Vendimet nga mbledhja e 19-të e Bordit drejtues të mbajtur me 17 dhjetor 2009