Vendimet e Bordit të BQK-së më 20 shkurt 2020

20/02/2020

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur mbledhjen të datës 20 shkurt 2020 mori vendim si në vijim: 

  • Bordi miratoi emërimin e Shefit të Auditimit të Brendshëm.