Fonda za kreditnu garanciju

26/04/2016
U Prištini zvanično je organizovano osnivanje Fonda za kreditnu garanciju, koji po učesnicima je ocenjen kao institucija koji će imati posebni značaj ekonomskog razvoja zemlje. Nosioci osnivanja ovog fonda su institucije Kosova u saradnji sa donatorima privatnog sektora uz podršku Američke agencije za razvoj USAID, Nemačke banke za razvoj KFW, i Švedske agencije SIDA. Prisutni […]

Guverner Hamza primio je na sastanak stalnog predstavnika EBOR na Kosovu g-dja Elena Petrovska

25/04/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza primio je na sastanak Šefa kancelarije EBOR –a na Kosovu , g-dja Elena Petrovska. U početku guverner Hamza je upoznao g-dja Petrovska o trenutnim obavezama CBK finansijskog sektora i nedavnim događajima u ovom sektoru , dodajući da sektor i dalje ima visoku izdržljivost radeći u skladu sa […]

Zamenik guvernera CBK g. Lulzim Ismajli prisustvuje prolećnom zasedanju MMF i Svetske banke

15/04/2016
Delegacija Republike Kosova na čelu sa zamenikom guvernera CBK g. Lulzim Ismajli, ministra finansija g Avdullah Hoti, ministra ekonomskog razvoja, g.Blerand Stavileci, i zamenika ministra finansija , g. Agim Krasniqi, prisustvuje prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koja se održavaju u Vašingtonu Sjedinjene Američke Države. Kosovska delegacija pored učešća na plenarnoj sednici Međunarodnog […]

Guverner Bedri hamza sastao se sa Guververom Centralne Banke italije G.Ignazio Visco

08/04/2016
Kao deo posvećenosti daljem unapređenju funkcija CBK u pogledu usvajanja standarda i prakse centralnih banka u zemljama Evropske unije , guverner Bedri Hamza je realizovao radnu posetu Banke Italije. Cilj ove posete je blisko poznavanje ukupnih angažovanja upravljanja (organi odlučivanja, odgovornost, transparentnost ) i strateško planiranje (proces pripreme, odgovornosti za sprovođenje , praćenje implementacije ) […]

Guverner Hamza se sastao sa visokom delegacijom Misije MMF na Kosovu, na čelu sa g. Jacques Miniane

25/03/2016
Visoka delegacija Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa gospodinom Jacques Miniane su u poseti Kosova. Oni su danas dočekani na sastanak od guvernera Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza . Tokom sastanka , guverner Hamza je informisao delegaciju Misije MMF na čelu sa gospodinom Jacques Miniane u vezi sa aktuelnim ekonomskim i finansijskim […]

U okviru obeležavanja Nedelje novca na Ekonomskom fakultetu UP održano je predavanje na temu “ Razvoj tržišta hartija od vrednosti u Republici Kosova

18/03/2016
Nakon aktivnosti koje se odvijaju na nivou zemlje, sa učenicima osnovnih i srednjih škola , Centralna banka Kosova je nastavila obeležavanje Međunarodne nedelje novca i u Univerzitetu . U okviru proslave ovog događaja , zvaničnici Centralne banke Kosova (CBK) održali su predavanje studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini na temu „Razvoj tržišta hartija od vrednosti […]

Centralna banka Republike Kosova nastavila obeležavanje Međunarodne nedelje novca

15/03/2016
Centralna banka Republike Kosova nastavila je obeležavanje Međunarodne nedelje novca sa srednjoškolcima u zemlji. Drugog dana , aktivnost je obeležen sa učenicima Srednje ekonomske škole “Hasan Prishtina “ u Mitrovici. Ovom prilikom, guverner Centralne banke Kosova, Bedri Hamza, govoreći pred studentima i profesorima ove škole govorio o značaju štednje, finansijskog upravljanja, kao i ulozi obeležavanja […]

