Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 shtator 2016

29/09/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 shtator 2016 miratoi këto vendime:

a) Rregulloren për ekspozimet e mëdha