Vendimet nga mbledhja e Bordit drejtues

14/01/2010

Në bazë të zbatimit të ligjit Nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i BQK-së në mbledhjen e 20-të  miratoi  këto vendime:

  • Miratoi  Buxhetin  e Bankës Qëndrore të Kosovës -së për vitin 2010
  • Licencimin e ANSIIA si ndërmjetësues i sigurimeve/rregullues i dëmeve
  • Licencimin e “ENB Consulting GmbH” – Ndërmjetësues për Sigurime.
  • Regjistrimin e Zyrës për Këmbim të Valutave “Sara”.
  • Urdhëresën  mbi certifikimin e rezervave teknike të kompanive të sigurimeve
  • Rekomandimin për procedimin  e draftligjit të BQK-së.

Këto vendime hyjnë në fuqi prej datës 25 dhjetor 2009

 

Kryetari:

  • Gazmend Luboteni

Sekretari                                                                                

  • Skender Kllokoqi