Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 nëntor 2017

06/12/2017

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 nëntor 2017, miratoi këto vendime:
 
 
-          Miratimi i Rregullores për mbikëqyrje të konsoliduar të grupeve të siguruesve;
-          Miratimi i Buxhetit të BQK-së për vitin 2018;
-          Miratimi i emërimit të Ushtruesit të Detyrës së Sekretarit të Bordit të BQK-së.