Vendimet e Bordit të BQK-së nga mbledhja e jashtëzakonshme e mbajtur më 11 shtator 2017

11/09/2017

 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur më 11 shtator 2017  miratoi këtë vendim:

 
 
  1. Caktoi Z. Fehmi Mehmetin, Zëvendësguvernator për Mbikëqyrje Financiare për Ushtrues detyre të Guvernatorit deri sa të plotësohet posti i Guvernatorit.