Vendimet nga mbledhja e 18-të e Bordit drejtues të mbajtur me 12 nëntor 2009

23/11/2009

  • Miratoi pasqyrat financiare sipas 30 shtatorit 2009;
  • Miratoi Revidimin  e buxhetit për vitin 2009;
  • Miratoi Revokimin e licencës preliminare për “FIMA”.