Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shtator 2023

28/09/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shtator 2023, u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.