CBK obeležava Međunarodnu nedelju novca

14/03/2016
Glavni cilj obeležavanja ove nedelje je osposobljavanje nove generacije , biti u korak s vremenom i odgovorni da neprekidno razvijaju i povećavaju svoje ekonomsko znanje. Svake godine, organizuju se različite aktivnosti u cilju uključivanja dece i omladine kako bi učili kako funkcioniše novac , uključujući i uštede upravljanja novcem zapošljavanja, kao preduzetnika , banaka itd. […]

Guverner Hamza dočekao visoku delegaciju Svetske banke

28/02/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza, dočekao danas na sastanak Potpredsednika Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, g. Cyril Muller, koji je bio u pratnji g-dje.Ellen Goldstein-direktor Svetske banke za Zapadni Balkan i g. Marco Mantovanelli- predstavnik Kancelarije Svetske banke za Kosovo i Makedoniju. Tokom sastanka guverner je napravio rezime o nedavnim […]

Delegaciju CBK primili visoki zvaničnici Saveznog finansijskog nadzornog organa –BaFin

26/02/2016
Delegacija CBK , koju zastupa zamenik guvernera za finansijski nadzor g.Mehmeti , zajedno sa predstavnicima nemečke GIZ, u Frankfurtu Nemačke održali su odvojene sastanke sa predstavnicima Savezne finansijskog nadzornog organa -BaFin, odnosno sa Dr. Johannes Engels, bankarski nadzornik za međunarodnu saradnju i predstavnikom Deutche BundesBank Dr. Martin Pontzen direktor Centra za tehničku saradnju Centralne banke. […]

Centralna Banka Republike Kosova proširuje saradnju sa Bankom Albanije

24/02/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza primio je na sastanak g.Gent Sejko guverner Banke Albanije . Guverner je zahvalio g.Sejko za posetu i u početku dao detaljno objašnjenje o ekonomskim i finansijskim kretanjem na Kosovu , sa posebnim osvrtom na industriju bankarstva , industriju osiguranja i izazovima sa kojima je prošao ovaj sistem. […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza, primio je visoku delegaciju EBOR-a

26/01/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza primio je danas na sastanak visoku delegaciju Evropske banke za obnovu i razvoj, predvođenoj od generalnog direktora za Istočnu Evropu g-dja. Sylvia Gansser – Potts. U početku guverner Hamza informisao je delegaciju EBOR o aktuelnim angažovanjem CBK, kao i izazova kojim se suočava ova institucija. Govoreći o finansijskom […]

Delegacija Centralne banke Ugande obavili su radnu posetu CBK

26/01/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Bedri Hamza u pratnji zamenika guvernera za bankarske operacije g. Lulzim Ismajli primili delegaciju Centralne banke i Ministarstva finansija, planiranja i ekonomskog razvoja Republike Ugande i nerezident savetnika iz Odeljenja američkog trezora g-dja. Ellyn Greenwald. Delegacija iz Ugande bila u radnoj poseti Centralnoj banci Kosova , kako bi bili […]

U Prištini je počela Regionalna Konferencija “Inicijativa za sprovođenje drugog stuba regulatornog okvira Bazel-a: ICAAP/SREP i praktični primeri”

20/01/2016
U Prištini se održava prva regionalna konferencija pod nazivom “Inicijativa za sprovođenje drugog stuba regulatornog okvira Bazel-a: ICAAP/SREP i praktični primeri” koja je u organizaciji Centralne banke Republike Kosova u saradnji sa Nemačku organizaciju za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Saveznog ministarstva Republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj, – kancelarija u Prištini. Ova konferencija […]

