Vendimet e Bordit të BQK-se më 28 tetor 2019

28/10/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 tetor 2019,  mori vendim si në vijim: 

  • Vendim për Përzgjedhjen e Auditorit të Jashtëm të BQK-së.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv, si dhe u informua me lidhur me aktivitet e Delegacionit të BQK-së gjatë pjesëmarrjes  në takimet vjetore (sesioni vjeshtor) të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore të mbajtura në Uashington- SHBA.