Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 maj 2016

26/05/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 26 maj 2016 miratoi:
a) Miratoi Rivlerësimin e Buxhetit 2016 të BQK-së për shpenzime kapitale