Vendimet nga mbledhja e Bordit drejtues

09/02/2010


                                                     Republika e Kosovës
                                                   Banka Qendrore e Kosovës
                                                        Bordi drejtues
                                                           Vendim
                                              Nr. 22 ,datë 8 shkurt 2010
Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i BQK-së në mbledhjen e 21-të  miratoi  këtë :
                                                           Vendim:
1. Vazhdimin e emërimit  të z. Faton Bajrami për Administrator të Përkohshëm të K.S. “Dardania”, prej datës 9 shkurt 2010  në kohëzgjatje deri në 60 ditë.
 
                                               

                        Ky  vendim hyn  në fuqi prej datës 9 shkurt  2010


Sekretari                                                                                                  Kryetari
Skender Kllokoqi                                                                                       Gazmend Luboteni