Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 korrik 2016

28/07/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 korrik 2016 mori këto vendime:
• Emëroi z. Lulzim Ismajlin për zëvendësguvernator.
• Emëroi z. Arben Dërmakun për anëtar të jashtëm në Komitetin e Auditimit të BQK-së.