Vendimet e Bordit te BQK-së më 26 tetor 2023

26/10/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 tetor 2023, mori vendim për emërimin e z. Dardan Fusha, Zëvendësguvernator për Operacione Bankare të Bankës Qendrore.

Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.