GUVERNER HAMZA DOČEKAO NA SASTANAK AMERIČKOG AMBASADORA GREG DELAWIE

13/01/2016
Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, dočekao danas na sastanak Njegovu Ekselenciju, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država , Greg Delawie, u pratnji direktora USAID-a, James Hope, i direktora Kancelarije za privredni rast USAID-a, Scott Cameron. Na ovom sastanku , zahvalio ambasadoru Delawie za nastavak podrške koju CBK je dobila od Vlade SAD , uveren da […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza dočekao na oproštajni sastanak predstavnika Svetske banke rezident za Kosovo

30/12/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza dočekao na oproštajni sastanak predstavnika Svetske banke rezident za Republiku Kosova g.Jan-Peter Olters . Guverner Hamza zahvalio g. Olters za odličnu saradnju između CBK i Kancelarije Svetske banke u Prištini, ukazujući ovde veliki doprinos koji je dao g.Olters tokom svog mandata na Kosovu u svojstvu stalnog predstavnika […]

Centralna banka na godišnjoj konferenciji za novinare dodelila nagradu za mlade ekonomiste

29/12/2015
Centralna banka Republike Kosova je uspela da uspešno ostvari svoje pravne ciljeve obezbedi finansijski stabilan sistem i povoljan trend razvoja , koja je nastavila da bude jedan od glavnih pristalica ekonomskog razvoja , rekao je guverner Bedri Hamza na poslednjoj konferenciji sa predstavnicima medija održanoj danas u CBK. Prema njegovim rečima bankarski sektor tokom 2015 […]

Guverner Hamza primio je na sastanak ministra za ekonomski razvoj, turizam, trgovinu i preduzetništvo Republike Albanije g. Arben Ahmetaj

24/12/2015
Povodom posete Kosovu, ministar za ekonomski razvoj , turizam, trgovine i preduzetništva Republike Albanije, g. Arben Ahmetaj, dočekan je danas na sastanku od guvernera Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza. Ovom prilikom, guverner Hamza razmenio informacije o ekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, i zahvalio g. Ahmetaj na podršku koju Albanija dala i daje na […]

Guverner g. Bedri Hamza održao govor na konferenciji

17/12/2015
Kosovo zajedno sa regionom privode put tranzicije za funkcionisanje slobodne tržišne ekonomije do kraja punoj integraciji u Evropsku uniju . Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan ove godine biće snažan vodič za Kosovo u ovom procesu. Agenda relevantnih reformi je kompleksna i dugotrajna , ali važni koraci su preduzeti da se transformišu glavne prepreke na […]

Govor guvernera , g. Bedri Hamza, na konferenciji u organizaciji Američke privredne komore na temu “Uticaj bankarskog sektora u razvoju privatnog sektora”

15/12/2015
 Ekonomski razvoj ne može se ostvariti bez razvijenog privatnog sektora. Razvoj privatnog sektora zahteva finansijski sistem koji je u stanju da obezbedi održivo finansiranje i povoljnije uslove za poslovanje. S druge strane, da bi imali razvijen finansijski sektor , treba da imamo uspešno poslovanje , koji bi njihovim poslovanjem doprineli razvoju finansijskog sistem.Više.

Guverner održao je predavanje na Javnom Univerzitetu „Isa Boletini“ u Mitrovici

02/12/2015
Predavanje je održano u okviru Programa finansijske edukacije , program koji se sprovodi pod pokroviteljstvom CBK sa obrazovnim institucijama na svim nivoima na Kosovu. Tema ovog predavanja održana od guvernera CBK g.Bedri Hamza, pod nazivom “ Uloga Centralne banke , funkcije, bankarski sistem na Kosovu kao i uloga CBK u očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji. […]

CBK nastavlja proširenje Programa edukacije javnosti

01/12/2015
U okviru Programa finansijske edukacije CBK , guverner Bedri Hamza , primio je danas na sastanku studente Departmana novinarstva odnosno studente novinarstva u masteru pri Filološkom fakultetu na Univerzitetu u Prištini “ Hasan Priština” . Poseta studenata je realizovana u svetlu aktivnosti koji Centralna banka Kosova razvija sa obrazovne institucije na Kosovu koja ima za […]

