Vendimet e Bordit të BQK-së 22 mars 2018

22/03/2018

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 22 mars 2018, miratoi këto vendime:

- Z. Flamur Mrasori është zgjedhur kryetar i Bordit të Bankës Qendrore;
- Z. Behxhet Brajshori është zgjedhur anëtar i Komitetit të Auditimit të Bankës Qendrore.