Vendimet e Bordit të BQK-së më 6 shkurt 2015

10/02/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetepestë  të mbajtur më 6 shkurt 2015, emëroi Auditorin e Jashtëm për BQK-në.