Grupa učenika posetila Centralnu banku Kosova

25/11/2015
U kontekstu finansijske edukacije , grupa učenika iz Osnovne škole Ismail Qemali, Priština, posetila Centralnu banku Republike Kosova. U početku , decu je dočekao guverner Centralne banke g. Bedri Hamza, koji je zahvalio učenike za ovu posetu i obratio im se sa svojim savetima o štednji , upravljanjem gotovinom ,radom i investicijama. Tokom posete u […]

Centralna Banka uručila sertifikate za uspešne studente koji su pohađali Program prakse u CBK

05/11/2015
Centralna Banka Republike Kosova u nastavku Programa prakse za studente , omogućila je ove godine praćenje prakse za uspešne studente univerziteta i koleža na Kosovu u CBK . Po završetku stručne prakse na svečanosti , guverner Hamza u prisustvu rukovodilaca CBK uručio je sertifikate za sve studente koji su uspešno pratili program prakse. Guverner CBK […]

U Tirani je održana Konferencija “Da li krize menjaju ekonomske osnove u zemljama Jugoistočne Evrope ?” u organizaciji Banke Albanije u saradnji sa Centrom za Jugoistočne Evropske studije Univerziteta u Oksfordu

30/10/2015
Guverner CBK g.Bedri Hamza je prisustvovao na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Banka Albanije u saradnji sa Centrom za studije Jugoistočne Evrope pri Univerzitetu Oksforda. Ovaj događaj okupio je danas u Tirani , guvernere banaka, zvaničnike, visoke bankare, kao i eksperte finansijske oblasti iz regiona i šire. Na početku sastanka predstavnicima se obratio g.Gent Sejko guverner […]

U Skoplju je održana prva konferencija Centralni Regionalni Forum za politike i finansijska inkluzija

29/10/2015
Centralna banka Makedonije u saradnji sa Savezom za finansijska inkluzija , uz podršku Savezno ministarstvo za ekonomiju i razvoj Nemačke , Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) od 26-28 oktobra 2015 , održali u Skoplju Prvi regionalni forum za politike i finansijska inkluzija . Ova konferencija je okupila vodeće stručnjake iz celog sveta koji […]

BQK objavila nove statističke podatke o kamatnim stopama koje se primenjuju na kredite i depozite

26/10/2015
Centralna banka Republike Kosova objavila najnovije statističke podatke u vezi sa kamatnim stopama koje se primenjuju od komercijalnih banaka na kredite i depozite, što je veliki korak u podizanju kvaliteta i širenje asortimana statistike. Nove statistike objavljene danas su odgovor na zahtev za dodatne informacije o kamatnim stopama. Ovi statistički podaci pružaju detaljne informacije , […]

MMF daje pozitivnu ocenu dostignuća Kosova u okviru revizije ekonomskog programa sa Sporazumom Stand By

23/10/2015
Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi g. Jacques Miniane posetio Prištinu u periodu 12 – 23 oktobra da sprovede prvu reviziju ekonomskog programa Kosova koju podržava Stand By sporazum (MSB). Tokom ovi dana njihove posete na Kosovu, visoka delegacija je održala niz sastanaka sa visokim predstavnicima i ekspertima iz državnih institucija i autoriteta Centralne […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova učestvuje na godišnjem sastanku MMF i Svetske banke

10/10/2015
Dana 5-12 septembra 2015, kosovska delegacija , koju sačinjavaju guverner Centralne banke Kosova , g. Bedri Hamza i ministar finansija g. Avdullah Hoti učestvuju na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog Fonda i Svetske banke, koje se odvijaju u Limi , Peru. Pored učestvovanja u Plenarnim sednicama , delegacija održala brojne sastanke , među njima možemo […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova učestvuje na godišnjim sastancima MMF i Svetske banke

