Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 korrik 2017

01/08/2017

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 korrik 2017 miratoi këto vendime:

a) Miratoi Vendimin për vazhdimin kontratës për auditorin e jashtëm “Deloitte Kosova” sh.p.k për dy vite.