Vendimet nga mbledhja e 18-të e Bordit drejtues të mbajtur me 12 nëntor 2009