Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 qershor 2017

30/06/2017

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 qershor 2017  miratoi këto vendime:

 

a)    Rregulloren për Mjetet e pensioneve dhe vlerësimin e mjeteve pensionale;

b)    Rregulloren për Kontrollet e brendshme dhe Auditimin e brendshëm.