08/10/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza učestvuje na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske banke koje se odvijaju u Limi, Peru. Pored učešća na plenarnoj sednici MMF i Svetske banke, guverner Hamza očekuje da učestvuje na sastancima Konstituence za Centralnu i Istočnu Evropu u MMF i relevantne Konstituence MMF i Svetske […]

Govor zamenika guvernera CBK g. Fehmi Mehmeti na Konferenciji

30/09/2015
Dame i gospodo, Koncept bankarske i finansijske stabilnosti ima višedimenzionalni pristup i posvećenost . Nesumnjivo organizovanje finansijskih sajmova je već postala tradicionalna aktivnost, i predstavlja značajan doprinos u tom pogledu. Stoga , dozvolite mi da se zahvalim Udruženju banaka za organizovanje ove manifestacije finansijskog značaja . Shodno našem mandatu kao regulator i nadzornik finansijskog sistema, […]

Govor Guvernera CBK g. Bedri Hamza na Finansijskom Sajmu 2015

29/09/2015
Poštovani učesnici, Uvek osećam posebno zadovoljstvo da budem deo ovog finansijskog sajma , koji se godinama uspešno organizuje od Udruženje banaka Kosova. Stalno povećanje broja finansijskih institucija koje operiraju na Kosovu , zajedno sa širenjem spektra finansijskog proizvoda koji se nude na domaćem tržištu , učinilo da finansijski sajam svake godine donosi inovacije i na […]

21/09/2015

Guverner Centralne banke g. Bedri Hamza primio je delegaciju Privredne komore Kosova

14/09/2015
Na ovom sastanku, guverner Hamza je upoznao predstanvike delegacije Privredne komore Kosova o aktuelnih  dešavanja u finansijskom sektoru na Kosovu, odgovornosti i aktuelnih obaveza CBK , kao i izazove sa kojima se suočava Centralna banka Republike Kosova. Ovom prilikom , guverner  Hamza, je upoznat od g.Gërxhaliu i njegovih saradnika za brojne aktivnosti koje razvija PKK […]

CBK NAGRADA ZA MLADE EKONOMISTE

04/09/2015
Centralna Banka Republike Kosova (CBK) pruža mogućnost za nagradu najboljih radova mladih ekonomista. Radovi moraju biti u oblasti koja se odnosi  na finansijski sektor i ekonomski razvoj na Kosovu. Ova nagrada ima za cilj da promovise kvalitetna istraživanja i/ili prezentovanja radova mladih ekonomista Kosova, kako unutar tako i izvan Kosova. Važno je da se odaje […]

Guverner Hamza primio grupu studenata iz dijaspore

14/08/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova (CBK), g. Bedri Hamza, primio na sastanak grupu studenata iz različitih zemalja dijaspore, koje je upozna o ulozi CBK i stanja finansijskog sektora i privrede u celini. Guverner Hamza visoko je ocenio doprinos dijaspore u procesu izgradnje države i ekonomskog razvoja zemlje, te naglasio prostor za povećanje saradnje u oblasti […]

Guverner Hamza danas je na sastanku dočekao novog predstavnika MMF na Kosovu

10/08/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, danas je na sastanku dočekao novog predstavnika MMF na Kosovu, g. Ruud Vermeulen. Na ovom sastanku, Guverner Hamza upoznao je novog predstavnika MMF o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu, odgovornostima i obavezama CBK, i izazovima sa kojima se suočava ova institucija. Guverner je zahvalio predstavnika MMF […]

Saopštenje za javnost

05/08/2015
Panel za izbor kandidata za ne–izvršni član Odbora Centralne banke Republike Kosova, nakon procene integriteta , stručno osposobljavanje, poznavanje finansijskog sistema kao i znanje za mikro i makro ekonomskih politika i vrednovanje učinka tokom razgovora , je sačinio i poslao konačan spisak Skupštini i Vladi Republike Kosova, sa sledećim kandidatima: 1.    Arben Dërmaku Hysen Ismajli Sejdi […]

