Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 prill 2017

03/05/2017

 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 prill 2017 miratoi vendimin në vijim:

a) Rregulloren për Vlerën e Kontributeve të Pensionit