Vendimi i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 maj 2011

24/05/2011

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 24 maj 2011 mori vendim për revokimin e licencës së ENB Consulting - Ndërmjetësues i Sigurimeve.