CBK preduzima mere protiv nelicenciranih institucija koje obavljaju finansijske aktivnosti

30/07/2015
Na osnovu Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, u članu 5 je naveden i uređen delokrug delatnosti finansijskih licenciranih institucija. Prema zakonu na snazi, nijedna osoba na teritoriji Republike Kosova ne može da se bavi finansijskim aktivnostima bez licence izdate od strane CBK-a, koja ima ekskluzivnu zakonsku odgovornost za licenciranje, […]

Produbljenje saradnje između CBK i Organa Austrijskog Finansijkog tržišta, FMA

15/07/2015
U prostorijama Centralne banke Republike Kosova, zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti u pratnji Nexhat Miftari, direktor departmana nadzora osiguranja i Berat Begu, dočekali su na sastanku generalnog direktora za nadzor osiguranja i penzija Austrijskog organa finansijskog tržišta ” (angl. Financial Market Authority – FMA) g. Peter Braumuller, koji je bio u pratnji […]

Delegacija Instituta JVI Austrije u poseti Centralnoj banci Kosova

07/07/2015
Zamenik guvernera g.Lulzim Ismajli u pratnji zamenika guvernera g. Fatmir Gashi primili su generalnog direktora “Joint Vienna Institute” g. Norbert Funke , koji je bio u pratnji g. Aleksander Prostimkin službenika programa , odgovoran za obuku osoblja Centralne banke Kosova koji pohađaju obuku i predavanja u Beču, Austrija . Svrha posete u CBK ima veze […]

Centralna banka Republike Kosova donela odluku da smanji takse graničnog osiguranja od autoodgovornosti

18/06/2015
Centralna banka Republike Kosova , 18 juna  2015, donela odluku da  smanji  takse graničnog osiguranja  od autoodgovornosti. Smanjenje takse graničnog osiguranja od autoodgovornosti  će se odnositi  za sve kategorije motornih vozila .  Tarife za kategoriju  “autovozila”, koji uglavnog  utiču na naše sunarodnike koji žive u dijaspori , biće: · Popusti od 50% za polise graničnog […]

Guverner Hamza učestvuje na samitu “Finansijska budućnost regiona“, koja se održava u Bečiće u Crnoj Gori

12/06/2015
  Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, učestvuje na samitu ministra finansija i guvernera regiona, koji se održava u Bečiće , u Crnoj  Gori.     Glavne teme ovog samita u organizaciji beogradskog nedeljnika "NIN", uz podršku Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore, su aktuelni izazovi , finansijska budućnost regiona i mogućnost za ekonomski rast.  […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza učestvuje na šestoj konferenciji Evropske centralne banke o zemaljama centralne , istočne i jugoistočne Evrope

10/06/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza učestvuje na šestoj konferenciji za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu, na poziv Izvršnog odbora Evropske centralne banke , koja se održava u Frankfurtu , Nemačka. Teme ove konferencije su vezane sa monetarnom politikom zemalja centralne , istočne i jugoistočne Evrope, iskustva stečena i aktuelni izazovi,strukturne politike podržavene […]

Predsednica Kosova g-dja Atifete Jahjaga je dočekala guvernera Centralne banke Kosova, g. Bedri Hamza

05/06/2015
Predsednica Republike Kosova, gospođa Atifete Jahjaga, danas je na sastanku dočekala guvernera Centralne banke Kosova, gospodina Bedri Hamza, koji joj je predao izveštaj za 2014. godinu. Predsednica Jahjaga je obaveštena od strane guvernera Hamza da je Kosovo tokom 2014. godine održalo pozitivnu normu ekonomskog porasta i nastavlja da reflektuje zadovoljavajući nivo fiskalne i finansijske stabilnosti. […]

Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, primio je danas na sastanku g. Philip Bennet, prvi potpresednik i šef za bankarske operacije EBRD

