Vendimet nga mbledhja e Bordit drejtues

27/01/2010

Republika e Kosovës
Banka Qendrore e Kosoves
Bordi Drejtues
Vendime
Nr. 21 ,datë  25 janar 2010

Në bazë të zbatimit të ligjit Nr.03/ L-074, datë 05 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i BQK-së në mbledhjen e 21-të  miratoi  këtë :
                                              Vendim:
•Miratoi vazhdimin e emërimit të Administratorit të Përkohshëm të KS “Dardania” , z. Faton bajrami , prej datës 27 janar deri më 8 shkurt 2010.

                                             Vendime:
                        Ky  vendim hyn  në fuqi prej datës 26 janar 2010


Sekretari                                                                                     Kryetari
Skender Kllokoqi                                                                          Gazmend Luboteni