Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 tetor 2015

29/10/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindeshtatë të mbajtur më 29 tetor 2015, miratoi vendimet si në vijim:

a) Miratoi Raportin nëntëmujor të Auditimit të Brendshëm për periudhën janar-shtator 2015 .