01/06/2015
Na ovom sastanku, guverner Hamza zahvalio EBRD za kontinuiranu podršku , koja je dala Kosovu i njenim institucijama pružajući u razne oblike, i naveo , učešće u finansijskom sistemu . On je u nastavku upoznao g. Bennet o trenutnoj odgovornosti i obavezi CBK , kao i izazovima sa kojima se suočava ova institucija. Dalje , […]

Guverner Hamza održao predavanje novinarima iz oblasti ekonomije

25/05/2015
Guverner Hamza održao predavanja sa novinarima ekonomije u organizaciji Centra za strateško i društvena istraživanja STRAS. U nastavku pronađite sledeće predavanje guvernera . Poštovani predstavnici medija (novinari) i učesnici ove radionice Imam posebno zadovoljstvo da budem danas ovde u ovom centru i vidim ovo kao nastavak redovne komunikacije koju imamo sa vama o pitanjima od […]

Delegacija CBK posetila Banku za međunarodna poravnanja BIS sa sedištem u Bazelu Švajcarska

20/05/2015
Delegacija CBK je posetila Banku za međunarodna poravnanja BIS sa sedištem u Bazelu  Švajcarska   Delegacija CBK , koju predvodi  zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti i g.Nexhat Miftari, direktor Departmana za nadzor osiguranja , zajedno sa predstavnicima  nemačke GIZ, u Bazel Švajcarske , održali su satanak sa predstavnicima Banke za međunarodno poravnanje […]

Guverner Hamza primio je danas na sastanku visokog zvaničnika Stejt departmenta za Kosovo g.Ilan Goodman

06/05/2015
Ovom prilikom guverner Hamza je zahvalio g. Goodmana za neprekidnu pomoć koju američke institucije daju Kosovo , posebno CBK, kao i informisao o trenutnim ekonomsko finansijskim kretanjima u našoj zemlji,naglašavajući na perfomansu bankarskog sistema na Kosovu. Takođe , guverner Hamza izložio na ovom sastanku ključne indikatorë finansijskog sektora u 2014, kao i aktuelni učinak u […]

Guverner Hamza prisustvovao je otvaranju regionalne radionice Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (IADI)

04/05/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Bedri Hamza, prisustvovao je otvaranju Osme regionalne radionice IADI za ocenjivanje usaglašenosti sa Osnovnim principima za efikasne sisteme bezbednosti depozita , koja se održava u Prištini tokom perioda od 4-6 maja 2015 a domaćin je Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK). Učestvuju visoki predstavnci IADI, uključujući g-dja . […]

Delegacija Republike Kosova završila učešće na redovnim godišnjim sastancima prolečnom zasedanju MMF i Svetske banke u Vašingtonu

17/04/2015
Delegacija Republike Kosova, koju sačinjavaju ministar finansija , g.Avdullah Hoti i guverner Centralne banke Republike Kosova , g.Bedri Hamza završili redovne godišnje sastanke Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke , koja je održana u Vašingtonu. D C. Pored učešća u plenarnoj sednici MMF i Svetske banke delegacija Kosova održala sastanke i sa potpredsednikom MMF g. […]

Guverner Hamza će učestvovati na godišnjim sastancima MMF-a i Svetske banke

15/04/2015
Guverner Centralne banke Kosova g. Bedri Hamza će prisustvovati na redovne godišnje sastanke Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koja će biti održana u Uashington D.C. od 15-20 aprila. Pored učešća u plenarnoj sednici MMF i Svetske banke, guverner Hamza će takođe prisustvovati sastancima konstituent za Centralnu i Istočnu Evropu u MMF i odgovarajućoj izbornoj […]

Guverner Hamza sastao se danas sa g-đa Songul Ozan Turski ambasador na Kosovu

31/03/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova , Bedri Hamza , primio je danas na sastanku , g-dja Songül Ozan, ambasador Republike Turske u Republici Kosova. Zahvaljujući se na vreme dodeljeno da poseti Centralnu banku Republike Kosova, guverner je upoznao ambasadorku Ozan za ekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, sa posebnim naglasom na bankarske industrije , industrije osiguranja […]

Završetak programa tehničke saradnje sa Evropske Centralnom Bankom

27/03/2015
Svečanom prilikom, obeležen je danas završetak Programa saradnje Evropske centralne banke (ECB) sa Centralnom bankom Republike Kosova (CBK), Banku Albanije (BA) i Narodnom bankom Republike Makedonije (NBRM). Pored ECB, u ovom programu , koji je finansiran od strane Evropske komisije , ukljućene su i nacionalne centralne banke Evropskog sistema centralnih banka (ESCB). Ceremonija zatvaranja programa […]

Guverner Hamza sastao se sa šefom Misije MMF za Republiku Kosovo, Žakom Minianeom

19/03/2015
Guverner Hamza primio je danas delegaciju Misije MMF koju predvodi g.Jacques Miniane, šef Misije MMF za Kosovo, koja posluje u okviru Evropskog odeljenja . Ovom prilikom, guverner Hamza je upoznao g. Miniane o aktuelnim ekonomskim i finansijskim kretanjima u zemlji, sa posebnim naglaskom na perfomansu bankarskog sistema na Kosovu. Guverner Hamza predstavio je pred prisutne […]

Centralna banka Republike Kosova obeležava Međunarodnu nedelju novca

12/03/2015
Na Kosovu je obeležena “Međunarodna nedelju novca”, aktivnost koja se odvija širom sveta. Centralna banka Republike Kosova, kao deo Međunarodne organizacije za decu i omladinu i u unutar svojih edukativnih finansijskih aktivnosti označila početak ove nedelje za decu nižeg stepena, odnosno u osnovnoj školi “Ismail Qemali” i“ Hasan Prishtina” u Prištini.Prisutan u događaju bio je […]

Otkrivanje kompletnog dizajna nove novčanice u vrednosti 20€

24/02/2015
Dana 24 februara 2015 Evropska centralna banka (ECB)  otkrila je kompletan dizajn nove novčanice u vrednosti od 20€ događaj koji je organizovan u ECB u Frankfurtu na Majni Nemačke .  Novčanica nove serije u vrednosti od 20€ je treća u nizu novčanice iz  serije Evropa i kao prva i druga serija  novčanice u vrednosti od […]

Guverner Bedri Hamza primio visoku delgaciju Evropske banke za obnovu i razvoj

18/02/2015
Guverner Centralne banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza sastao se danas sa visokom delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBOR), koju je predvodio direktor za Centralnu i Istočnu Evropu za obnovu i razvoj EBOR z.Jean –Marc Petterschmitt, koji je bio u pratnji direktora Kancelarije u Prištini g. Anton Kobakov sa saradnicima.  Guverner Hamza je tom […]

Guverner Bedri Hamza se sastao sa ministrom finansija Avdullah Hoti

10/02/2015
Guverner Hamza danas je dočekao na sastanku ministra finansija g.Avdullah Hoti . Ovom prilikom , guverner Hamza je informisao g.Hoti o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu, ističući održivost i pozitivno delovanje bankarskog sektora u celini. Prezentirani podaci i izvedeni pokazatelji koji se odnose na period od  2014 su podaci koji pokazuju stabilnost finansijskog […]

Danas počinje koriščenje IBAN na Kosovu

02/02/2015
Počevši od 2 februara 2015, brojevi bankovnih računa na Kosovu imaju format IBAN (Međunarodni broj bankovnih računa ).  Relevantna banka Format IBAN definiše svaki račun  svojih klijenata, u skladu sa međunarodnim standardom ISO 13616.  Upotreba IBAN na Kosovu je regulisano od CBK Pravilnikom o sistemu standard brojeva bankovnih računa.  Format IBAN bankovnih računa se sastoji […]